Logo EduPodologia

Regulamin szkoleń

 

 1. Organizatorem kursów jest szkoła eduPODOLOGIA.pl; Szkoła edupodologia.pl to zarejestrowana Placówka Oświatowa MEN – nr REGON 363419083 oraz w Rejestrze Instytucji Oświatowych nr ew. 2.32/00129/2016.
 2. Aby wziąć udział w kursie należy dokonać rejestracji poprzez formularz on-line na stronie www.edupodologia.pl.
 3. Po dokonaniu rejestracji na kurs uczestnik potwierdza swoją obecność wykonaniem przelewu na konto organizatora w wysokości 30% ceny kursu, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty rejestracji. Pozostała opłata za uczestnictwo w kursie powinna zostać uregulowana najpóźniej do 28 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
 4. W chwili przekazania niezbędnych dokumentów oraz dokonania opłat uczestnik otrzymuje potwierdzenie zakwalifikowania się na kurs, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników. W przypadku niezakwalifikowania się na kurs z powodu braku miejsc opłata za kurs zostanie niezwłocznie zwrócona lub przesunięta na inny termin kursu (wybór należy do uczestnika szkolenia).
 5. Po zarejestrowaniu uczestnik otrzyma wszelkie niezbędne informacje nt. terminu, miejsca i opłat związanych z kursem.
 6. W przypadku kursów indywidualnych organizowanych przez eduPODOLOGIA.pl termin szkolenia ustalany jest we współpracy z uczestnikiem (kursy indywidualne, dedykowane).
 7. W przypadku kursów grupowych oraz kursów, w których PODOLOGIA.pl jest współorganizatorem, a w szczególności tych, w których liczba miejsc jest ograniczona, a termin ustalony z dystrybutorem kursu, o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i data wniesienia opłat.
 8. Uczestnik może być zwolniony z opłat za kurs lub otrzymać preferencyjną zniżkę na szkolenie w przypadku gdy jest Partnerem lub Franczyzobiorcą PODOLOGIA.pl, FUNCTIONALMED.pl lub uczestniczy w procesie rekrutacji na Partnera lub Franczyzobiorcę PODOLOGIA.pl lub FUNCTIONALMED.pl (nie dotyczy szkoleń w których PODOLOGIA.pl jest współorganizatorem).
 9. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przesłania wymaganych dokumentów oraz przestrzegania terminów opłat.
 10. O rezygnacji z uczestnictwa w kursie należy niezwłocznie poinformować Organizatora mailem na adres biuro@edupodologia.pl lub telefonicznie.
 11. Zwrot opłat w przypadku rezygnacji uczestnika z kursu:
  – w przypadku rezygnacji ponad 4 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu­­­­ – kwota zwrotu 100% wniesionych przez uczestnika opłat,
  – w przypadku rezygnacji po wyżej wskazanym terminie lub w przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji Organizator zastrzega sobie prawo wystawienia faktury na kwotę 30% należności za zamówiony kurs tytułem poniesionych kosztów organizacyjnych.
 12. Organizator kursu dopuszcza możliwość wskazania innego uczestnika w zastępstwie, z zastrzeżeniem, że spełnia on kryteria uczestnictwa w kursie (w szczególności posiada niezbędne kwalifikacje).
 13. W przypadku gdy kurs nie może odbyć się z przyczyn Organizatora, Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w innym terminie bądź zwrotu 100% wniesionych opłat uczestnikowi.
 14. W przypadku braku możliwości poprowadzenia kursu przez wyznaczonego instruktora w wyniku przyczyn losowych eduPODOLOGIA.pl zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach, bądź też wyznaczenia innego terminu kursu bez roszczeń finansowych uczestników.
 15. Faktura za udział w szkoleniu wydawana jest wraz certyfikatem szkolenia. W przypadku gdy Certyfikat wydawany jest w terminie późniejszym niż w dniu zakończenia szkolenia, faktura wydana zostanie w dniu zakończenia kursu.
 16. Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 17. eduPODOLOGIA.pl realizuje własną „Politykę prywatności” dostępną na stronie internetowej.
 18. Administratorem danych osobowych jest Podologia.pl Sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Jana Pawła II 36, Szczecin. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zapisu na szkolenie. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzanie szkolenia. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej