CERTYFIKOWANE
KURSY MEN
DLA KADR
MEDYCZNYCH
I PODOLOGÓW

Scrolluj niżej

NASZA OFERTA
KURSÓW I SZKOLEŃ

Po kursach realizowanych w eduPODOLOGIA.pl kursant wprowadza nowe usługi i rozwiązania w placówce własnej. Kompleksowość kursu w eduPODOLOGIA.pl polega na tym, że oprócz wiedzy merytorycznej i praktycznej, przekazujemy również kursantom sprawdzone w naszych placówkach procedury obsługi Pacjentów, materiały informacyjne, marketingowe, projakościowe – wspólnie planujemy program rozwoju placówek partnerskich.

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA FIZJOTERAPEUTÓW I SPEC. REHABILITACJI - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

To 5-cio dniowy (44h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania IWO (indywidualnych wkładek ortopedycznych) oraz obuwia indywidualizowanego.

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

To 5-cio dniowy (40h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania profesjonalnych odciążeń oraz PWO (pozabiegowych wkładek odciążających).

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie oceny budowy i funkcjonalności stóp i kończyn dolnych, norm anatomicznych, wartości referencyjnych, z elementami antropometrii, radiologii pomiarowej i czynnościowej. To pierwszy moduł kursu „Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)”, który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

To kurs, którego głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i stawu skokowo-goleniowego, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych. Celem kursu jest również nabycie przez uczestników praktycznej umiejętności podstawowych metod badań stóp oraz testów funkcjonalnych, służących różnicowaniu schorzeń. To drugi moduł kursu "Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)", który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

To kurs, którego głównym celem jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i kończyny dolnej, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych. Uzyskaną wiedzę absolwent kursu wykorzysta w usłudze diagnostycznej, planowaniu procesu terapii, oceny jej postępów. Po kursie Absolwent posługiwał się będzie tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami diagnostyki stóp, chodu, równowagi.  To trzeci moduł kursu "Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)", który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

To pakiet dwóch kursów DSO, których głównym celem jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i kończyny dolnej, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych. Uzyskaną wiedzę absolwent kursu wykorzysta w usłudze diagnostycznej, planowaniu procesu terapii, oceny jej postępów. Po kursie Absolwent posługiwał się będzie tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami diagnostyki stóp, chodu, równowagi. Na podstawie uzyskanych wyników zaprojektuje indywidualną wkładkę ortopedyczną, dedykowanej technologii, z zastosowaniem odpowiednich elementów korekcyjnych, stymulujących, sensomotorycznych, stabilizujących, odciążających, amortyzujących etc. Niniejszy pakiet kursów to III-ci i IV-ty moduł kursu "Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)", który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

To 5-cio dniowy (40h) pakiet kursów ortopodologicznych, realizowany w trybie online oraz stacjonarnym, zawierający 4 kursy DSO (Dobrej Szkoły Ortopodologii), zaczynając od anatomii i biomechaniki kończyny dolnej, poprzez patologie i metodologię badań stóp, do projektowania profesjonalnych odciążeń oraz PWO (pozabiegowych wkładek odciążających).

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp - PWO 15

Głównym celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii odciążania stóp w procesie ortopodologicznym. W efekcie kursu uczestnik wykonuje indywidulne odciążenia oraz pozabiegowe wkładki odciążające, posługując się wiedzą z zakresu patologii stóp i kończyn dolnych oraz antropometrii i wybranych metod z obszaru technik ortopedycznych.

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Głównym celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii odciążania stóp w procesie ortopodologicznym.

KONSULTACJE DLA SPECJALISTÓW ODCIĄŻEŃ PWO 15 - ONLINE

To spotkanie edukacyjne online dla Specjalistów odciążeń PWO 15. Jego głównym celem jest rozwój wiedzy i umiejętności z obszaru pozabiegowych odciążeń stóp PWO15 oraz wsparcie Specjalistów z trudnymi przypadkami, które trafiają do ich gabinetów.

PODSTAWY KOREKCJI WRASTAJĄCYCH I WKRĘCAJĄCYCH PAZNOKCI

To 2-dniowy (16 h) kurs dla osób początkujących, którego głównym celem jest nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych korekcji wrastających i wkręcających paznokci. 16 godzin solidnej praktyki, z licznymi studiami przypadków. Na kursie odbędzie się również pokaz metody UniBrace i Kostki Arkady, dzięki czemu uczestnik planuje swój dalszy rozwój z obszaru ortonyksji.

ROZPOZNAWANIE CHORÓB SKÓRNYCH W PODOLOGII Z ELEMENTAMI DERMATOSKOPII

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania i różnicowania zmian skórnych w procedurach terapii podologicznej, z zastosowaniem metod oglądowych, badania fizykalnego oraz dermatoskopii. W ramach kursu omówione zostaną również procedury postępowania z poszczególnymi chorobami i zmianami skórnymi.

ZINTEGROWANE METODY TERAPII MANUALNEJ Z ELEMENTAMI DIAGNOSTYKI POSTURALNEJ I FUNKCJONALNEJ

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności terapii manualnej (TM), w ujęciu zintegrowanym, z obszaru metod: mięśniowo-powięziowych, osteopatycznych (jak np. HVLA, MET, BLT oraz terapii czaszkowo-krzyżowej), chiropraktycznych, mobilizacji czynnych, neurobilizacji, kinezjologii stosowanej etc. Każdy z modułów poprzedzony kształceniem umiejętności szczegółowej diagnostyką postawy, z oceną funkcjonalną oraz lokalną oceną struktur narządu ruchu. W konsekwencji Uczestnik kursu zdobywa praktyczne umiejętności pozwalające mu na wybór metody, w zależności zróżnicowanego stanu pacjenta, co umożliwia kompleksowe rozwiązanie problemów zdrowotnych narządu ruchu.

REHABILITACJA W PRAKTYCE PODOLOGA

To 2-dniowy (16 h) kurs dla osób początkujących, którego celem głównym jest nabycie umiejętności z obszaru profilaktyki wad i dysfunkcji stóp w ujęciu ortopedycznym, realizowanych w praktyce podologicznej. To kurs, który przybliża aspekty związane z edukacją pacjenta w zakresie utrzymania stóp i kończyn dolnych w dobrej kondycji, od podstawowych umiejętności diagnostyki stóp, do metod służących profilaktyce powstawania zmian przeciążeniowych i deformacji oraz dysfunkcji stóp. Są to m.in. metody rozluźniania, wzmacniania mięśni stopy (profilaktyka wad), odciążania, profilaktyki i terapii blizn w przebiegu usług podologicznych, etc.

Inne kursy
o zbliżonej tematyce

Zobacz wszystkie kursy

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 8 października 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 11 października 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 2/10
Weź udział w kursie

Spotkanie edukacyjne dla Partnerów PODOLOGIA.pl

Data startu 13 października 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 4/20
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCEDURACH TERAPII PODOLOGICZNEJ - STOPIEŃ II

Data startu 15 października 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Poznań Wolne miejsca 4/10
Weź udział w kursie

KONSULTACJE DLA SPECJALISTÓW ODCIĄŻEŃ PWO 15 - ONLINE

Data startu 18 października 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 7/20
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 28 października 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 6/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 8 listopada 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 4/10
Weź udział w kursie

ZINTEGROWANE METODY TERAPII MANUALNEJ Z ELEMENTAMI DIAGNOSTYKI POSTURALNEJ I FUNKCJONALNEJ

Data startu 17 listopada 2022 Tryb MODUŁ I - stacjonarnie Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

PODSTAWY KOREKCJI WRASTAJĄCYCH I WKRĘCAJĄCYCH PAZNOKCI

Data startu 19 listopada 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 6/10
Weź udział w kursie

Warsztat profesjonalnego odciążania stóp - PWO 15

Data startu 23 listopada 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Specjalistów metody elektrokoagulacji - online

Data startu 24 listopada 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 15/15
Weź udział w kursie

Konsultacje dla Partnerów PODOLOGIA.pl - online

Data startu 28 listopada 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 6/15
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 3 grudnia 2022 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ROZPOZNAWANIE CHORÓB SKÓRNYCH W PODOLOGII Z ELEMENTAMI DERMATOSKOPII

Data startu 10 grudnia 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 4/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 12 grudnia 2022 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 5/10
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 9 stycznia 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 9 stycznia 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA FIZJOTERAPEUTÓW I SPEC. REHABILITACJI - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 9 stycznia 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 10 stycznia 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 21 stycznia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 22 stycznia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Andrychów Wolne miejsca 9/10
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

Data startu 25 stycznia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 25 stycznia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 28 stycznia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Bydgoszcz Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 31 stycznia 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

PODSTAWY KOREKCJI WRASTAJĄCYCH I WKRĘCAJĄCYCH PAZNOKCI

Data startu 18 lutego 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Spotkanie edukacyjne dla Partnerów PODOLOGIA.pl

Data startu 23 lutego 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 18/20
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 25 lutego 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 28 lutego 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 6 marca 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA FIZJOTERAPEUTÓW I SPEC. REHABILITACJI - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 6 marca 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 6 marca 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 7 marca 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ROZPOZNAWANIE CHORÓB SKÓRNYCH W PODOLOGII Z ELEMENTAMI DERMATOSKOPII

Data startu 11 marca 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ROZPOZNAWANIE CHORÓB SKÓRNYCH W PODOLOGII Z ELEMENTAMI DERMATOSKOPII

Data startu 18 marca 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 8/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCEDURACH TERAPII PODOLOGICZNEJ - STOPIEŃ II

Data startu 19 marca 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 9/10
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 22 marca 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

Data startu 22 marca 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 25 marca 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 4 kwietnia 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 22 kwietnia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA FIZJOTERAPEUTÓW I SPEC. REHABILITACJI - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 24 kwietnia 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 24 kwietnia 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 24 kwietnia 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 25 kwietnia 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 29 kwietnia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Bydgoszcz Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

Data startu 10 maja 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 10 maja 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 16 maja 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 27 maja 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

PODSTAWY KOREKCJI WRASTAJĄCYCH I WKRĘCAJĄCYCH PAZNOKCI

Data startu 3 czerwca 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 5 czerwca 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA FIZJOTERAPEUTÓW I SPEC. REHABILITACJI - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 5 czerwca 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 5 czerwca 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 6 czerwca 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

Data startu 21 czerwca 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 21 czerwca 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ROZPOZNAWANIE CHORÓB SKÓRNYCH W PODOLOGII Z ELEMENTAMI DERMATOSKOPII

Data startu 24 czerwca 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 27 czerwca 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 29 lipca 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 1 sierpnia 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 7 sierpnia 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 7 sierpnia 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA FIZJOTERAPEUTÓW I SPEC. REHABILITACJI - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 7 sierpnia 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 8 sierpnia 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 19 sierpnia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 23 sierpnia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

Data startu 23 sierpnia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 26 sierpnia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 5 września 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA FIZJOTERAPEUTÓW I SPEC. REHABILITACJI - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 11 września 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 11 września 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 11 września 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 12 września 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 23 września 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Bydgoszcz Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

Data startu 27 września 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 27 września 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ROZPOZNAWANIE CHORÓB SKÓRNYCH W PODOLOGII Z ELEMENTAMI DERMATOSKOPII

Data startu 30 września 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCEDURACH TERAPII PODOLOGICZNEJ - STOPIEŃ II

Data startu 1 października 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

Spotkanie edukacyjne dla Partnerów PODOLOGIA.pl

Data startu 5 października 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 20/20
Weź udział w kursie

PODSTAWY KOREKCJI WRASTAJĄCYCH I WKRĘCAJĄCYCH PAZNOKCI

Data startu 7 października 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 10 października 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ROZPOZNAWANIE CHORÓB SKÓRNYCH W PODOLOGII Z ELEMENTAMI DERMATOSKOPII

Data startu 21 października 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 6 listopada 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA PODOLOGÓW I SPEC. LECZENIA RAN - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 6 listopada 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII (DSO) DLA FIZJOTERAPEUTÓW I SPEC. REHABILITACJI - PAKIET IV MODUŁÓW KURSU

Data startu 6 listopada 2023 Tryb Online i Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 7 listopada 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

Data startu 22 listopada 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

Data startu 22 listopada 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 25 listopada 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Szczecin Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15

Data startu 28 listopada 2023 Tryb On-line Miejscowość Aplikacja ZOOM Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 2 grudnia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Wrocław Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

ELEKTROKOAGULACJA W PROCESIE TERAPII BRODAWEK WIRUSOWYCH - STOPIEŃ I

Data startu 9 grudnia 2023 Tryb Stacjonarny Miejscowość Katowice Wolne miejsca 10/10
Weź udział w kursie

DOŁĄCZ DO SIECI
GABINETÓW PARTNERSKICH

Przekazując konkretne procedury, karty badań oraz omawiając dziesiątki studiów przypadków, i przede wszystkim „trenując” umiejętności, koncentrujemy się na zastosowaniu wiedzy i umiejętności w praktyce. Cel główny: aby uczestnik po ukończeniu kursów wdrożył do swojej praktyki nową usługę lub produkt medyczny. I tak się dzieje!

więcej o współpracy

SZKOLENIE KADR

Szkoła eduPodologia.pl - placówka kształcenia ustawicznego, certyfikująca MEN. Kursy OnLine oraz w placówce stacjonarnej - zawsze z instruktorem - zawsze z solidną dawką wiedzy medycznej, innowacyjnych rozwiązań, praktycznych zastosowań.

Nasze social media

ROZWÓJ PLACÓWEK

Współpracujemy w 9 krajach z setkami gabinetów Partnerskich. Poprzez partnerską współpracę stworzyliśmy sieć oferującą innowacyjne metody diagnostyki postawy oraz indywidualne wkładki ortopedyczne "na każdą stopę", - bez inwestycji specjalisty który z nami współpracuje.

Więcej o współpracy

ROZWÓJ TWOJEJ PLACÓWKI

Po kursach w eduPODOLOGIA.pl bez dodatkowych opłat i zobowiązań, możesz dołączyć do sieci Partnerskiej współpracy. Z Partnerami budujemy wiedzę poprzez cykliczne spotkania edukacyjne, wspólne prace naukowo-badawcze i realizację badań populacyjnych.

Sklep partnerski

NEWSLETTER
OTRZYMUJ PIERWSZY
NAJNOWSZE INFORMACJE    Płatności obsługuje
    Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności