Dobra szkoła Ortopodologii

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

Certyfikat i zaświadczenie MEN Czas trwania: 16h / 2 dni Ścieżka edukacyjna: III-ci moduł pakietu kursów Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)

Dostępne Terminy

Data startu 26 czerwca 2024
Miejscowość Szczecin
Wolne miejsca 11/15
Tryb Stacjonarny
Cena 2.000
Data startu 25 września 2024
Miejscowość Szczecin
Wolne miejsca 15/15
Tryb Stacjonarny
Cena 2.000
Data startu 20 listopada 2024
Miejscowość Szczecin
Wolne miejsca 15/15
Tryb Stacjonarny
Cena 2.000

Cel główny
kursu

Głównym celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i kończyny dolnej, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych. Uzyskaną wiedzę absolwent kursu wykorzysta w usłudze diagnostycznej, planowaniu procesu terapii, oceny jej postępów. Po kursie Absolwent posługiwał się będzie tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami diagnostyki stóp, chodu, równowagi.  To trzeci moduł kursu „Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)”, który można realizować również w pakiecie czterech modułów lub stworzyć indywidualny pakiet kursów, z niezbędnymi dla siebie treściami.

”TEN KURS TO GRUNTOWNA WIEDZA PRAKTYCZNA – SETKI STUDIÓW PRZYPADKÓW – KONKRETNE PROCEDURY, METODY I WARTOŚCI REFERENCYJNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH”

 

Po ukończeniu
kursu Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

 • Posługujesz się poprawną terminologią w zakresie anatomii funkcjonalnej, biomechaniki i determinant chodu,
 • Rozpoznajesz wady stóp i kończyn dolnych w oparciu o poznane na kursie wartości referencyjne dla osób dorosłych i dzieci:
 1. Badanie przedmiotowe / fizykalne, palpacja, antropometria,
 2. Testy funkcjonalne,
 3. Pomiary długości / wysokości / szerokości stosowane w metodologii badań stóp (ocenie kkd),
 4. Goniometria – metody tradycyjne oraz komputerowa ocena zakresów ruchomości,
 5. Ocena stóp podczas stania: metody tradycyjne  oraz nowoczesne (skanowanie stóp, pedobarografia, elektroniczna goniometria),
 6. Ocena równowagi,
 7. Ocena chodu w ujęciu części podeszwowej stóp (progresja stopy) oraz biomechaniki chodu,
 8. Wady stóp a dystrybucja nacisków w obrębie stopy – czyli mierzalne metody w ocenie wad stóp i kkd,
 9. RTG pomiarowe i czynnościowe,
 • Różnicujesz dysfunkcje i wady stóp i kkd u dzieci (spontaniczna autokorekta) i osób dorosłych,
 • Rozróżniasz i porównujesz dysfunkcje, zniekształcenia (również pooperacyjne) oraz wady stóp i kończyn dolnych, w powiązaniu z wadami postawy (w tym różnicują problem skrótu kończyny oraz zaburzenia rotacyjne),
 • Analizujesz otrzymane wyniki badań – planujesz terapię, adekwatnie do wieku, kondycji struktur, schorzeń i aktywności ruchowej,
 • Wykorzystujesz zdobytą wiedzę do potrzeb analizy postępów terapii.

 

Organizacja kursu
Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

 • kurs trwa 16h, realizowany jest w praktycznym kursie w siedzibie eduPODOLOGIA.pl,
 • Kursy realizowane są przez naszą placówkę kształcenia ustawicznego, dlatego mogą być realizowane poprzez dofinansowania (certyfikacja MEN).

TEMATYKA KURSU

 • Wartości parametrów referencyjnych, a ocena faktyczna stanu pacjenta (różnicowanie norm w procesie rozwojowym stóp, kończyny dolnej, miednicy)
 • Badanie fizykalne – zastosowanie podoskopii, fotogrametrii i skaningu w ocenie stóp i postawy,
 • Pomiary antropometrii stosowane w metodologii badań stóp  i kkd,
 • Ocena funkcjonalna (goniometria, ocena determinant chodu etc.) – metody tradycyjne oraz komputerowe metody w ocenie zakresów ruchomości,
 • ocena stóp podczas stania (metody tradycyjne, pedobarografia),
 • Ocena równowagi realizowana podczas diagnostyki stóp,
 • Ocena chodu w ujęciu części podeszwowej stóp (progresja stopy) oraz kinematyki miednicy (determinanty chodu),
 • Wady stóp a dystrybucja nacisków w obrębie stopy –  mierzalne metody w ocenie wad, deformacji, zaburzeń funkcjonalności itp. problemów stóp i kkd,
 • Różnicowanie problemów wad stóp i kkd u dzieci (spontaniczna autokorekta) i osób dorosłych,
 • Patologie stóp i stawu skokowo-goleniowego – różnicowanie problemów, testy funkcjonalne,
 • Wady postawy, a wady stóp; ocena związków przyczynowo -skutkowych, różnicowanie problemów (w tym ocena długości kończyn),
 • RTG stóp i stawu skokowo-goleniowego w procesie diagnostyki – metodologia pomiarów, parametry referencyjne,
 • Studia przypadków.

CZAS TRWANIA: 16 h / Tryb: stacjonarny/ Po kursie: Certyfikat: MEN  

 

KURS,
I CO DALEJ ?

 • Kurs „Metodologia badań stóp i kończyn dolnych” to III-ci  moduł pakietu „Dobra Szkoła Ortopodologii (DSO)”
 • Stanowi on podstawę do realizacji kursu DSO, tj.:  Projektowanie IWO (indywidualnych wkładek ortopedycznych) lub PWO (pozabiegowych wkładek odciążających).

Dowiedz się więcej o pełnym pakiecie kursów DSO oraz o możliwościach wprowadzenia nowych usług i produktów do swojej praktyki:

Co warto
wiedzieć przed
samym kursem?

 • Po rejestracji na kurs skontaktujemy się z Tobą, aby przekazać Ci szczegóły organizacyjne dotyczące kursu.
 • Po kursie uzyskujesz Certyfikat Ukończenia kursu oraz Zaświadczenie MEN,
 • Realizujemy kursy poprzez refundację, np. BUR, KFS, ze środków unijnych, etc.,
 • Kursy prowadzone realizowane są w trybie grupowym, dla zorganizowanych grup (np. z jednej placówki) lub indywidualnie.

Kto poprowadzi
ten kurs?

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko

Pracownik naukowy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nauczyciel szkoły eduPODOLOGIA.pl. Nauczyciel dyplomowany. Za osiągnięcia w obszarze kształcenia i edukacji dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko została nagrodzona Nagrodą Kuratora Światy za „Wybitne Osiągnięcia w Edukacji i Oświacie” oraz otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Autorka publikacji naukowych, współautor podręczników dla podologów i kadr pielęgniarskich, wytycznych z obszaru prewencji chorób stóp oraz programów kształcenia kadr medycznych z obszaru diagnostyki posturalnej.

Autorka i koordynator populacyjnych programów badań postawy osób w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i terapii chorób stóp, kończyn dolnych. Poprzez pracę naukową i praktykę zawodową, realizowaną w interdyscyplinarnym zespole kadr medycznych opracowała i wdrożyła indywidualne produkty medyczne z obszaru zaopatrzenia ortopedycznego, tj. indywidualne wkładki ortopedyczne oraz indywidualne wkładki odciążające stopy etc.

Pracę badawczo-naukową oraz edukacyjną skoncentrowała w obszarze schorzeń stóp i kończyn dolnych, zaburzeń chodu i równowagi. W tym obszarze szczególną uwagę poświęciła innowacyjnym, obiektywnym i powtarzalnym metodom diagnostyki stóp i postury tj. m.in. pedobarografia, diagnostyka sensomotoryczna etc. W konsekwencji opracowała procedury diagnostyczne, które znajdują praktyczne zastosowanie w profilaktyce i rehabilitacji wad postawy, chorób rozwojowych narządu ruchu dzieci i młodzieży, problemów diabetologicznych, przeciążeniowych, sportowych etc.

Naucza metodologii badań posturalnych zespoły interdyscyplinarne, tj. fizjoterapeutów, spec. rehabilitacji, kadry pielęgniarskie, podologów/podiatrów oraz lekarzy, w kursach specjalistycznych szkoły eduPODOLOGIA.pl

Współautorka programu studiów podyplomowych ORTOPODOLOGIA. Współzałożycielka sieci współpracy gabinetów ortopodologicznych, PODOLOGIA.pl.

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: eduPODOLOGIA.pl  – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN

Możesz lubić także

NEWSLETTER
OTRZYMUJ PIERWSZY
NAJNOWSZE INFORMACJE  Płatności obsługuje
  • Zostań fanem
  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności