CERTYFIKOWANE
KURSY MEN
DLA KADR
MEDYCZNYCH
I PODOLOGÓW

Scrolluj niżej

NASZA OFERTA
KURSÓW I SZKOLEŃ

Po kursach realizowanych w eduPODOLOGIA.pl kursant wprowadza nowe usługi i rozwiązania w placówce własnej. Kompleksowość kursu w eduPODOLOGIA.pl polega na tym, że oprócz wiedzy merytorycznej i praktycznej, przekazujemy również kursantom sprawdzone w naszych placówkach procedury obsługi Pacjentów, materiały informacyjne, marketingowe, projakościowe – wspólnie planujemy program rozwoju placówek partnerskich.

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA FIZJOTERAPEUTÓW I SPEC. REHABILITACJI - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

To 5-cio dniowy (44h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania IWO (indywidualnych wkładek ortopedycznych) oraz obuwia indywidualizowanego.

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

To 5-cio dniowy (40h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania profesjonalnych odciążeń oraz PWO (pozabiegowych wkładek odciążających).

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie oceny budowy i funkcjonalności stóp i kończyn dolnych, norm anatomicznych, wartości referencyjnych, z elementami antropometrii, radiologii pomiarowej i czynnościowej. To pierwszy moduł kursu „Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)”, który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

To kurs, którego głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i stawu skokowo-goleniowego, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych. Celem kursu jest również nabycie przez uczestników praktycznej umiejętności podstawowych metod badań stóp oraz testów funkcjonalnych, służących różnicowaniu schorzeń. To drugi moduł kursu "Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)", który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

To kurs, którego głównym celem jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i kończyny dolnej, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych. Uzyskaną wiedzę absolwent kursu wykorzysta w usłudze diagnostycznej, planowaniu procesu terapii, oceny jej postępów. Po kursie Absolwent posługiwał się będzie tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami diagnostyki stóp, chodu, równowagi.  To trzeci moduł kursu "Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)", który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

To pakiet dwóch kursów DSO, których głównym celem jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i kończyny dolnej, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych. Uzyskaną wiedzę absolwent kursu wykorzysta w usłudze diagnostycznej, planowaniu procesu terapii, oceny jej postępów. Po kursie Absolwent posługiwał się będzie tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami diagnostyki stóp, chodu, równowagi. Na podstawie uzyskanych wyników zaprojektuje indywidualną wkładkę ortopedyczną, dedykowanej technologii, z zastosowaniem odpowiednich elementów korekcyjnych, stymulujących, sensomotorycznych, stabilizujących, odciążających, amortyzujących etc. Niniejszy pakiet kursów to III-ci i IV-ty moduł kursu "Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)", który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

To 5-cio dniowy (40h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania profesjonalnych odciążeń oraz PWO (pozabiegowych wkładek odciążających).

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Głównym celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii odciążania stóp w procesie ortopodologicznym.

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP PWO15 - KURS ROZWIJAJĄCY

Głównym celem kursu jest rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zaawansowanych metod odciążania stóp z wykorzystaniem systemu PWO15.

SPOTKANIE EDUKACYJNE DLA SPECJALISTÓW PWO15

Kurs skierowany jest do Specjalistów, którzy ukończyli szkolenie Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15. Głównym celem jest rozwój wiedzy i umiejętności z obszaru metodologii odciążeń stóp, projektowania profesjonalnych wkładek odciążających PWO15 oraz aplikacji wklejanych bezpośrednio do obuwia. Ponadto to kurs służący omówieniu kierunków rozwoju usług i produktów, w tym programów przesiewowych badań stóp, ocenie posturalnej postawy ciała. To również czas na omówienie tematów wskazanych przez Specjalistów oraz przeanalizowanie trudnych przypadków, z którymi spotykają się w swojej praktyce.

KONSULTACJE DLA SPECJALISTÓW ODCIĄŻEŃ PWO 15 - ONLINE

To spotkanie edukacyjne online dla Specjalistów odciążeń PWO 15. Jego głównym celem jest rozwój wiedzy i umiejętności z obszaru pozabiegowych odciążeń stóp PWO15 oraz wsparcie Specjalistów z trudnymi przypadkami, które trafiają do ich gabinetów.

REHABILITACJA W PRAKTYCE PODOLOGA

To 2-dniowy (16 h) kurs dla osób początkujących, którego celem głównym jest nabycie umiejętności z obszaru profilaktyki wad i dysfunkcji stóp w ujęciu ortopedycznym, realizowanych w praktyce podologicznej. To kurs, który przybliża aspekty związane z edukacją pacjenta w zakresie utrzymania stóp i kończyn dolnych w dobrej kondycji, od podstawowych umiejętności diagnostyki stóp, do metod służących profilaktyce powstawania zmian przeciążeniowych i deformacji oraz dysfunkcji stóp. Są to m.in. metody rozluźniania, wzmacniania mięśni stopy (profilaktyka wad), odciążania, profilaktyki i terapii blizn w przebiegu usług podologicznych, etc.

ANATOMIA PALPACYJNA - TOPOGRAFICZNA - KOŃCZYNA DOLNA I STAW BIODROWY

Celem kursu jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności palpacji struktur anatomicznych kończyny dolnej i stawu biodrowego oraz prowadzenia testów funkcjonalnych i kinezjologii stosowanej w tych obszarach.

ZINTEGROWANE METODY TERAPII MANUALNEJ Z ELEMENTAMI DIAGNOSTYKI POSTURALNEJ I FUNKCJONALNEJ

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności terapii manualnej (TM), w ujęciu zintegrowanym, z obszaru metod: mięśniowo-powięziowych, osteopatycznych (jak np. HVLA, MET, BLT oraz terapii czaszkowo-krzyżowej), chiropraktycznych, mobilizacji czynnych, neurobilizacji, kinezjologii stosowanej etc. Każdy z modułów poprzedzony kształceniem umiejętności szczegółowej diagnostyką postawy, z oceną funkcjonalną oraz lokalną oceną struktur narządu ruchu. W konsekwencji Uczestnik kursu zdobywa praktyczne umiejętności pozwalające mu na wybór metody, w zależności zróżnicowanego stanu pacjenta, co umożliwia kompleksowe rozwiązanie problemów zdrowotnych narządu ruchu.

ZOGA W ORTOPODOLOGII - REHABILITACJA STOPY

W trakcie szkolenia kursanci będą eksplorować anatomię i biomechanikę ruchu nóg kończyn dolnych. Obejmuje to ruch grupowy, analizę funkcjonalną i posturalną, manualne kierowanie i interwencje. Szkolenie dotyczy najczęstszych wzorców postawy i daje kursantom narzędzia do badania i oddziaływania terapeutycznego w celu poprawy funkcjonowania w tym obszarze i lepszej jego relacji z resztą układu tensegracyjnego ciała.

REHABILITACJA W PRAKTYCE PODOLOGA

To 2-dniowy (16 h) kurs dla osób początkujących, którego celem głównym jest nabycie umiejętności z obszaru profilaktyki wad i dysfunkcji stóp w ujęciu ortopedycznym, realizowanych w praktyce podologicznej. To kurs, który przybliża aspekty związane z edukacją pacjenta w zakresie utrzymania stóp i kończyn dolnych w dobrej kondycji, od podstawowych umiejętności diagnostyki stóp, do metod służących profilaktyce powstawania zmian przeciążeniowych i deformacji oraz dysfunkcji stóp. Są to m.in. metody rozluźniania, wzmacniania mięśni stopy (profilaktyka wad), odciążania, profilaktyki i terapii blizn w przebiegu usług podologicznych, etc.

PSYCHOSOMATYKA – kurs dla początkujących

Kurs "PSYCHOSOMATYKA – kurs dla początkujących" jest dwudniowym szkoleniem realizowanym w formie hybrydowej - prowadzący wraz z tłumaczem są w formie online, a uczestnicy wraz z asystentem prowadzącego spotykają się w Szczecinie, aby praktykować przedstawianie metody.

Inne kursy
o zbliżonej tematyce

Zobacz wszystkie kursy

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 26 czerwca 2024 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 11/15
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

Data startu 26 czerwca 2024 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 11/15
Weź udział w kursie

Spotkanie wprowadzające dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 4 lipca 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 20/20
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 3 września 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 9/15
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP PWO15 - KURS ROZWIJAJĄCY

Data startu 4 września 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 6 września 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 9/20
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 9 września 2024 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 9 września 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA FIZJOTERAPEUTÓW I SPEC. REHABILITACJI - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 9 września 2024 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 10 września 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

ZOGA W ORTOPODOLOGII - REHABILITACJA STOPY

Data startu 18 września 2024 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 8/15
Weź udział w kursie

KONSULTACJE DLA SPECJALISTÓW ODCIĄŻEŃ PWO 15 - ONLINE

Data startu 20 września 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 20/20
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 25 września 2024 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

Data startu 25 września 2024 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

ANATOMIA PALPACYJNA - TOPOGRAFICZNA - KOŃCZYNA DOLNA I STAW BIODROWY

Data startu 2 października 2024 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 6/15
Weź udział w kursie

Spotkanie wprowadzające dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 4 października 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 20/20
Weź udział w kursie

Spotkanie edukacyjne dla Partnerów PODOLOGIA.pl

Data startu 10 października 2024 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 17/20
Weź udział w kursie

ZINTEGROWANE METODY TERAPII MANUALNEJ Z ELEMENTAMI DIAGNOSTYKI POSTURALNEJ I FUNKCJONALNEJ

Data startu 14 października 2024 Tryb MODUŁ IV - stacjonarnie Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 8/15
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 15 października 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 12/15
Weź udział w kursie

SPOTKANIE EDUKACYJNE DLA SPECJALISTÓW PWO15

Data startu 24 października 2024 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 7/20
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 4 listopada 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 12/20
Weź udział w kursie

ANATOMIA SEKCYJNA KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 6 listopada 2024 Tryb Stacjonarny Miejscowość PRZEŹMIEROWO Wolne miejsca 9/20
Weź udział w kursie

ZINTEGROWANE METODY TERAPII MANUALNEJ Z ELEMENTAMI DIAGNOSTYKI POSTURALNEJ I FUNKCJONALNEJ

Data startu 11 listopada 2024 Tryb MODUŁ V - stacjonarnie Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 6/15
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA FIZJOTERAPEUTÓW I SPEC. REHABILITACJI - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 13 listopada 2024 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 13 listopada 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 13 listopada 2024 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 14 listopada 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP PWO15 - KURS ROZWIJAJĄCY

Data startu 19 listopada 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 26 listopada 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/10
Weź udział w kursie

Spotkanie wprowadzające dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 29 listopada 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 20/20
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

Data startu 4 grudnia 2024 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 4 grudnia 2024 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

ANATOMIA I BIOMECHANIKA KOŃCZYN DOLNYCH - STAW BIODROWY, STAW KOLANOWY Z ELEMENTAMI RADIOLOGII, MODUŁ II

Data startu 9 grudnia 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

KONSULTACJE DLA SPECJALISTÓW ODCIĄŻEŃ PWO 15 - ONLINE

Data startu 12 grudnia 2024 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 20/20
Weź udział w kursie

DOŁĄCZ DO SIECI
GABINETÓW PARTNERSKICH

Przekazując konkretne procedury, karty badań oraz omawiając dziesiątki studiów przypadków, i przede wszystkim “trenując” umiejętności, koncentrujemy się na zastosowaniu wiedzy i umiejętności w praktyce. Cel główny: aby uczestnik po ukończeniu kursów wdrożył do swojej praktyki nową usługę lub produkt medyczny. I tak się dzieje!

więcej o współpracy

SZKOLENIE KADR

Szkoła eduPodologia.pl - placówka kształcenia ustawicznego, certyfikująca MEN. Kursy OnLine oraz w placówce stacjonarnej - zawsze z instruktorem - zawsze z solidną dawką wiedzy medycznej, innowacyjnych rozwiązań, praktycznych zastosowań.

Nasze social media

ROZWÓJ PLACÓWEK

Współpracujemy w 9 krajach z setkami gabinetów Partnerskich. Poprzez partnerską współpracę stworzyliśmy sieć oferującą innowacyjne metody diagnostyki postawy oraz indywidualne wkładki ortopedyczne "na każdą stopę", - bez inwestycji specjalisty który z nami współpracuje.

Więcej o współpracy

ROZWÓJ TWOJEJ PLACÓWKI

Po kursach w eduPODOLOGIA.pl bez dodatkowych opłat i zobowiązań, możesz dołączyć do sieci Partnerskiej współpracy. Z Partnerami budujemy wiedzę poprzez cykliczne spotkania edukacyjne, wspólne prace naukowo-badawcze i realizację badań populacyjnych.

Sklep partnerski

NEWSLETTER
OTRZYMUJ PIERWSZY
NAJNOWSZE INFORMACJE    Płatności obsługuje
    Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności