CERTYFIKOWANE
KURSY MEN
DLA KADR
MEDYCZNYCH
I PODOLOGÓW

Scrolluj niżej

NASZA OFERTA
KURSÓW I SZKOLEŃ

Po kursach realizowanych w eduPODOLOGIA.pl kursant wprowadza nowe usługi i rozwiązania w placówce własnej. Kompleksowość kursu w eduPODOLOGIA.pl polega na tym, że oprócz wiedzy merytorycznej i praktycznej, przekazujemy również kursantom sprawdzone w naszych placówkach procedury obsługi Pacjentów, materiały informacyjne, marketingowe, projakościowe – wspólnie planujemy program rozwoju placówek partnerskich.

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp - PWO 15

Głównym celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii odciążania stóp w procesie ortopodologicznym. W efekcie kursu uczestnik wykonuje indywidulne odciążenia oraz pozabiegowe wkładki odciążające, posługując się wiedzą z zakresu patologii stóp i kończyn dolnych oraz antropometrii i wybranych metod z obszaru technik ortopedycznych.

Konsultacje dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

To spotkanie edukacyjne online, dla Specjalistów sieci współpracy partnerskiej PODOLOGIA.pl. Jego głównym celem jest rozwoju wiedzy i umiejętności z obszaru metodologii badań posturalnych, projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych, obuwia indywidualizowanego.

Spotkanie edukacyjne dla Partnerów PODOLOGIA.pl

Kurs skierowany jest do Specjalistów sieci współpracy partnerskiej PODOLOGIA.pl. Jego głównym celem jest rozwoju wiedzy i umiejętności z obszaru metodologii badań posturalnych, projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych, obuwia indywidualizowanego. To również kurs ukierunkowany omówienie kierunków rozwoju usługi i produktów, w tym programów badań profilaktycznych np. dzieci, pacjentów z grup ryzyka, wraz z możliwościami ich finansowania. To również nas wspólny czas na tematy wskazane przez naszych Partnerów.

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

To 5-cio dniowy (44h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania IWO (indywidualnych wkładek ortopedycznych) oraz obuwia indywidualizowanego.

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

To 5-cio dniowy (40h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania profesjonalnych odciążeń oraz PWO (pozabiegowych wkładek odciążających).

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie oceny budowy i funkcjonalności stóp i kończyn dolnych, norm anatomicznych, wartości referencyjnych, z elementami antropometrii, radiologii pomiarowej i czynnościowej. To pierwszy moduł kursu „Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)”, który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp - PWO 15

Głównym celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii odciążania stóp w procesie ortopodologicznym. W efekcie kursu uczestnik wykonuje indywidulne odciążenia oraz pozabiegowe wkładki odciążające, posługując się wiedzą z zakresu patologii stóp i kończyn dolnych oraz antropometrii i wybranych metod z obszaru technik ortopedycznych.

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

To 5-cio dniowy (40h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania profesjonalnych odciążeń oraz PWO (pozabiegowych wkładek odciążających).

Podstawy korekcji wrastających i wkręcających paznokci

To 2-dniowy (16 h) kurs dla osób początkujących, którego głównym celem jest nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych korekcji wrastających i wkręcających paznokci. 16 godzin solidnej praktyki, z licznymi studiami przypadków. Na kursie odbędzie się również pokaz metody UniBrace i Kostki Arkady, dzięki czemu uczestnik planuje swój dalszy rozwój z obszaru ortonyksji.

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania i różnicowania zmian skórnych w procedurach terapii podologicznej, z zastosowaniem metod oglądowych, badania fizykalnego oraz dermatoskopii. W ramach kursu omówione zostaną również procedury postępowania z poszczególnymi chorobami i zmianami skórnymi.

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu terapii brodawek wirusowych, z zastosowaniem metody elektrtokoagulacji, wraz z niezbędnymi procedurami okołozabiegowymi tj. wywiad i różnicowanie brodawek, preparaty i produkty pomocnicze, metody kontroli i diagnozowania za pomocą metod oglądowych oraz dermatoskopii.

Elektrokoagulacja w procedurach terapii podologicznej - Stopień II

Celem głównym kursu jest rozszerzenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu elektrokoagulacji i jej zastosowania w terapii różnorodnych problemów podologicznych, tj. trudne przypadki brodawek wirusowych, rozpadliny i pęknięcia, naczyniaki, włókniaki, etc.  wraz z niezbędnymi procedurami okołozabiegowymi tj. wywiad i różnicowanie brodawek, preparaty i produkty pomocnicze, metody kontroli i diagnozowania za pomocą metod oglądowych oraz dermatoskopii.

Osteopatia - pełny cykl kształcenia

Celem głównym kursów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami osteopatii, mającymi zastosowanie w procesie rehabilitacji (co realizowane jest przez kursy podstawowe) oraz w procesie terapii holistycznej (autorskie kursy specjalistyczne), tj.: narządu ruchu i jego związków ze sferą psychoemocjonalną i biochemiczną. W kursach osteopatii wykorzystywane są testy mięśniowe wg koncepcji Kinezjologii Stosowanej (AK), do celów różnicowania przyczynowo - skutowego (narząd ruchu - sf. psychoemocjonalna - biochemia). W procesie kształcenia wykorzystywane są więc różnorodne techniki rehabilitacyjne, psychoterapii oraz suplementacji.

Kinezjologia Stosowana - pełny cykl kształcenia

Kinezjologia Stosowana (AK) to kompleksowy i holistyczny system terapeutyczny narządu ruchu, z uwzględnieniem rehabilitacji, terapii sfery psychoemocjonalnej i biochemicznej. Diagnostyka opiera się na precyzyjnym teście mięśniowym (TMM), a metody terapeutyczne r uwzględniają m.in. terapię manualną, mobilizacje, techniki mięśniowo-powięziowe, terapię czaszkowo-krzyżową, wisceralną itd. Dzięki wysokorozwiniętym technikom diagnozowania sfery biochemicznej, AK znalazła również zastosowanie w terapii alergii i nietolerancji, planowaniu żywienia klinicznego, doborze suplementacji etc. oraz terapii sfery psychoemocjonalnej. W naszej szkole to 11, 3 dniowych kursów podstawowych, oraz 2 kursy specjalistyczne.

Sfera psychoemocjonalna w procesie rehabilitacji – metody Kinezjologii Stosowanej i Osteopatii

To kurs diagnostyki i terapii sfery psychoemocjonalnej, z zastosowaniem technik kinezjologii stosowanej (AK) i autorskimi modyfikacjami testów (tj. w połączeniu z analizą transakcyjną E. Berne'a, B. Helliner'a, technik pracy z fobiami, relaksacji, medytacji, etc.). Zgodnie z założeniami AK, w konsekwencji kursanci nabędą umiejętności rozpoznania holistycznego (przyczynowo-skutkowego) następstw zaburzeń sfery psychoemocjonalnej na narząd ruchu oraz sferę biochemiczną ciała. Kurs "Sfera psychoemocjonalna w procesie rehabilitacji – metody Kinezjologii Stosowanej i Osteopatii" jest kursem specjalistycznym wielomodułowego, pełnego cyklu kształcenia w DSR (Dobrej Szkole Rehabilitacji), z obszaru Kinezjologii Stosowanej >> czytaj więcej nt. AK

Profilaktyka i leczenie ran, w praktyce podologicznej i ortopodologicznej

Głównym celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu szerokorozumianej prewencji ran oraz zakażeń podologicznych u pacjentów z grupy ryzyka (tj. umiejętność rozpoznania, zabezpieczenia rany, zastosowania opatrunków specjalistycznych).

Inne kursy
o zbliżonej tematyce

Zobacz wszystkie kursy

Sfera psychoemocjonalna w procesie rehabilitacji – metody Kinezjologii Stosowanej i Osteopatii

Data startu 23 stycznia 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 3/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 26 stycznia 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 30 stycznia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 2/5
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procedurach terapii podologicznej - Stopień II

Data startu 31 stycznia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 2/5
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 1 lutego 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 7/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 1 lutego 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 7/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 8 lutego 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 8 lutego 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 6/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 8 lutego 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 9 lutego 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

Podstawy korekcji wrastających i wkręcających paznokci

Data startu 13 lutego 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 3/5
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 16 lutego 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 19 lutego 2021 Tryb Grupa zamknięta Miejscowość Poznań Wolne miejsca 4/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 20 lutego 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Gdynia Wolne miejsca 4/5
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procedurach terapii podologicznej - Stopień II

Data startu 21 lutego 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Gdynia Wolne miejsca 4/5
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 24 lutego 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 24 lutego 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 27 lutego 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 28 lutego 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 3/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 6 marca 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 7/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procedurach terapii podologicznej - Stopień II

Data startu 7 marca 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 4/5
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 8 marca 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 8 marca 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 7/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 8 marca 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 3/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 9 marca 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 13 marca 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 9/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 16 marca 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Podstawy korekcji wrastających i wkręcających paznokci

Data startu 27 marca 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/5
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 29 marca 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 29 marca 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 10 kwietnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procedurach terapii podologicznej - Stopień II

Data startu 11 kwietnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 5/5
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 12 kwietnia 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 12 kwietnia 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 12 kwietnia 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 13 kwietnia 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 17 kwietnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Gdynia Wolne miejsca
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procedurach terapii podologicznej - Stopień II

Data startu 18 kwietnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Gdynia Wolne miejsca 5/5
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 22 kwietnia 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 9/10
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 24 kwietnia 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 25 kwietnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 28 kwietnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 7/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 28 kwietnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

Podstawy korekcji wrastających i wkręcających paznokci

Data startu 8 maja 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/5
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 10 maja 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 10 maja 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 9/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 10 maja 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 11 maja 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 9/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 18 maja 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 22 maja 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procedurach terapii podologicznej - Stopień II

Data startu 23 maja 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/5
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 31 maja 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 31 maja 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 5 czerwca 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Testowe szkolenie 1zł

Data startu 5 czerwca 2021 Tryb Miejscowość Szczecin Wolne miejsca
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 6 czerwca 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 14 czerwca 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 14 czerwca 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 14 czerwca 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 15 czerwca 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 22 czerwca 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Podstawy korekcji wrastających i wkręcających paznokci

Data startu 26 czerwca 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/5
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 5 lipca 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 5 lipca 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 10 lipca 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procedurach terapii podologicznej - Stopień II

Data startu 11 lipca 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/5
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 13 lipca 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 26 lipca 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 26 lipca 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 26 lipca 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 9/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 27 lipca 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 7 sierpnia 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 8 sierpnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 10 sierpnia 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 18 sierpnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 18 sierpnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 6 września 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 6 września 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 6 września 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 7 września 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Podstawy korekcji wrastających i wkręcających paznokci

Data startu 11 września 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/5
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 14 września 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 25 września 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procedurach terapii podologicznej - Stopień II

Data startu 26 września 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/5
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 27 września 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 27 września 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 11 października 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 11 października 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 11 października 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 12 października 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Podstawy korekcji wrastających i wkręcających paznokci

Data startu 16 października 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 4/5
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 19 października 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 23 października 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 24 października 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 25 października 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 25 października 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 15 listopada 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 15 listopada 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 15 listopada 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 16 listopada 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Podstawy korekcji wrastających i wkręcających paznokci

Data startu 20 listopada 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/5
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 23 listopada 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 27 listopada 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procedurach terapii podologicznej - Stopień II

Data startu 28 listopada 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/5
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 1 grudnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 1 grudnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 15 grudnia 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 15 grudnia 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 15 grudnia 2021 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 16 grudnia 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Podstawy korekcji wrastających i wkręcających paznokci

Data startu 18 grudnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/5
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 21 grudnia 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOŁĄCZ DO SIECI
GABINETÓW PARTNERSKICH

Przekazując konkretne procedury, karty badań oraz omawiając dziesiątki studiów przypadków, i przede wszystkim „trenując” umiejętności, koncentrujemy się na zastosowaniu wiedzy i umiejętności w praktyce. Cel główny: aby uczestnik po ukończeniu kursów wdrożył do swojej praktyki nową usługę lub produkt medyczny. I tak się dzieje!

więcej o współpracy

SZKOLENIE KADR

Szkoła eduPodologia.pl - placówka kształcenia ustawicznego, certyfikująca MEN. Kursy OnLine oraz w placówce stacjonarnej - zawsze z instruktorem - zawsze z solidną dawką wiedzy medycznej, innowacyjnych rozwiązań, praktycznych zastosowań.

Nasze social media

ROZWÓJ PLACÓWEK

Współpracujemy w 9 krajach z setkami gabinetów Partnerskich. Poprzez partnerską współpracę stworzyliśmy sieć oferującą innowacyjne metody diagnostyki postawy oraz indywidualne wkładki ortopedyczne "na każdą stopę", - bez inwestycji specjalisty który z nami współpracuje.

Więcej o współpracy

ROZWÓJ TWOJEJ PLACÓWKI

Po kursach w eduPODOLOGIA.pl bez dodatkowych opłat i zobowiązań, możesz dołączyć do sieci Partnerskiej współpracy. Z Partnerami budujemy wiedzę poprzez cykliczne spotkania edukacyjne, wspólne prace naukowo-badawcze i realizację badań populacyjnych.

Sklep partnerski

NEWSLETTER
OTRZYMUJ PIERWSZY
NAJNOWSZE INFORMACJE    Płatności obsługuje
    Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności