CERTYFIKOWANE
KURSY MEN
DLA KADR
MEDYCZNYCH
I PODOLOGÓW

Scrolluj niżej

NASZA OFERTA
KURSÓW I SZKOLEŃ

Po kursach realizowanych w eduPODOLOGIA.pl kursant wprowadza nowe usługi i rozwiązania w placówce własnej. Kompleksowość kursu w eduPODOLOGIA.pl polega na tym, że oprócz wiedzy merytorycznej i praktycznej, przekazujemy również kursantom sprawdzone w naszych placówkach procedury obsługi Pacjentów, materiały informacyjne, marketingowe, projakościowe – wspólnie planujemy program rozwoju placówek partnerskich.

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA FIZJOTERAPEUTÓW I SPEC. REHABILITACJI - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

To 5-cio dniowy (44h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania IWO (indywidualnych wkładek ortopedycznych) oraz obuwia indywidualizowanego.

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

To 5-cio dniowy (40h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania profesjonalnych odciążeń oraz PWO (pozabiegowych wkładek odciążających).

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie oceny budowy i funkcjonalności stóp i kończyn dolnych, norm anatomicznych, wartości referencyjnych, z elementami antropometrii, radiologii pomiarowej i czynnościowej. To pierwszy moduł kursu „Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)”, który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

To kurs, którego głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i stawu skokowo-goleniowego, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych. Celem kursu jest również nabycie przez uczestników praktycznej umiejętności podstawowych metod badań stóp oraz testów funkcjonalnych, służących różnicowaniu schorzeń. To drugi moduł kursu "Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)", który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

To kurs, którego głównym celem jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i kończyny dolnej, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych. Uzyskaną wiedzę absolwent kursu wykorzysta w usłudze diagnostycznej, planowaniu procesu terapii, oceny jej postępów. Po kursie Absolwent posługiwał się będzie tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami diagnostyki stóp, chodu, równowagi.  To trzeci moduł kursu "Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)", który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

To pakiet dwóch kursów DSO, których głównym celem jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i kończyny dolnej, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych. Uzyskaną wiedzę absolwent kursu wykorzysta w usłudze diagnostycznej, planowaniu procesu terapii, oceny jej postępów. Po kursie Absolwent posługiwał się będzie tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami diagnostyki stóp, chodu, równowagi. Na podstawie uzyskanych wyników zaprojektuje indywidualną wkładkę ortopedyczną, dedykowanej technologii, z zastosowaniem odpowiednich elementów korekcyjnych, stymulujących, sensomotorycznych, stabilizujących, odciążających, amortyzujących etc. Niniejszy pakiet kursów to III-ci i IV-ty moduł kursu "Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)", który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

To 5-cio dniowy (40h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania profesjonalnych odciążeń oraz PWO (pozabiegowych wkładek odciążających).

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Głównym celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii odciążania stóp w procesie ortopodologicznym.

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP PWO15 - KURS ROZWIJAJĄCY

Głównym celem kursu jest rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zaawansowanych metod odciążania stóp z wykorzystaniem systemu PWO15.

KONSULTACJE DLA SPECJALISTÓW ODCIĄŻEŃ PWO 15 - ONLINE

To spotkanie edukacyjne online dla Specjalistów odciążeń PWO 15. Jego głównym celem jest rozwój wiedzy i umiejętności z obszaru pozabiegowych odciążeń stóp PWO15 oraz wsparcie Specjalistów z trudnymi przypadkami, które trafiają do ich gabinetów.

REHABILITACJA W PRAKTYCE PODOLOGA

To 2-dniowy (16 h) kurs dla osób początkujących, którego celem głównym jest nabycie umiejętności z obszaru profilaktyki wad i dysfunkcji stóp w ujęciu ortopedycznym, realizowanych w praktyce podologicznej. To kurs, który przybliża aspekty związane z edukacją pacjenta w zakresie utrzymania stóp i kończyn dolnych w dobrej kondycji, od podstawowych umiejętności diagnostyki stóp, do metod służących profilaktyce powstawania zmian przeciążeniowych i deformacji oraz dysfunkcji stóp. Są to m.in. metody rozluźniania, wzmacniania mięśni stopy (profilaktyka wad), odciążania, profilaktyki i terapii blizn w przebiegu usług podologicznych, etc.

ZINTEGROWANE METODY TERAPII MANUALNEJ Z ELEMENTAMI DIAGNOSTYKI POSTURALNEJ I FUNKCJONALNEJ

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności terapii manualnej (TM), w ujęciu zintegrowanym, z obszaru metod: mięśniowo-powięziowych, osteopatycznych (jak np. HVLA, MET, BLT oraz terapii czaszkowo-krzyżowej), chiropraktycznych, mobilizacji czynnych, neurobilizacji, kinezjologii stosowanej etc. Każdy z modułów poprzedzony kształceniem umiejętności szczegółowej diagnostyką postawy, z oceną funkcjonalną oraz lokalną oceną struktur narządu ruchu. W konsekwencji Uczestnik kursu zdobywa praktyczne umiejętności pozwalające mu na wybór metody, w zależności zróżnicowanego stanu pacjenta, co umożliwia kompleksowe rozwiązanie problemów zdrowotnych narządu ruchu.

Warsztaty terapeutyczno-edukacyjne dla Specjalistów terapii manualnej

Kurs skierowany jest do Specjalistów pracujących zintegrowanymi metodami terapii manualnej, którzy odbyli szkolenie z tego zakresu w placówce eduPODOLOGIA.pl. Jego głównym celem jest powtórzenie oraz rozwój wiedzy i umiejętności z obszaru terapii manualnej. To również warsztat praktyczny pokazujący zastosowanie nauczonych metod w codziennej pracy z Pacjentem -  drugiego dnia kursu będziemy praktykować z zaproszonymi Pacjentami.

REHABILITACJA W PRAKTYCE PODOLOGA

To 2-dniowy (16 h) kurs dla osób początkujących, którego celem głównym jest nabycie umiejętności z obszaru profilaktyki wad i dysfunkcji stóp w ujęciu ortopedycznym, realizowanych w praktyce podologicznej. To kurs, który przybliża aspekty związane z edukacją pacjenta w zakresie utrzymania stóp i kończyn dolnych w dobrej kondycji, od podstawowych umiejętności diagnostyki stóp, do metod służących profilaktyce powstawania zmian przeciążeniowych i deformacji oraz dysfunkcji stóp. Są to m.in. metody rozluźniania, wzmacniania mięśni stopy (profilaktyka wad), odciążania, profilaktyki i terapii blizn w przebiegu usług podologicznych, etc.

PSYCHOSOMATYKA – kurs dla początkujących

Kurs "PSYCHOSOMATYKA – kurs dla początkujących" jest dwudniowym szkoleniem realizowanym w formie hybrydowej - prowadzący wraz z tłumaczem są w formie online, a uczestnicy wraz z asystentem prowadzącego spotykają się w Szczecinie, aby praktykować przedstawianie metody.

Inne kursy
o zbliżonej tematyce

Zobacz wszystkie kursy

ZINTEGROWANE METODY TERAPII MANUALNEJ Z ELEMENTAMI DIAGNOSTYKI POSTURALNEJ I FUNKCJONALNEJ

Data startu 15 czerwca 2023 Tryb MODUŁ III - stacjonarnie Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 4/10
Weź udział w kursie

KONSULTACJE DLA SPECJALISTÓW ODCIĄŻEŃ PWO 15 - ONLINE

Data startu 16 czerwca 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 19/20
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

Data startu 21 czerwca 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 12/15
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 21 czerwca 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 11/15
Weź udział w kursie

ROZPOZNAWANIE CHORÓB SKÓRNYCH W PODOLOGII Z ELEMENTAMI DERMATOSKOPII

Data startu 24 czerwca 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 7/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 27 czerwca 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 3/10
Weź udział w kursie

Spotkanie wprowadzające dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 30 czerwca 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 19/20
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 5 lipca 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 14/20
Weź udział w kursie

Warsztaty terapeutyczno-edukacyjne dla Specjalistów terapii manualnej

Data startu 7 lipca 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 7/15
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 29 lipca 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 19 sierpnia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 26 sierpnia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 5 września 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 7/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP PWO15 - KURS ROZWIJAJĄCY

Data startu 6 września 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 8/15
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 11 września 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 11 września 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA FIZJOTERAPEUTÓW I SPEC. REHABILITACJI - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 11 września 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 12 września 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

PSYCHOSOMATYKA – kurs dla początkujących

Data startu 18 września 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 7/15
Weź udział w kursie

Spotkanie edukacyjne dla Partnerów PODOLOGIA.pl

Data startu 21 września 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 20/20
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

Data startu 27 września 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 27 września 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

ROZPOZNAWANIE CHORÓB SKÓRNYCH W PODOLOGII Z ELEMENTAMI DERMATOSKOPII

Data startu 30 września 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCEDURACH TERAPII PODOLOGICZNEJ - STOPIEŃ II

Data startu 1 października 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Spotkanie wprowadzające dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 6 października 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 12/20
Weź udział w kursie

PODSTAWY KOREKCJI WRASTAJĄCYCH I WKRĘCAJĄCYCH PAZNOKCI

Data startu 7 października 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 10 października 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

ANATOMIA I BIOMECHANIKA KOŃCZYN DOLNYCH - STAW BIODROWY, STAW KOLANOWY Z ELEMENTAMI RADIOLOGII, MODUŁ II

Data startu 16 października 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 12/15
Weź udział w kursie

ROZPOZNAWANIE CHORÓB SKÓRNYCH W PODOLOGII Z ELEMENTAMI DERMATOSKOPII

Data startu 21 października 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 6 listopada 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA FIZJOTERAPEUTÓW I SPEC. REHABILITACJI - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 6 listopada 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 6 listopada 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 7 listopada 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 15 listopada 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 20/20
Weź udział w kursie

KONSULTACJE DLA SPECJALISTÓW ODCIĄŻEŃ PWO 15 - ONLINE

Data startu 16 listopada 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 20/20
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

Data startu 21 listopada 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 21 listopada 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 25 listopada 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 28 listopada 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Spotkanie wprowadzające dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 1 grudnia 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 20/20
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 2 grudnia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ANATOMIA I BIOMECHANIKA KOŃCZYN DOLNYCH - STAW BIODROWY, STAW KOLANOWY Z ELEMENTAMI RADIOLOGII, MODUŁ II

Data startu 7 grudnia 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 9 grudnia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP PWO15 - KURS ROZWIJAJĄCY

Data startu 11 grudnia 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 13/15
Weź udział w kursie

DOŁĄCZ DO SIECI
GABINETÓW PARTNERSKICH

Przekazując konkretne procedury, karty badań oraz omawiając dziesiątki studiów przypadków, i przede wszystkim „trenując” umiejętności, koncentrujemy się na zastosowaniu wiedzy i umiejętności w praktyce. Cel główny: aby uczestnik po ukończeniu kursów wdrożył do swojej praktyki nową usługę lub produkt medyczny. I tak się dzieje!

więcej o współpracy

SZKOLENIE KADR

Szkoła eduPodologia.pl - placówka kształcenia ustawicznego, certyfikująca MEN. Kursy OnLine oraz w placówce stacjonarnej - zawsze z instruktorem - zawsze z solidną dawką wiedzy medycznej, innowacyjnych rozwiązań, praktycznych zastosowań.

Nasze social media

ROZWÓJ PLACÓWEK

Współpracujemy w 9 krajach z setkami gabinetów Partnerskich. Poprzez partnerską współpracę stworzyliśmy sieć oferującą innowacyjne metody diagnostyki postawy oraz indywidualne wkładki ortopedyczne "na każdą stopę", - bez inwestycji specjalisty który z nami współpracuje.

Więcej o współpracy

ROZWÓJ TWOJEJ PLACÓWKI

Po kursach w eduPODOLOGIA.pl bez dodatkowych opłat i zobowiązań, możesz dołączyć do sieci Partnerskiej współpracy. Z Partnerami budujemy wiedzę poprzez cykliczne spotkania edukacyjne, wspólne prace naukowo-badawcze i realizację badań populacyjnych.

Sklep partnerski

NEWSLETTER
OTRZYMUJ PIERWSZY
NAJNOWSZE INFORMACJE    Płatności obsługuje
    Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności