Dobra szkoła Ortopodologii

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH

z elementami RTG pomiarowego i czynnościowego
Certyfikat i zaświadczenie MEN Czas trwania: 8h / 1 dzień / online Ścieżka edukacyjna: I-wszy moduł pakietu kursów Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)

Dostępne Terminy

Data startu 10 czerwca 2024
Miejscowość Aplikacja ZOOM
Wolne miejsca 11/15
Tryb On-line
Cena 1.000
Data startu 9 września 2024
Miejscowość Aplikacja ZOOM
Wolne miejsca 15/15
Tryb On-line
Cena 1.000
Data startu 13 listopada 2024
Miejscowość Aplikacja ZOOM
Wolne miejsca 15/15
Tryb On-line
Cena 1.000

Cel główny
kursu

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie oceny budowy i funkcjonalności stóp i kończyn dolnych, norm anatomicznych, wartości referencyjnych, z elementami antropometrii i radiologii pomiarowej i czynnościowej. To pierwszy moduł kursu „Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)”, który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

Po ukończeniu kursu
Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych, z elementami RTG

 • Znasz anatomię – a wiedzę nt. układu kostno-stawowego, więzadłowego, mięśniowego, powięziowego, krwionośnego, nerwowego w praktyce wykorzystujesz do oceny budowy oraz funkcjonalności kończyn dolnych, pomiarów antropometrii i badania fizykalnego,
 • Różnicujesz budowę anatomiczną i funkcjonalną „dorosłej stopy” – i stopy dziecka; znasz etapy rozwoju i kostnienia,
 • Znasz normy anatomiczne i funkcjonalne do oceny budowy stopy – wskazujesz jednoznaczne wnioski służące ocenie wad stóp i kończyn dolnych,
 • Palpujesz struktury, znasz grupy struktur odpowiedzialne za poszczególne ruchy stopy,
 • Posługujesz się słownictwem dotyczących poszczególnych ruchów stopy – znasz zakresy ruchomości w poszczególnych stawach,
 • Analizujesz związek stóp z wyższymi partiami ciała; wskazujesz determinanty chodu,
 • Stosujesz wiedzę anatomiczną do wnioskowania diagnostycznego: badanie fizykalne, antropometria,  RTG (anatomia obrazowa i czynnościowa), ocena stóp podczas stania oraz biomechaniczna ocena stóp, chodu, równowagi, etc.

Organizacja kursu
Anatomia i Biomechanika stóp i kkd

 • kurs trwa 8h, realizowany jest w praktycznym kursie online realizowanym z Instruktorem,
 • przed kursem przesyłamy do uczestników Pakiet Edukacyjny,
 • Kursy realizowane są przez nasza placówkę kształcenia ustawicznego, dlatego mogą być realizowane poprzez dofinansowania (certyfikacja MEN).

Tematyka
Kursu

 • Różnicowanie budowy anatomicznej i funkcjonalnej kończyn dolnych dorosłych i dzieci, etapy rozwoju i kostnienia,
 • Palpacja struktur,  ocena funkcjonalna stopy i goleni,
 • Połączenia strukturalne i funkcjonalne, odpowiedzialne za poszczególne ruchy stóp,
 • Anatomiczne i funkcjonalne wartości referencyjne (in. normy)  w ujęciu rozwojowym i ich zastosowanie w ocenie prawidłowości, wad, dysfunkcji kończyn dolnych,
 • Wstęp do metodologii badań stóp i kończyn dolnych – rozwojowa anatomia radiologiczna (normy radiologiczne w badaniu stóp, długości kończyn; różnicowanie poziomu problemu: miednica – udo – podudzie – stopa),
 • Związki stóp z wyższymi partiami ciała;  determinanty chodu,
 • Studia przypadków na podstawie zdjęć RTG (anatomia obrazowa) oraz tradycyjnych i nowoczesnych metod badań funkcjonalności stopy,
 • Anatomia w praktyce: Analiza studiów przypadków na podstawie zdjęć, RTG (anatomia obrazowa), nowoczesnych metod diagnostyki kończyn dolnych, chodu, równowagi,
 • Biomechanika kończyn dolnych – LOKOMOCJA (chód i bieg),
 • Zaburzenia funkcjonalne wzorca chodu – objawy chodu patologicznego.

CZAS TRWANIA: 8h / Tryb: online / Po kursie: Certyfikat MEN

 

KURS,
I CO DALEJ ?

 • Kurs Anatomii i Biomechaniki to I-wszy moduł pakietu „Dobra Szkoła Ortopodologii”
 • Stanowi on podstawę do kolejnych modułów kursu DSO, tj.: Patologie stóp i kończyn dolnych, Metodologia badań oraz Projektowanie IWO (indywidualnych wkładek ortopedycznych) lub PWO (pozabiegowych wkładek odciążających)

Dowiedz się więcej o pełnym pakiecie kursów DSO oraz o możliwościach wprowadzenia nowych usług i produktów do swojej praktyki:

Co warto
wiedzieć przed
samym kursem?

 • Po rejestracji na kurs skontaktujemy się z Tobą, aby przekazać Ci szczegóły organizacyjne dotyczące kursu.
 • Po kursie uzyskujesz Certyfikat Ukończenia kursu oraz Zaświadczenie MEN,
 • Realizujemy kursy poprzez refundację, np. BUR, KFS, ze środków unijnych, etc.,
 • Kursy prowadzone realizowane są w trybie grupowym, dla zorganizowanych grup (np. z jednej placówki) lub indywidualnie.

Kto poprowadzi
ten kurs?

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko

Pracownik naukowy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nauczyciel szkoły eduPODOLOGIA.pl. Nauczyciel dyplomowany. Za osiągnięcia w obszarze kształcenia i edukacji dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko została nagrodzona Nagrodą Kuratora Światy za „Wybitne Osiągnięcia w Edukacji i Oświacie” oraz otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Autorka publikacji naukowych, współautor podręczników dla podologów i kadr pielęgniarskich, wytycznych z obszaru prewencji chorób stóp oraz programów kształcenia kadr medycznych z obszaru diagnostyki posturalnej.

Autorka i koordynator populacyjnych programów badań postawy osób w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i terapii chorób stóp, kończyn dolnych. Poprzez pracę naukową i praktykę zawodową, realizowaną w interdyscyplinarnym zespole kadr medycznych opracowała i wdrożyła indywidualne produkty medyczne z obszaru zaopatrzenia ortopedycznego, tj. indywidualne wkładki ortopedyczne oraz indywidualne wkładki odciążające stopy etc.

Pracę badawczo-naukową oraz edukacyjną skoncentrowała w obszarze schorzeń stóp i kończyn dolnych, zaburzeń chodu i równowagi. W tym obszarze szczególną uwagę poświęciła innowacyjnym, obiektywnym i powtarzalnym metodom diagnostyki stóp i postury tj. m.in. pedobarografia, diagnostyka sensomotoryczna etc. W konsekwencji opracowała procedury diagnostyczne, które znajdują praktyczne zastosowanie w profilaktyce i rehabilitacji wad postawy, chorób rozwojowych narządu ruchu dzieci i młodzieży, problemów diabetologicznych, przeciążeniowych, sportowych etc.

Naucza metodologii badań posturalnych zespoły interdyscyplinarne, tj. fizjoterapeutów, spec. rehabilitacji, kadry pielęgniarskie, podologów/podiatrów oraz lekarzy, w kursach specjalistycznych szkoły eduPODOLOGIA.pl

Współautorka programu studiów podyplomowych ORTOPODOLOGIA. Współzałożycielka sieci współpracy gabinetów ortopodologicznych, PODOLOGIA.pl.

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: eduPODOLOGIA.pl  – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN

Możesz lubić także

NEWSLETTER
OTRZYMUJ PIERWSZY
NAJNOWSZE INFORMACJE  Płatności obsługuje
  • Zostań fanem
  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności