Dobra Szkoła Rehabilitacji

USG układu mięśniowo-szkieletowego w diagnostyce fizjoterapeutycznej

Kurs specjalistyczny Dobrej Szkoły Rehabilitacji Czas trwania: 24h/3 dni Ścieżka edukacyjna: Certyfikat i zaświadczenie MEN (kurs pełny)

Dostępne Terminy

Data startu 11 marca 2022
Miejscowość Szczecin
Wolne miejsca 9/16
Tryb Stacjonarny
Cena 2.300

Cel główny
kursu

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności rozpoznawania  dysfunkcji i jednostek chorobowych z obszaru układu mięśniowo-szkieletowego z wykorzystaniem badania USG. Kursanci nabędą jeszcze umiejętności rozpoznawania zakrzepicy, limfadenopatii, zespołów tętnic kręgowych wchodzących w analizę zespołu podstawno-kręgowego, etc. To kurs który kształci umiejętności diagnostyczne oraz wskazuje istotne procedury postępowania po wykryciu zmian chorobowych, zaburzeń funkcjonalnych oraz tzw. „czerwonych flag”, a tym samym współpracy interdyscyplinarnej.

Cele szczegółowe
– po kursie uczestnik posiada umiejętności z zakresu:

 • Posługiwania się USG, rozpoznawania prawidłowych obrazów oraz błędów obrazowania,
 • Rozpoznawania struktur fizjologicznych (jak np. Mięsień, ścięgno, więzadła, przyczepy mięśniowe, kości, chrząstka etc.) i patologicznych (zmiany pourazowe, torbiele wraz z ich klasyfikacją, guzy i zmiany guzopodobne, zmiany zapalne, zwyrodnieniowe etc.)
 • Wykonywania USG funkcjonalnego w oparciu o biomechanikę struktur,
 • Oceny naczyń krwionośnych i nerwów, w obszarze wiedzy i umiejętności fizjoterapeutycznych,
 • Metodologii SONOFEEDBACK w treningu funkcjonalnym.

Tematyka kursu

DZIEŃ I – 9.00-18.00

 1. Podstawy techniczne obrazowania USG. Budowa głowicy, rodzaje głowic, typy prezentacji, efekt dopplera, elastografia.
 2. Rodzaje echogeniczności tkanek.
 3. Najczęstsze błędy obrazowania. Atrefakty. Rewerbacje.
 4. Obraz prawidłowy USG skóry i tkanki podskórnej w tym powięzi powierzchownych. Najczęstsze obrazy nieprawidłowe: obrzęk tkanki podskórnej, lipoartrofie, ciała obce. Czerwone światło czyli guzy i zmiany guzopodobne (tłuszczaki, naczyniaki, chłoniaki).
 5. Obraz prawidłowy USG mięśnia z uwzględnieniem rodzaju włókien mięśniowych, biomechanika skurczu. Najczęstsze obrazy nieprawidłowe: zmiany urazowe i ich klasyfikacje, wapniejące zapalenia mięśni i inne kostnienia pozaszkieletowe. Czerwone światła: zmiany torbielowate, ropne, guzowe i guzopodobne (tłuszczaki, mięsaki, naczyniaki).
 6. Obraz prawidłowy USG ścięgien z uwzględnieniem podziału na pochewkowe i kaletkowe. Zmiany nieprawidłowe: niestabilności, tendinopatie, zapalne (tendinitis), zwyrodnieniowe (tendinosis), uszkodzenia ścięgien, klasyfikacje, zmiany entezopatyzcne. Czerwone światła: torbiele i guzy.
 7. Naczynia krwionośne. Prawidłowy obraz USG naczyń. Podstawowe informacje o budowie histologicznej naczyń krwionośnych. Obrazy nieprawidłowe. Czerwone światło: zakrzepica żylna, tętniaki, powiększone węzły limfatyczne, naczyniaki, zespół podstawno-kręgowy.
 8. Obraz prawidłowy nerwów. Zespoły ciasnoty. Czerwone światło: guzy tkanki nerwowej.
 9. Obraz prawidłowy USG tkanki kostnej i chrzęstnej. Złamania, nadżerki, chondropatie.
 10. Sonofeedback w wybranym treningu mięśni np: TrA
 11. Anatomia USG stawu ramiennego. Najczęstsze dysfunkcje i zmiany w obrazie USG z uwzględnieniem badań innych np: MR w ocenie SLAP.Stożek rotatorów i przedział rotatorów: ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia, nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, podłopatkowego, obłego mniejszego. Kaletka ponadramienna i kruczo-ramienna . Zespół SIS. Przyczepy mięśnia piersiowego. Staw barkowo obojczykowy wraz z badaniem więzadeł. Obraz mięśnia dwugłowego oraz trójgłowego ramienia.

Organizacja
kursu

 • kurs USG układu mięśniowo-szkieletowego trwa 24h (3 dni)
 • kurs realizowany jest w trybie stacjonarnym,
 • kursy realizowane przez nasza placówkę kształcenia ustawicznego eduPODOLOGIA.pl mogą być realizowane poprzez dofinansowania (wydajemy zaświadczenia MEN).

DZIEŃ II – 9.00-18.00

 1. Anatomia USG stawu łokciowego. Badanie przedziału przedniego – ścięgno dystalne mięśnia dwugłowego ramienia. Przedział boczny. Okolica nadkłykcia bocznego i staw ramienno-promieniowy. Przedział przyśrodkowy z oceną przyczepów ścięgien zginaczy do nadkłykcia przyśrodkowego oraz ocena położenia nerwu łokciowego. Przedział tylny z oceną przyczepu mięśnia trójgłowego ramienia i kaletki łokciowej.
 2. Kanał nadgarstka: Ocena położenia poszczególnych ścięgien z szczególnym uwzględnieniem nerwu pośrodkowego. Badanie poszczególnych przedziałów prostowników z oceną troczków.
 3. Charakterystyka najczęstszych uszkodzeń w obszarze stawu biodrowego i uda. Anatomia USG zarysu przedniej części panewki oraz głowy kości udowej . Możliwości i trudności oceny obrąbka w części górnej. Okolica przyczepów mięśnia prostego uda wraz z kaletką. Ocena przyczepów wspólnych przywodzicieli. Ocena okolicy okołokrętarzowej, szczególnie przyczepów mięśni pośladkowych Okolica guza kulszowego i przyczepy mięśniowe grupy kulszowo-goleniowej w USG. Ocena mięśni kulszowo-goleniowych oraz przebiegu mięśnia kulszowego. Ocena mięśnia czworogłowego uda oraz pasma biodrowo-piszczelowego.

DZIEŃ III – 9.00-18.00

 1. Charakterystyka najczęstszych zmian i uszkodzeń w obszarze stawu kolanowego. Ocena zachyłków nadrzepkowych, kaletek stawu, więzadła rzepki wraz z ciałem Hoffy oraz troczków. Ocena więzadeł pobocznych piszczelowe (MCL) oraz strzałkowe (LCL), trudności oceny w USG więzadeł krzyżowych przednich (ACL) i tylnych (PCL) Ocena końcowego odcinka pasma biodrowo piszczelowego. Ocena okolicy gęsiej stopy i ścięgna ją tworzące. Ocena łąkotki bocznej (ML) i przyśrodkowej przyśrodkowej( MM). Ocena chrząstki SRU oraz CMF.
 2. Charakterystyka najczęstszych dysfunkcji i urazów w obszarze stawu skokowego i stopy. Anatomia USG oraz ocena mięśni podudzia: brzuchaty łydki, piszczelowe i strzałkowe. Ocena więzadeł: ATFL – więzadło skokowo-strzałkowe, CFL – więzadło piętowo-strzałkowe, PTFL – więzadło skokowo-strzałkowe tylne. Chrząstka bloczka kości skokowej. Więzadła trójgraniaste. Ocena ścięgien mięśni strzałkowych, ścięgna piszczelowego tylnego, piszczelowego przedniego, prostownika palców. Ścięgno Achillesa oraz tkanka łączna trójkąta Kagera. Ocena przyczepu rozcięgna podeszwowego.
 3. Ocena i wprowadzenie wzoru opisu badania pacjenta z określoną dysfunkcją.
 4. Podsumowanie kursu, wnioski końcowe.

Co warto
wiedzieć przed
samym kursem?

 • Po rejestracji na kurs skontaktujemy się z Tobą, aby przekazać Ci szczegóły organizacyjne dotyczące kursu.
 • Po kursie uzyskujesz Certyfikat Ukończenia kursu oraz Zaświadczenie MEN,
 • Realizujemy kursy poprzez refundację, np. BUR, KFS, ze środków unijnych, etc.,
 • Kursy prowadzone realizowane są w trybie grupowym, dla zorganizowanych grup (np. z jednej placówki) lub indywidualnie.

Kto poprowadzi
ten kurs?

Dr Robert Trybulski (rocznik 1972) jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach na kierunku wychowanie fizyczne (1993-1997) oraz fizjoterapia (1994- 1998). Dysertację doktorską pod tytułem „Fizykalne metody drenażu limfatycznego w regeneracji powysiłkowej mięśni przedramion”
obronił w 2015 roku , uzyskując stopień dr n.k.f. Pracę dydaktyka łączy z pracą kliniczną i trenerską. Jest właścicielem Centrum Medycznego Provita w Żorach z wielospecjalistycznymi poradniami, obsługującego w trybie prywatnym 40 000 pacjentów. Jego pasją od 15 roku życia są sporty walki. W Pszczyńskiej Akademii
Sztuk Walki zrzeszonej w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki uzyskał stopień 8 DAN w 2015 roku. Aktualnie jest trenerem MMA w klubie Inżbud Octagon Team Żory. W obszarze działań medycznych oraz przygotowania motorycznego współprowadzi czołowych zawodników MMA i innych sportów
walki w kraju. W zakresie aktywności naukowej skupia się na medycynie sportowej, kompleksowej terapii obrzęków, masażu, suchej igłoterapii oraz teorii sportu. Jest autorem wielu prac i publikacji, także indeksowanych na liście filadelfijskiej, w tym współredaktorem pierwszego na polskim rynku wydawniczym 700 stronicowego podręcznika „Fizjoterapia sportowa”. Stażysta Klinik w Kanadzie i Niemczech, v-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, członek innych towarzystw naukowych oraz honorowy członek klubu „Ludzie Masażu w Polsce”. Prywatnie ojciec dwóch córek, kinomaniak, lubiący czytać poezję i słuchać rocka.

PUBLIKACJE NAUKOWE >> ZOBACZ >>

 

NEWSLETTER
OTRZYMUJ PIERWSZY
NAJNOWSZE INFORMACJE  Płatności obsługuje
  • Zostań fanem
  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności