Logo EduPodologia

Metodologia badań stóp i postawy - II st. zaawansowania

 • Kursy podstawowe ”, To pakiet 3 kursów, realizowanych stacjonarnie lub online (z instruktorem - w czasie rzeczywistnym), prowadzone od podstaw anatomii i biomechaniki, poprzez patologie, do procedur diagnostycznych w obszarze: norm (wartości referencyjnych), wad, zniekształceń, zaburzeń chodu, równowagi oraz szczegółowej analizy związków stopy z postawą ciała.
 • Kursy zaawansowane ”, to kursy rozwijające wiedzę i umiejętności w obszarze diagnostyki specjalistycznej: dzieci (normy rozwojowe), pacjenci z grupy ryzyka ran przeciążeniowych (np. w przebiegu cukrzycy). Z gabinetami Partnerskimi rozwijamy również wiedzę i umiejętności poprzez cykliczne spotkania edukacyjne, na których poza potężną wymianą doświadczeń, rozwijamy metody, w oparciu o najnowsze doniesienia naukowo-badawcze oraz coraz nowocześniejsze technologie.
Kursy stacjonarne Kursy online

Projektowanie wkładek i obuwia

W szkole eduPODOLOGIA.pl kursy projektowania kompleksowych rozwiązań korygujących, odciążających, amortyzujących itp. realizujemy w kursie, który pozwoli na kompleksowe rozwiązanie wszelkich „oczekiwań i problemów stóp”. „Projektowanie wkładek ortopedycznych, obuwia indywidualizowanego i odciążeń” to intensywny kurs po którym, zaprojektujesz indywidualne wkładki ortopedyczne dla Pacjentów, sportowców i dzieci, wybraną przez siebie metodą zaopatrzenia (wkładki wykonywane przez elementy, termoplastyczne, elementy odciążające, wkładki odlewowe dla stóp mocno zniekształconych, rozwiązania sportowe). Kursy stacjonarne

EFEKT DODATKOWY KURSU:

A jeśli po kursie zdecydujesz o wdrożeniu do Twojej praktyki indywidualne wkładki ortopedyczne, możesz to zrobić bez inwestycji. Ty projektujesz wkładki w autorskim programie myPODOLOGIA.pl - my wykonujemy wkładki dla Twoich Pacjentów. Nie musisz ponosić kosztów produkcji ani kosztów zakupu wkładek - nie ponosisz opłat za korzystanie z naszego systemu. Po prostu zamawiasz i "pod ręką" masz wszystkie dostępne rozwiązania. Produkujemy bowiem wkładki każdej dostępnej technologii na rynku - Ty i Twój Pacjent wybieracie najlepsze rozwiązanie. Więcej o współpracy

Kursy podologiczne

W szkole eduPODOLOGIA.pl postawiliśmy głównie na specjalistyczne zabiegi w obrębie stóp. Każdy z kursów ma jeden cel: wdrożyć nową usługę w Twoim gabinecie. To kursy dla specjalistów leczenia ran, podologów, ortopodologów i fizjoterapeutów

 • Warsztaty profesjonalnego odciążania stóp - projektowanie indywidualnej wkładki odciążającej.
 • Kursy elektrokoagulacji I i II stopień zaawansowania
 • Rozpoznawania zmian skórnych z warsztatem dermatoskopii
 • Metodologia badań stóp w profilaktyce zespołu stopy cukrzycowej

Kursy realizujemy stacjonarnie lub online (z instruktorem - w czasie rzeczywistnym) - w zależności od wybranego kursu, programy mogą się nieco różnić w obrębie zajęć praktycznych. Jeśli zdecydujesz po kursie online uczestniczyć w kursie stacjonarnym, wzbogacając wiedzę o solidny warsztat praktyczny i studia przypadków - pieniążki zainwestowane w kurs online zostaną zrabatowane. Kursy stacjonarne Kursy online

Rehabilitacja

W szkole eduPODOLOGIA.pl współpracujemy głównie z kadrami fizjoterapeutów i specjalistów rehabilitacji. Głównie dlatego, że nasze korzenie zawodowe wywodzą się właśnie z tych dziedzin. Nasza oferta kursów stanowi uzupełnienie usług rehabilitacyjnych o solidny warsztat diagnostyki posturalnej (służącej diagnostyce wstępnej oraz bieżącemu monitoringowi postępów terapii) oraz o indywidualne wkładki ortopedyczne i obuwie indywidualizowane.

Jako pionierzy działań rozwojowych wdrożyliśmy na rynek polski kursy zagraniczne z zakresu Kinezjologii Stosowanej (oryginalne kursy Assotiation of Kinesiology Appiledd) oraz wielomodułowe kursy z zakresu Osteopatii . W zakresie terapii manualnej prowadzimy autorski kurs "Zintegrowanych metod terapii manualnej"

WIĘCEJ NA STRONIE www.FUNCTIONALMED.pl

Rozwijamy również kompetencje specjalistów ORTOPODOLOGII o elementy rehabilitacji w kursach „Taping podologiczny” oraz "Rehabilitacja w praktyce podologa" Kursy stacjonarne

Biznes medyczny

W szkole eduPODOLOGIA.pl w związku z tym, że z nami otwieracie swoje gabinety, wspólnie tworzymy program rozwoju Waszej placówki - na podstawie sprawdzonych narzędzi i programów oraz naszego doświadczenia.

Po naszym kursie masz gotowy program rozwoju – a w nim:

 • teczkę procedur obowiązujących w Twoim gabinecie
 • dostęp do formularzy Kart Badań i Wywiadów Medycznych
 • materiałów informacyjnych i reklamowych "NA START" w wer. cyfrowej
 • wybrane przez Ciebie programy, skierowane do spersonalizowanych grup odbiorców
 • pakiety rozwiązań medycznych, rozwijających jakość oraz lojalność Twoich Pacjentów
 • stały dostęp do bazy produktów, materiałów reklamowych oraz ciągły kontakt z naszymi Doradcami Diagnostyki

Szkolenia Online

Zapisz się na szkolenie On-Line - kliknij tutaj

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) - METODOLOGIA BADAŃ POSTURALNYCH

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP Z ELEMENTAMI RTG POMIAROWEGO ORAZ FUNKCJONALNEGO” to I-wszy moduł DSO o tematyce:

 • Anatomia stóp i kończyn dolnych (układ kostno-stawowy, mięśniowo-więzadłowo-powięziowy, naczyniowy, nerwowy,
 • Anatomia palpacyjna
 • Anatomia radiologiczna (RTG) w ocenie stóp, obrazowanie funkcjonalne, różnice anatomiczne dzieci i dorosłych,
 • Anatomia funkcjonalna; biomechanika kończyny dolnej,
 • Normy anatomiczne a normy rozwojowe, fizjologia a patologia,
 • Biomechanika kończyn dolnych – LOKOMOCJA (chód i bieg)

Czas trwania kursu stacjonarnego : 8h / kurs online : 4h

Certyfikat: MEN

Kursy stacjonarne Kursy stacjonarne

Patologie kończyn dolnych” to II-gi - moduł kursu DSO, o tematyce:

 • Wady kończyn dolnych (pierwotne i wtórne), w przebiegu ch. ogóloustrojowych, patologie chodu,
 • różnice diagnostyczne dorosłych a dzieci
 • Deformacje, zwyrodnienia, wyrośla, koalicje, dodatkowe kości, zmiany przeciążeniowe, złamania zmęczeniowe, rany, etc.
 • Różnicowanie problemu skrótu kończyn
 • Urazy i powikłania pooperacyjne,
 • Neuralgie i neuropatie
 • Metatarsalgie
 • Choroby ogólnoustrojowe mające wpływ na zdrowie stóp i kończyn dolnych
 • Czas trwania kursu stacjonarnego : 16h / kurs online : 4h

  Certyfikat: MEN Kursy stacjonarne Kursy online

Metodologia badań stóp i postawy" to III-ci moduł DSO, którego tematyka to:

 • Badanie przedmiotowe / fizykalne – zastosowanie podoskopii w ocenie stóp i postawy,
 • Antopometria, goniometria (tradycyjna i techniki komputerowe)
 • Ocena stóp podczas stania (m.tradycyjne, pedobarografia, podoskopia, ocena równowagi)
 • Ocena determinant chodu,propulsja, kinematyka miednicy, etc.
 • Wady i choroby stóp a dystrybucja nacisków w obrębie stopy
 • Różnicowanie problemów wad stóp i kkd u dzieci (spontaniczna autokorekta) i osób dorosłych
 • RTG strukturalne i funkcjonalne w praktyce ortopodologicznej
 • Testy funkcjonalne
 • Ocena związków przyczynowo-skutkowych problemów stóp - różnicowanie wstępujące/zstępujące, długość kończyn
 • Warsztat przypadków

Czas trwania kursu stacjonarnego : 8h / kurs online : 4h

Certyfikat: MEN /*szkoła eduPODOLOGIA.pl realizuje również kursy zaawansowane tj. Metodologia Badań Dzieci w procesie autokorekty oraz Metodologia Badań stóp w profilaktyce ZSC

Kursy stacjonarne Kursy online

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) - PROJEKTOWANIE WKŁADEK, ODCIĄŻEŃ, OBUWIA

Po kursie „Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych” to IV-ty moduł DSO, o tematyce

 • Metodologia badań i antropometria w projektowaniu wkładek ortopedycznych
 • Rodzaje wkładek ortopedycznych: odlewowe, projektowane przez elementy, termoplastyczne, sensomotoryczne, sportowe
 • Projektowanie elementów korekcyjnych, stabilizujących, odciążających, amortyzujących - zasady eliminacji dynamicznej korekcji-kontra "bierny podpór"
 • zasady doboru elementów wykończeniowych wkładki oraz obuwia (dobór formy, dopasowanie do obuwia)
 • Projektowanie wkładek wysokospecjalistycznych: poamputacyjne; zasady refundacji wkładek i ortez uzupełniających stopę
/*Ukończenie kursu umożliwia jego absolwentom zamawianie wkładek ortopedycznych bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów

Czas trwania kursu: 8 godzin

Certyfikat: MEN Kursy stacjonarne Współpraca

Po kursie „Warsztat projektowania profesjonalnych odciążeń" - tematyka:

 • Anatomia i biomechanika a zmiany przeciążeniowe (patofizjologia problemów diabetologicznych, neuropatycznych, niedokrwiennych oraz ortopedycznych zmian przeciażeniowych)
 • Choroby powstające w wyniku wadliwej dystrybucji nacisków
 • Zwyrodnienia, deformacje, wyrośla kostne
 • Dodatkowe kości i trzeszczki w obrębie stóp
 • Ciasnota powięziowa i kompresja nerwów
 • Jałowe martwice
 • Stany zapalne i metatarsalgia
 • Projektowanie i wykonanie indywidualnych odciążeń oraz wkładek odciążających
 • CZERWONE FLAGI W PRAKTYCE ORTOPODOLOGICZNEJ – Warsztat trudnych przypadków: amputacje, osteoartropatia Charcota, rany przeciążeniowe
 • Korekcja a odciążenie – rola elementów ortopedycznych w procesie odciążania stóp

Czas trwania kursu stacjonarnego : 8h / kurs online : 4h

Certyfikat: MEN

Kursy stacjonarne Kursy stacjonarne

Projektowanie obuwia indywidualnego oraz indywidualizowanie obuwia, to kurs organizowany tylko dla Placówek Placówek i Gabinetów Sieci Partnerskiej współpracy PODOLOGIA.pl - więcej informacji udzieli manager ds. rozwoju Sieci Partnerskiej Karolina Trąbska

Kontakt do Karolki

HARMONOGRAM KURSÓW KURSÓW STACJONARNYCH SZKOŁY eduPODOLOGIA.pl

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII- IV MODUŁY KURSU

Kiedy: 18-01-2021 r. Ilość wolnych miejsc 5/10

To 5 dniowy kurs, po którym posiadasz solidne podstawy rozpoznawania wad stóp, kończyn dolnych, zaburzeń chodu, równowagi, wartości referencyjnych dla dzieci i dorosłych.  Zaczynamy od...

METODOLOGIA BADAŃ STÓP i KOŃCZYN DOLNYCH oraz PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH – DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII – MODUŁ III i IV

Kiedy: 01-02-2021 r. Ilość wolnych miejsc 7/10

7III-CI i IV- ty Moduł DOBREJ SZKOŁY ORTOPODOLOGII (DSO). Po tych dwóch modułach możesz wprowadzić do Twojej placówki usługę badań stóp i chodu oraz indywidualne...

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII- IV MODUŁY KURSU

Kiedy: 08-02-2021 r. Ilość wolnych miejsc 4/10

To 5 dniowy kurs, po którym posiadasz solidne podstawy rozpoznawania wad stóp, kończyn dolnych, zaburzeń chodu, równowagi, wartości referencyjnych dla dzieci i dorosłych.  Zaczynamy od...

Zobacz pozostałe kursy

KURSY SPECJALISTYCZNEJ PIELĘGNACJI STÓP

Programy indywidualne - Dofinansowania do kursów - Współpraca

PODSTAWOWE ZABIEGI PODOLOGICZNE

PROFESJONALNE METODY ODCIĄŻEŃ

System PWO 15

ZINTEGROWANE METODY KOREKCJI WRASTAJĄCYCH I WKRĘCAJĄCYCH PAZNOKCI

Tytan - Unibrace - Fraser - Rekonstrukcja

Rekonstrukcja Paznokci – Opracowanie Paznokci Zniekształconych

Rozpoznawanie chorób skórnych z elementami dermatoskopii

Korekcja Wrastających Paznokci Metodą Kostki Arkady

Elektrokoagulacja w praktyce podologicznej

I i II stopień zaawansowania

SKLEP Z PRODUKTAMI ORTOPODOLOGICZNYMI DLA NASZYCH KURSANTÓW

w cenach gabinetowych
Zarejestruj się i korzystaj

Pomysł Na Twoje Szkolenie

Zapoznaj się z programami i napisz do nas - indywidualizujemy programy
Kursy

Profilaktyka i rehabilitacja w podologii

Kurs „Rehabilitacja w pracy podologa”, pozwoli Ci na rozpoznawanie wad stóp i kończyn dolnych, a dzięki wiedzy z zakresu testów funkcjonalnych oraz zastosowanie ćwiczeń i wybranych technik manualnych, zgodnie z Twoimi kompetencjami: wdrożysz w swoim gabinecie ćwiczenia i zabiegi , które wspierać będą pacjentów w rozluźnieniu i wzmocnieniu struktur stóp i kończyn dolnych, skutecznie poprowadzisz zadania z zakresu profilaktyki wad postawy, wyeliminujesz przykurcze, blokady i ból związany z nieprawidłowościami w napięciu mięśni i powięzi podeszwowej (rozcięgna podeszwowego), wyeliminujesz obrzęki.

KURSY

Kurs „Taping podologiczny”, pozwoli na pozwoli Ci na rozpoznawanie wad stóp i kończyn dolnych, a dzięki wiedzy z zakresu testów funkcjonalnych wdrożysz w swoim gabinecie taping podologiczny, który pozwoli Ci wspierać pacjentów w rozluźnieniu i wzmocnieniu struktur stóp i kończyn dolnych, wyeliminować przykurcze, blokady i ból związany z nieprawidłowościami w napięciu mięśni i powięzi podeszwowej (rozcięgna podeszwowego), działać przeciwobrzękowo, stosować profilaktykę zniekształceń.

KURSY

Pomysł Na Twoje Szkolenie – w systemie kursów oferowanych przez eduPODOLOGIA.pl najważniejszym celem jest rozwój Twojego gabinetu. Dlatego, jeśli zainteresowały Cię wybrane kursy, treści, zakres materiału, zapraszamy do kontaktu z nami – znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie w 3 krokach...

Kursy i dofinansowania

DOŁĄCZ DO SIECI GABINETÓW PARTNERSKICH

Przekazując konkretne procedury, karty badań oraz omawiając dziesiątki studiów przypadków, i przede wszystkim "trenując" umiejętności, koncentrujemy się na zastosowaniu wiedzy i umiejętności w praktyce. Cel główny: aby uczestnik po ukończeniu kursów wdrożył do swojej praktyki nową usługę lub produkt medyczny. I tak się dzieje! Robimy to od ponad 10 lat, budując elastyczną i niezobowiązującą sieć współpracy ze specjalistami rehabilitacji, fizjoterapii, lekarzami i spec. ortopodologii, która oferuje innowacyjne badania postawy oraz indywidualne wkładki ortopedyczne - więcej informacji o współpracy udzieli manager ds. rozwoju sieci Karolina Trąbska :)

Kontakt z Karolką Więcej o Współpracy

Kompleksowe Wyposażenie Twojego Gabinetu

Szkolenie kadr

Szkoła eduPodologia.pl - placówka kształcenia ustawicznego, certyfikująca MEN. Kursy OnLine oraz w placówce stacjonarnej - zawsze z instruktorem - zawsze z solidną dawką wiedzy medycznej, innowacyjnych rozwiązań, praktycznych zastosowań. Ucz się z nami - wdrażaj nowoczesne usługi i produkty w Twoim gabinecie. Realizujemy programy dofinansowań kursów KFS, BUR etc.

Odwiedź nasz profil na Facebook

Rozwój placówek Partnerskich

Współpracujemy w 9 krajach z setkami gabinetów Partnerskich. Poprzez partnerską współpracę stworzyliśmy sieć oferującą innowacyjne metody diagnostyki postawy oraz indywidualne wkładki ortopedyczne "na każdą stopę", "do każdego buta" - każdy dostępny rodzaj wkładek na rynku- bez inwestycji specjalisty który z nami współpracuje.

Współpracuj - bez dodatkowych opłat i zobowiązań

Rozwój Twojej Placówki

po kursach w eduPODOLOGIA.pl bez dodatkowych opłat i zobowiązań, możesz dołączyć do sieci Partnerskiej współpracy - zamawiać wkładki, korzystać z naszego magazynu produktów - dołącz do nas.

Z Partnerami budujemy wiedzę poprzez cykliczne spotkania edukacyjne, wspólne prace naukowo-badawcze i realizację badań populacyjnych.

Zobacz Sklep Partnerski - Zaloguj się - Korzystaj z rabatów
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej