Dobra szkoła Ortopodologii

ANATOMIA I BIOMECHANIKA KOŃCZYN DOLNYCH - STAW BIODROWY, STAW KOLANOWY Z ELEMENTAMI RADIOLOGII, MODUŁ II

II stopień

Szkolenie wyłącznie dla kursantów, którzy ukończyli I moduł szkolenia z zakresu anatomii.

Partnerzy PODOLOGIA.pl otrzymują rabat 600 zł.
Skontaktuj się z nami i otrzymaj kupon rabatowy.

Certyfikat i zaświadczenie MEN Czas trwania: 14h / 2 dni / online

Dostępne Terminy

Data startu 2 lipca 2024
Miejscowość Aplikacja ZOOM
Wolne miejsca 8/15
Tryb On-line
Cena 1.800
Data startu 9 grudnia 2024
Miejscowość Aplikacja ZOOM
Wolne miejsca 15/15
Tryb On-line
Cena 1.800

Cel główny
kursu

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie oceny budowy miednicy i kończyn dolnych, norm anatomicznych, wartości referencyjnych, z elementami antropometrii i anatomii radiologicznej i czynnościowej. To rozszerzenie wiedzy z moduł kursu Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych, który wchodzi w skład „Dobrej Szkoły Ortopodologii (DSO)”.

Po ukończeniu kursu
ANATOMIA I BIOMECHANIKA KOŃCZYN DOLNYCH – STAW BIODROWY, STAW KOLANOWY Z ELEMENTAMI RADIOLOGII

 • Znasz anatomię – i stosujesz wiedzę z obszaru układu kostno-stawowego, więzadłowego, mięśniowego, powięziowego, krwionośnego, nerwowego do oceny funkcjonalności,
 • Wiedzę anatomiczną stosujesz do pomiarów antropometrii i badania fizykalnego,
 • Palpujesz struktury, a w konsekwencji wykorzystujesz tę umiejętność do oceny funkcjonalnej stopy i SSG,
 • Oceniasz funkcjonalność stawów kończyny dolnej i miednicy,
 • Różnicujesz budowę anatomiczną i funkcjonalną miednicy i kończyny dolnej dzieci i osób dorosłych, w tym znasz pierwotne i wtórne jądra kostnienia,
 • Analizujesz związek stóp z wyższymi partiami ciała,
 • Wskazujesz determinanty chodu,
 • Stosujesz normy anatomiczne i funkcjonalne miednicy i kończyny dolnej,
 • Analizujesz studia przypadków na podstawie zdjęć posturalnych i radiologicznych RTG, wyników diagnostyki funkcjonalnej,
 • Stosujesz zasady przygotowania i prowadzenia dokumentacji diagnostycznej i pomiarowej (dane pacjenta, wynik, szkice i pomiary, itp.),
 • Znasz zasady prowadzenia bazy danych pacjentów z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony danych osobowych,
 • Przestrzegasz zasady ergonomii pracy oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych podczas prowadzenia usług (ochrona osobista, środki dezynfekcyjne),
 • Znasz zasady przechowywania i konserwowania sprzętu diagnostycznego, pomiarowego i zabiegowego.

Organizacja kursu
ANATOMIA I BIOMECHANIKA KOŃCZYN DOLNYCH – STAW BIODROWY, STAW KOLANOWY Z ELEMENTAMI RADIOLOGII

 • kurs trwa 14h, realizowany jest w praktycznym kursie online realizowanym z Instruktorem,
 • przed kursem przesyłamy do uczestników Pakiet Edukacyjny,
 • kursy realizowane są przez nasza placówkę kształcenia ustawicznego, dlatego mogą być realizowane poprzez dofinansowania (certyfikacja i zaświadczenia MEN).

Tematyka
Kursu

 • Anatomia miednicy i kończyny dolnej,
 • Anatomia obrazowa (RTG), obrazowanie funkcjonalne, różnice anatomiczne dzieci i dorosłych,
 • Anatomia funkcjonalna; biomechanika stawu biodrowego i kończyny dolnej,
 • Normy anatomiczne z uwzględnieniem norm rozwojowych – FIZJOLOGIA A PATOLOGIA,
 • Biomechanika chodu,
 • Zasady wywiadu medycznego, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZAS TRWANIA: 14h / Tryb: online / Po kursie: Certyfikat i zaświadczenie MEN

 

KURS,
I CO DALEJ ?

Dowiedz się więcej o pełnym pakiecie kursów DSO oraz o możliwościach wprowadzenia nowych usług i produktów do swojej praktyki:

Co warto
wiedzieć przed
samym kursem?

 • Po rejestracji na kurs skontaktujemy się z Tobą, aby przekazać Ci szczegóły organizacyjne dotyczące kursu.
 • Po kursie uzyskujesz Certyfikat Ukończenia kursu oraz Zaświadczenie MEN,
 • Realizujemy kursy poprzez refundację, np. BUR, KFS, ze środków unijnych, etc.,
 • Kursy prowadzone realizowane są w trybie grupowym, dla zorganizowanych grup (np. z jednej placówki) lub indywidualnie.

Kto poprowadzi
ten kurs?

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko

Pracownik naukowy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nauczyciel szkoły eduPODOLOGIA.pl. Nauczyciel dyplomowany. Za osiągnięcia w obszarze kształcenia i edukacji dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko została nagrodzona Nagrodą Kuratora Światy za „Wybitne Osiągnięcia w Edukacji i Oświacie” oraz otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Autorka publikacji naukowych, współautor podręczników dla podologów i kadr pielęgniarskich, wytycznych z obszaru prewencji chorób stóp oraz programów kształcenia kadr medycznych z obszaru diagnostyki posturalnej.

Autorka i koordynator populacyjnych programów badań postawy osób w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i terapii chorób stóp, kończyn dolnych. Poprzez pracę naukową i praktykę zawodową, realizowaną w interdyscyplinarnym zespole kadr medycznych opracowała i wdrożyła indywidualne produkty medyczne z obszaru zaopatrzenia ortopedycznego, tj. indywidualne wkładki ortopedyczne oraz indywidualne wkładki odciążające stopy etc.

Pracę badawczo-naukową oraz edukacyjną skoncentrowała w obszarze schorzeń stóp i kończyn dolnych, zaburzeń chodu i równowagi. W tym obszarze szczególną uwagę poświęciła innowacyjnym, obiektywnym i powtarzalnym metodom diagnostyki stóp i postury tj. m.in. pedobarografia, diagnostyka sensomotoryczna etc. W konsekwencji opracowała procedury diagnostyczne, które znajdują praktyczne zastosowanie w profilaktyce i rehabilitacji wad postawy, chorób rozwojowych narządu ruchu dzieci i młodzieży, problemów diabetologicznych, przeciążeniowych, sportowych etc.

Naucza metodologii badań posturalnych zespoły interdyscyplinarne, tj. fizjoterapeutów, spec. rehabilitacji, kadry pielęgniarskie, podologów/podiatrów oraz lekarzy, w kursach specjalistycznych szkoły eduPODOLOGIA.pl

Współautorka programu studiów podyplomowych ORTOPODOLOGIA. Współzałożycielka sieci współpracy gabinetów ortopodologicznych, PODOLOGIA.pl.

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: eduPODOLOGIA.pl  – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN

Możesz lubić także

NEWSLETTER
OTRZYMUJ PIERWSZY
NAJNOWSZE INFORMACJE  Płatności obsługuje
  • Zostań fanem
  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności