Dobra szkoła Ortopodologii

Dobra Szkoła Ortopodologii

DSO - pakiet czterech modułów kursu
Certyfikat MEN Czas trwania: 44h / 5,5 dnia Ścieżka edukacyjna: kurs zupełny (kompleksowy)

Dostępne Terminy

Data startu 10 stycznia 2022
Miejscowość Szczecin
Wolne miejsca 5/10
Tryb Online i Stacjonarny
Cena 4.000
Data startu 14 marca 2022
Miejscowość Szczecin
Wolne miejsca 7/10
Tryb Online i Stacjonarny
Cena 4.000
Data startu 16 maja 2022
Miejscowość Szczecin
Wolne miejsca 9/10
Tryb Online i Stacjonarny
Cena 4.000
Data startu 11 lipca 2022
Miejscowość Szczecin
Wolne miejsca 10/10
Tryb Online i Stacjonarny
Cena 4.000
Data startu 12 września 2022
Miejscowość Szczecin
Wolne miejsca 10/10
Tryb Online i Stacjonarny
Cena 4.000
Data startu 14 listopada 2022
Miejscowość Szczecin
Wolne miejsca 10/10
Tryb Online i Stacjonarny
Cena 4.000

Cel główny
DSO

Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) to kompleksowy kurs, przygotowujący absolwenta do prowadzenia szczegółowej diagnostyki  kończyn dolnych, chodu, równowagi, w oparciu o tradycyjne i nowoczesne metody stosowane w posturologii. Absolwent kursu zastosuje tę wiedzę do badań przesiewowych, planowania procesu rehabilitacji,  projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych, analizy postępów terapii,  rozwoju sportowego etc. Warsztat DSO pozwala również na rozwinięcie badań naukowych o mierzalne i powtarzalne metody diagnostyczne.

W pakiecie DSO dla Fizjoterapeutów i Spec. Rehabilitacji znajdują się IV Moduły kursu:

ONLINE (2,5 dnia – 20h)

 • MODUŁ I (dzień I-wszy): Anatomia i biomechanika stóp i kończyn dolnych z elementami RTG
 • MODUŁ II (dzień II-gi) : Patologie stóp i kończyn dolnych
  – to dwa pierwsze moduły podstawowe kursu Dobrej Szkoły Ortopodologii (DSO), realizowane w trybie online.
 • DZIEŃ III-ci: Osoby biorące udział w IV modułowym kursie DSO mają zagwarantowane dodatkowe 4 godzinny szkolenia on-line – wprowadzenie do Metodologii badań stóp i kończyn dolnych, który odbywa się 3-ciego dnia (tj. po Module I i II).

Kursy (MI i MII) stanowią podstawę do rozwoju umiejętności diagnostycznych w obszarze posturografii oraz projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych, odciążeń, obuwia indywidualizowanego. 

STACJONARNIE (3 dni – 24h)

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

 • każdy z kursów może być realizowany osobno, w pełnym pakiecie lub w dowolnie wybranych modułach,
 • uczestnik kursu DSO może wymienić IV-moduł kursu na „Warsztat projektowania indywidualnych wkładek odciążających PWO – rozwiązanie to rekomendujemy specjalistom podologii i leczenia ran  >> czyt. więcej >> /
 • w Module IV może wziąć udział osoba, która ukończyła moduł III, dlatego też kurs IV sprzedawany jest tylko i wyłącznie w pakiecie z modułem III.

CZAS TRWANIA DSO: 44 h

UKOŃCZENIE IV-ech modułów kursu Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO) przygotowuje do wprowadzenia (np. do gabinetów fizjoterapii, rehabilitacji, ortopedii oraz ortopodologii i leczenia ran etc.):

 • nowej usługi: diagnostyka stóp, z oceną chodu, równowagi, posturografii,
 • nowych produktów: indywidualnych wkładek ortopedycznych oraz obuwia indywidualizowanego.

MODUŁ I DSO
Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych, z elementami RTG

Znasz anatomię – i stosujesz wiedzę z obszaru układu kostno-stawowego, więzadłowego, mięśniowego, powięziowego, krwionośnego, nerwowego do diagnozy, oceny funkcjonalności, profilaktyki i planowania terapii:

 • Różnicowanie budowy anatomicznej i funkcjonalnej kończyn dolnych dorosłych i dzieci, etapy rozwoju i kostnienia,
 • Palpacja struktur,  ocena funkcjonalna stopy i goleni,
 • Połączenia strukturalne i funkcjonalne, odpowiedzialne za poszczególne ruchy stóp,
 • Anatomiczne i funkcjonalne wartości referencyjne (in. normy)  w ujęciu rozwojowym i ich zastosowanie w ocenie prawidłowości, wad, dysfunkcji kończyn dolnych,
 • Związki stóp z wyższymi partiami ciała;  determinanty chodu,
 • Studia przypadków na podstawie zdjęć RTG (anatomia obrazowa) oraz tradycyjnych i nowoczesnych metod badań funkcjonalności stopy,
 • Anatomia w praktyce: Analiza studiów przypadków na podstawie zdjęć, RTG (anatomia obrazowa), nowoczesnych metod diagnostyki kończyn dolnych, chodu, równowagi,
 • Biomechanika kończyn dolnych – LOKOMOCJA (chód i bieg),
 • Zaburzenia funkcjonalne wzorca chodu – objawy chodu patologicznego

CZAS TRWANIA: 8h / Tryb: online / Po kursie: Certyfikat MEN

MODUŁ II DSO
Patologie w obrębie stóp i stawu skokowo- goleniowego

 • Wady kończyn dolnych (pierwotne i wtórne) – wady dorosłych, a wady dzieci (czyli kiedy – jaka wada jest normą; związki wad postawy z wadami stóp i stawu skokowo-goleniowego,
 • Patologie chodu (ortopedyczne , neurologiczne, w przebiegu chorób ogólnoustrojowych) – problematyka chodu dzieci i dorosłych,
 •  Deformacje i zwyrodnienia w obrębie stóp i stawu skokowo-goleniowego, w tym zmiany przeciążeniowe, złamania zmęczeniowe, rany, etc.
 • Dodatkowe kości, trzeszczki, koalicje (zrosty) w obrębie stopy i stawu skokowo-goleniowego,
 • Skróty kończyn – testy różnicujące, metodologia badań,
 • Jałowe martwice, zmiany zwyrodnieniowe i przeciążeniowe, urazy i powikłania pooperacyjne,
 • Choroby powstające w wyniku ciasnoty tkankowej: neuropatie uciskowe, zespół kanały stępu, ciasnota powięziowa, neuralgie etc.,
 • Metatarsalgie,
 • Choroby ogólnoustrojowe mające wpływ na zdrowie stóp i kończyn dolnych,
 • Choroby nieznanej etiologii i rzadkie.

CZAS TRWANIA: 8h / Tryb: online / Po kursie: Certyfikat MEN

Organizacja kursu
DSO

 • Zaczynamy od podstaw praktycznym warsztatem anatomii, biomechaniki, z elementami RTG oraz z patologii, realizowanym online 2 dni (16h.) + 4h w trzeci dzień dla osób które uczestniczą w 5-dniowym kursie DSO 
 • Następnie realizujemy 3 dni praktycznego kursu diagnostyki i projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych (stacjonarnie, 24h.)
 • Każdy z modułów kursu DSO można realizować w pakiecie, lub rozdzielnie,
 • Kursy realizowane są przez naszą placówkę kształcenia ustawicznego, dlatego mogą być realizowane poprzez dofinansowania (certyfikacja MEN).

MODUŁ III DSO
Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

 • Wartości parametrów referencyjnych, a ocena faktyczna stanu pacjenta (różnicowanie norm w procesie rozwojowym stóp, kończyny dolnej, miednicy)
 • Badanie fizykalne – zastosowanie podoskopii, fotogrametrii i skaningu w ocenie stóp i postawy,
 • Pomiary antropometrii stosowane w metodologii badań stóp  i kkd,
 • Ocena funkcjonalna (goniometria, ocena determinant chodu etc.) – metody tradycyjne oraz komputerowe metody w ocenie zakresów ruchomości,
 • ocena stóp podczas stania (metody tradycyjne, pedobarografia),
 • Ocena równowagi realizowana podczas diagnostyki stóp,
 • Ocena chodu w ujęciu części podeszwowej stóp (progresja stopy) oraz kinematyki miednicy (determinanty chodu),
 • Wady stóp a dystrybucja nacisków w obrębie stopy –  mierzalne metody w ocenie wad, deformacji, zaburzeń funkcjonalności itp. problemów stóp i kkd,
 • Różnicowanie problemów wad stóp i kkd u dzieci (spontaniczna autokorekta) i osób dorosłych,
 • Patologie stóp i stawu skokowo-goleniowego – różnicowanie problemów, testy funkcjonalne,
 • Wady postawy, a wady stóp; ocena związków przyczynowo -skutkowych, różnicowanie problemów (w tym ocena długości kończyn),
 • RTG stóp i stawu skokowo-goleniowego w procesie diagnostyki – metodologia pomiarów, parametry referencyjne,
 • Studia przypadków.

CZAS TRWANIA: 16 h / Tryb: stacjonarny/ Po kursie: Certyfikat: MEN 

MODUŁ IV DSO
Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych i Obuwia Indywidualizowanego

 • Wykonywanie pomiarów antropometrycznych stóp (miarki, goniometry, plantokonturografy, skanery do stóp, pedobarografy, etc.) do celów projektowych zaopatrzenia ortopedycznego,
 • Rodzaje i kierunki zastosowania indywidualnych wkładek ortopedycznych (korekcyjne, sensomotoryczne, termoplastyczne, odlewowe, technologii CNC, sportowe),
 • Elementy korekcyjne, stymulujące, sensomotoryczne, stabilizujące, amortyzujące i odciążające w zaopatrzeniu ortopedycznym i sportowym,
 • Dobór elementów ortopedycznych oraz materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych projektowaniu wkładki – WARSZTAT PROJEKTOWANIA WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH, na podstawie wyników diagnoz,
 • Zasady doboru wkładki ortopedycznej na podstawie wyniku badania i preferencji pacjenta, recepty/ zlecenia refundowane przez NFZ,
 • Pedagogizacja pacjenta w procesie zaopatrzenia we wkładki ortopedyczne,
 • Procedury monitoringu postępów terapii.

CZAS TRWANIA: 8h / Tryb: stacjonarny/ Po kursie: Certyfikat: MEN

 

KURS,
I CO DALEJ?

 • Badasz – nauczymy Cię metodologii badań, oparte na aktualnych doniesieniach naukowych,
 • Projektujesz IWO – nauczymy Cię projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych każdej technologii dostępnej na rynku,
 • w efekcie możesz wprowadzić do swojej praktyki usługę diagnostyczną oraz indywidualne wkładki ortopedyczne oraz obuwie indywidualizowane, wyposażamy Cię w niezbędne procedury, karty badań etc.
 • po kursie wspieramy merytorycznie w Twojej praktyce diagnostycznej i projektowej,
 • a jeśli chcesz iść dalej, oferujemy współpracę, w ramach której zamawiasz indywidualne wkładki ortopedyczne bez inwestycji w ich produkcję,
 • Absolwenci naszych kursów mają możliwość (nie obowiązek!) dołączenia do gabinetów partnerskich PODOLOGIA.pl, uzyskując stały dostęp do bazy wiedzy, doszkoleń, konsultacji online – wspieramy Was w rozwoju kompetencji zdobytych podczas DSO.

Co warto
wiedzieć przed
samym kursem?

 • Po rejestracji na kurs skontaktujemy się z Tobą, aby przekazać Ci szczegóły organizacyjne dotyczące kursu.
 • Po kursie uzyskujesz Certyfikat Ukończenia kursu oraz Zaświadczenie MEN,
 • Realizujemy kursy poprzez refundację, np. BUR, KFS, ze środków unijnych, etc.,
 • Kursy prowadzone realizowane są w trybie grupowym (max 10 osób), dla zorganizowanych grup (np. z jednej placówki) lub indywidualnie.

Kto poprowadzi
ten kurs?

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko

Aleksandra Bitenc-Jasiejko – Specjalistka ortopodologii, metodologii badań stóp i kończyn dolnych oraz posturalnych. Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Współautorka programu kształcenia studiów podyplomowych ORTOPODOLOGIA. Autorka publikacji naukowych z obszaru metodologii badań oraz programów populacyjnych z zakresu procedur diagnostycznych dzieci, seniorów oraz pacjentów z grupy ryzyka ran przeciążeniowych oraz neuroosteoartropatii Charcota. Nauczycielka szkoły eduPODOLOGIA, współzałożycielka sieci gabinetów diagnostyki posturalnej oraz projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych PODOLOGIA.pl.

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: eduPODOLOGIA.pl  – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN

NEWSLETTER
OTRZYMUJ PIERWSZY
NAJNOWSZE INFORMACJE  Płatności obsługuje
  • Zostań fanem
  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności