CERTYFIKOWANE
KURSY MEN
DLA KADR
MEDYCZNYCH
I PODOLOGÓW

Scrolluj niżej

NASZA OFERTA
KURSÓW I SZKOLEŃ

Po kursach realizowanych w eduPODOLOGIA.pl kursant wprowadza nowe usługi i rozwiązania w placówce własnej. Kompleksowość kursu w eduPODOLOGIA.pl polega na tym, że oprócz wiedzy merytorycznej i praktycznej, przekazujemy również kursantom sprawdzone w naszych placówkach procedury obsługi Pacjentów, materiały informacyjne, marketingowe, projakościowe – wspólnie planujemy program rozwoju placówek partnerskich.

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

To 5-cio dniowy (44h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania IWO (indywidualnych wkładek ortopedycznych) oraz obuwia indywidualizowanego.

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

To 5-cio dniowy (40h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania profesjonalnych odciążeń oraz PWO (pozabiegowych wkładek odciążających).

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie oceny budowy i funkcjonalności stóp i kończyn dolnych, norm anatomicznych, wartości referencyjnych, z elementami antropometrii, radiologii pomiarowej i czynnościowej. To pierwszy moduł kursu „Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)”, który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

To kurs, którego głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i stawu skokowo-goleniowego, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych. Celem kursu jest również nabycie przez uczestników praktycznej umiejętności podstawowych metod badań stóp oraz testów funkcjonalnych, służących różnicowaniu schorzeń. To drugi moduł kursu "Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)", który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

To kurs, którego głównym celem jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i kończyny dolnej, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych. Uzyskaną wiedzę absolwent kursu wykorzysta w usłudze diagnostycznej, planowaniu procesu terapii, oceny jej postępów. Po kursie Absolwent posługiwał się będzie tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami diagnostyki stóp, chodu, równowagi.  To trzeci moduł kursu "Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)", który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

To pakiet dwóch kursów DSO, których głównym celem jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i kończyny dolnej, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych. Uzyskaną wiedzę absolwent kursu wykorzysta w usłudze diagnostycznej, planowaniu procesu terapii, oceny jej postępów. Po kursie Absolwent posługiwał się będzie tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami diagnostyki stóp, chodu, równowagi. Na podstawie uzyskanych wyników zaprojektuje indywidualną wkładkę ortopedyczną, dedykowanej technologii, z zastosowaniem odpowiednich elementów korekcyjnych, stymulujących, sensomotorycznych, stabilizujących, odciążających, amortyzujących etc. Niniejszy pakiet kursów to III-ci i IV-ty moduł kursu "Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)", który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

To 5-cio dniowy (40h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania profesjonalnych odciążeń oraz PWO (pozabiegowych wkładek odciążających).

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Głównym celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii odciążania stóp w procesie ortopodologicznym.

Konsultacje dla Specjalistów odciążeń PWO 15 - online

To spotkanie edukacyjne online dla Specjalistów odciążeń PWO 15. Jego głównym celem jest rozwój wiedzy i umiejętności z obszaru pozabiegowych odciążeń stóp PWO15 oraz wsparcie Specjalistów z trudnymi przypadkami, które trafiają do ich gabinetów.

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania i różnicowania zmian skórnych w procedurach terapii podologicznej, z zastosowaniem metod oglądowych, badania fizykalnego oraz dermatoskopii. W ramach kursu omówione zostaną również procedury postępowania z poszczególnymi chorobami i zmianami skórnymi.

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu terapii brodawek wirusowych, z zastosowaniem metody elektrtokoagulacji, wraz z niezbędnymi procedurami okołozabiegowymi tj. wywiad i różnicowanie brodawek, preparaty i produkty pomocnicze, metody kontroli i diagnozowania za pomocą metod oglądowych oraz dermatoskopii.

Elektrokoagulacja w procedurach terapii podologicznej - Stopień II

Celem głównym kursu jest rozszerzenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu elektrokoagulacji i jej zastosowania w terapii różnorodnych problemów podologicznych, tj. trudne przypadki brodawek wirusowych, rozpadliny i pęknięcia, naczyniaki, włókniaki, etc.  wraz z niezbędnymi procedurami okołozabiegowymi tj. wywiad i różnicowanie brodawek, preparaty i produkty pomocnicze, metody kontroli i diagnozowania za pomocą metod oglądowych oraz dermatoskopii.

Psychosomatyka - metody terapii sfery psychoemocjonalnej

To kurs diagnostyki i terapii sfery psychoemocjonalnej, z zastosowaniem technik kinezjologii stosowanej (AK), z autorskimi modyfikacjami testów. Zgodnie z założeniami AK, w konsekwencji kursanci nabędą umiejętności rozpoznania holistycznego (przyczynowo-skutkowego) następstw zaburzeń sfery psychosomatycznej.

Kinezjologia Stosowana - KURSY PODSTAWOWE - pełny cykl kształcenia

Kinezjologia Stosowana (AK) to kompleksowy i holistyczny system terapeutyczny narządu ruchu, z uwzględnieniem rehabilitacji, terapii sfery psychoemocjonalnej i biochemicznej. Diagnostyka opiera się na precyzyjnym teście mięśniowym (TMM), a metody terapeutyczne r uwzględniają m.in. terapię manualną, mobilizacje, techniki mięśniowo-powięziowe, terapię czaszkowo-krzyżową, wisceralną itd. Dzięki wysokorozwiniętym technikom diagnozowania sfery biochemicznej, AK znalazła również zastosowanie w terapii alergii i nietolerancji, planowaniu żywienia klinicznego, doborze suplementacji etc. oraz terapii sfery psychoemocjonalnej. W naszej szkole to 9, 3 dniowych kursów podstawowych, oraz 2 kursy specjalistyczne.

Osteopatia - KURSY PODSTAWOWE - pełny cykl kształcenia

Celem głównym kursów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami osteopatii, mającymi zastosowanie w procesie rehabilitacji (co realizowane jest przez kursy podstawowe) oraz w procesie terapii holistycznej (autorskie kursy specjalistyczne), tj.: narządu ruchu i jego związków ze sferą psychoemocjonalną i biochemiczną. W kursach osteopatii wykorzystywane są testy mięśniowe wg koncepcji Kinezjologii Stosowanej (AK), do celów różnicowania przyczynowo - skutowego (narząd ruchu - sf. psychoemocjonalna - biochemia). W procesie kształcenia wykorzystywane są więc różnorodne techniki rehabilitacyjne, psychoterapii oraz suplementacji.

Kinezjologia Stosowana i Osteopatia- KURSY SPECJALISTYCZNE- pełny cykl kształcenia

Kinezjologia Stosowana (AK) to kompleksowy i holistyczny system terapeutyczny narządu ruchu, z uwzględnieniem rehabilitacji, terapii sfery psychoemocjonalnej i biochemicznej. Diagnostyka opiera się na precyzyjnym teście mięśniowym (TMM), a metody terapeutyczne r uwzględniają m.in. terapię manualną, mobilizacje, techniki mięśniowo-powięziowe, terapię czaszkowo-krzyżową, wisceralną itd. Dzięki wysokorozwiniętym technikom diagnozowania sfery biochemicznej, AK znalazła również zastosowanie w terapii alergii i nietolerancji, planowaniu żywienia klinicznego, doborze suplementacji etc. oraz terapii sfery psychoemocjonalnej. W naszej szkole to 9, 3 dniowych kursów podstawowych, oraz 2 kursy specjalistyczne. W kursach osteopatii wykorzystywane są testy mięśniowe wg koncepcji Kinezjologii Stosowanej (AK), do celów różnicowania przyczynowo – skutkowego (narząd ruchu – sf. psychoemocjonalna – biochemia). W procesie kształcenia wykorzystywane są więc różnorodne techniki rehabilitacyjne, psychoterapii oraz suplementacji.

Inne kursy
o zbliżonej tematyce

Zobacz wszystkie kursy

Elektro pedikűr specialista tanfolyam

Data startu 4 grudnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 4 grudnia 2021 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

Kinezjologia Stosowana - KURSY PODSTAWOWE - pełny cykl kształcenia

Data startu 4 grudnia 2021 Tryb MODUŁ V - stacjonarnie Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 16/20
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 5 grudnia 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 3/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 14 grudnia 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 6/10
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 21 grudnia 2021 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 8/15
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 10 stycznia 2022 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 10 stycznia 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 10 stycznia 2022 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 6/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 11 stycznia 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 15 stycznia 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 22 stycznia 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Środa Wielkopolska Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 25 stycznia 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 7/10
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Specjalistów metody elektrokoagulacji - online

Data startu 27 stycznia 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 9/15
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 2 lutego 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 6/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 2 lutego 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 7/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 5 lutego 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Specjalistów odciążeń PWO 15 - online

Data startu 9 lutego 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 20/20
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 12 lutego 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Gdynia Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 15 lutego 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/15
Weź udział w kursie

Psychosomatyka - metody terapii sfery psychoemocjonalnej

Data startu 19 lutego 2022 Tryb moduł II - online Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 14/25
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 22 lutego 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 12 marca 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 14 marca 2022 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 7/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 14 marca 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 14 marca 2022 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 15 marca 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 7/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 22 marca 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Spotkanie edukacyjne dla Partnerów PODOLOGIA.pl

Data startu 24 marca 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 16/20
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Specjalistów metody elektrokoagulacji - online

Data startu 24 marca 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 30 marca 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 9/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 30 marca 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 9/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 2 kwietnia 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 12 kwietnia 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 23 kwietnia 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 26 kwietnia 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Specjalistów odciążeń PWO 15 - online

Data startu 10 maja 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 20/20
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 16 maja 2022 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 9/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 16 maja 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 9/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 16 maja 2022 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 9/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 17 maja 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 9/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 21 maja 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Specjalistów metody elektrokoagulacji - online

Data startu 26 maja 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 1 czerwca 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 1 czerwca 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procedurach terapii podologicznej - Stopień II

Data startu 4 czerwca 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 7 czerwca 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 21 czerwca 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 25 czerwca 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Gdynia Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 26 czerwca 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 9 lipca 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Andrychów Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 11 lipca 2022 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 11 lipca 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 11 lipca 2022 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 12 lipca 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 19 lipca 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 23 lipca 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 27 lipca 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 27 lipca 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Specjalistów metody elektrokoagulacji - online

Data startu 28 lipca 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 30 lipca 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 27 sierpnia 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Środa Wielkopolska Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 30 sierpnia 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 2 września 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 10 września 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 12 września 2022 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 12 września 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 12 września 2022 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 13 września 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 24 września 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 28 września 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 28 września 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Specjalistów metody elektrokoagulacji - online

Data startu 29 września 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 5 października 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 8 października 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Spotkanie edukacyjne dla Partnerów PODOLOGIA.pl

Data startu 13 października 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 20/20
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Specjalistów odciążeń PWO 15 - online

Data startu 18 października 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 20/20
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 29 października 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 8 listopada 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji - pakiet IV modułów kursu

Data startu 14 listopada 2022 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) dla Podologów i Spec. Leczenia Ran - pakiet IV modułów kursu

Data startu 14 listopada 2022 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych

Data startu 14 listopada 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych

Data startu 15 listopada 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 19 listopada 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Gdynia Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Specjalistów metody elektrokoagulacji - online

Data startu 24 listopada 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 28 listopada 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych i Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych

Data startu 30 listopada 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Data startu 30 listopada 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Elektrokoagulacja w procesie terapii brodawek wirusowych - Stopień I

Data startu 3 grudnia 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Rozpoznawanie chorób skórnych w podologii, z elementami dermatoskopii

Data startu 10 grudnia 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

Data startu 12 grudnia 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOŁĄCZ DO SIECI
GABINETÓW PARTNERSKICH

Przekazując konkretne procedury, karty badań oraz omawiając dziesiątki studiów przypadków, i przede wszystkim „trenując” umiejętności, koncentrujemy się na zastosowaniu wiedzy i umiejętności w praktyce. Cel główny: aby uczestnik po ukończeniu kursów wdrożył do swojej praktyki nową usługę lub produkt medyczny. I tak się dzieje!

więcej o współpracy

SZKOLENIE KADR

Szkoła eduPodologia.pl - placówka kształcenia ustawicznego, certyfikująca MEN. Kursy OnLine oraz w placówce stacjonarnej - zawsze z instruktorem - zawsze z solidną dawką wiedzy medycznej, innowacyjnych rozwiązań, praktycznych zastosowań.

Nasze social media

ROZWÓJ PLACÓWEK

Współpracujemy w 9 krajach z setkami gabinetów Partnerskich. Poprzez partnerską współpracę stworzyliśmy sieć oferującą innowacyjne metody diagnostyki postawy oraz indywidualne wkładki ortopedyczne "na każdą stopę", - bez inwestycji specjalisty który z nami współpracuje.

Więcej o współpracy

ROZWÓJ TWOJEJ PLACÓWKI

Po kursach w eduPODOLOGIA.pl bez dodatkowych opłat i zobowiązań, możesz dołączyć do sieci Partnerskiej współpracy. Z Partnerami budujemy wiedzę poprzez cykliczne spotkania edukacyjne, wspólne prace naukowo-badawcze i realizację badań populacyjnych.

Sklep partnerski

NEWSLETTER
OTRZYMUJ PIERWSZY
NAJNOWSZE INFORMACJE    Płatności obsługuje
    Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności