Dobra Szkoła Rehabilitacji

Kinezjologia Stosowana

Opis wszystkich kursów kształcenia metod i technik Kinezjologii Stosowanej realizowanych w naszej placówce Czas trwania: 7 modułów kursu Ścieżka edukacyjna: Certyfikat MEN (kurs pełny)

Dostępne Terminy

Data startu 1 marca 2022
Miejscowość Szczecin
Wolne miejsca 14/20
Tryb MODUŁ VI - stacjonarnie
Cena 1.600
Data startu 4 marca 2022
Miejscowość Szczecin
Wolne miejsca 16/20
Tryb MODUŁ VII - stacjonarnie
Cena 1.600

Kinezjologia stosowana (Applied Kinesiology (AK)) to nauka w znaczny sposób powiązana z narządem ruchu, dlatego też jej rozwój w świecie medycznym jest mocno powiązany z pracą specjalistów rehabilitacji narządu ruchu. Koncepcja AK oparta jest na metodach diagnostyki ciała człowieka w oparciu o testu mięśni (TMM), poprzez fizjologiczne podstawy funkcjonowania połączeń mięśniowych z mózgiem i obwodowym układem nerwowym. Dzięki powiązaniu odruchu (informacji zwrotnej otrzymywanej przez TMM) metodologia badań AK pozwala nie tylko na diagnozowanie zaburzeń funkcjonalności narządu ruchu. Test mięśniowy umożliwia również na ocenę funkcjonalności narządów wewnętrznych, procesów biochemicznych oraz sfery psychoemocjonalnej człowieka. Zaawansowane metody diagnostyczne AK ostatecznie pozwalają lekarzom i innym specjalistom medycyny na badanie reakcji ciała na wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, co znalazło ogromne zastosowanie w ocenie nietolerancji, alergii, zaburzeń funkcjonowania biochemicznego, uwzględniając zatrucia.

Metody terapeutyczne realizowane wg koncepcji Kinezjologii Stosowanej uwzględniają m.in. terapię manualną, mobilizacje, techniki mięśniowo-powięziowe, terapię czaszkowo-krzyżową, wisceralną – co w połączeniu z diagnostyką TMM pozwala specjalistom rehabilitacji narządu ruchu na skuteczną diagnostykę, wdrażanie holistycznych metod terapeutycznych (uwzględniając wszystkie sfery funkcjonowania człowieka).

Dzięki wysokorozwiniętym technikom diagnozowania sfery biochemicznej, AK znalazła również zastosowanie w terapii alergii i nietolerancji, planowaniu żywienia klinicznego, doborze suplementacji etc.

Kinezjologia Stosowana
– kursy podstawowe:

 1. Testy mięśniowe TMM w ocenie funkcjonalności narządu ruchu (Kinesiology Applied – AK)
 2. Łańcuchy mięśniowo-powięziowe (MFC)
 3. System stabilizacji (MFC)
 4. Miednica
 5. Odcinek lędźwiowy
 6. Klatka piersiowa i bark
 7. Odcinek szyjny

CZAS TRWANIA: 7 modułów (7 kursów) / Tryb: stacjonarny / Po kursie: Certyfikat i zaświadczenie MEN

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Metodologia testów mięśniowych, opartych na związkach między obwodowym układem nerwowym a tonusem mięśni (agonista, antagonista; aparat Golgiego, wrzeciona nerwowo-mięśniowe); fizjologia skurczu mięśni
 2. Przyczyny wzmożonego/ obniżonego napięcia mięśni, blokad funkcjonalnych, skrótów funkcjonalnych struktur, a techniki ich równoważenia terapeutycznego w koncepcji AK
 3. Diagnozowanie mięśni hipotonicznych w różnicowaniu przyczyn niestabilności stóp, miednicy, kręgosłupa oraz wad postawy i asymetrii w ujęciu integracji strukturalnej (łańcuchy)
 4. Pojęcia mięśni normotonicznych, hipotonicznych, hipertonicznych, punkt K24 – przyczyny hipotonii w ujęciu koncepcji kinezjologii stosowanej
 5. Diagnostyka problemów i schorzeń wisceralnych, w oparciu o odruchy OUN,
 6. Funkcjonalne bloki kręgosłupa
 7. Lokalizacja terapeutyczna problemu głównego organizmu

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 1. Wywiad, ocena oglądowa i badanie palpacyjne, wizualna diagnoza mięśni hipotonicznych i skróconych funkcjonalnie,
 2. Testy mięśniowe oparte na odruchu (mięśnie wskaźnikowe – 24 mięśnie) – interpretacja otrzymanych wyników w odniesieniu do zaburzeń w 3 sferach funkcjonowania organizmu:
 • Zaburzenia strukturalne (narząd ruchu – problemy lokalne i globalne)
 • Zaburzenia wisceralne (funkcjonowanie narządów wewnętrznych, przyczynowo – skutkowość bólu narządów wewnętrznych – kręgosłupa – poszczególnych elementów narządu ruchu)
 • Zaburzenia sfery psychoemocjonalnej
 • Zaburzenia biochemiczne (hormony, zatrucia, nietolerancje, alergie
 1. Diagnoza – a planowanie procesu terapii w oparciu o przyczyny schorzeń.
 2. Diagnostyka obwodowego układu nerwowego
 3. Diagnostyka układu krążenia, limfatycznego, narządów wewnętrznych (schorzenia wisceralne)
 4. Różnicowanie problemów globalnych organizmu (tj. zaburzenia integracji strukturalnej, sfery biochemicznej, wisceralnej, psychoemocjonalnej) od problemów lokalnych w obrębie struktur (punkty spustowe, skrót funkcjonalny, niestabilności tkankowe, stany zapalne etc.)
 5. Planowanie terapii ukierunkowanej na przyczyny dolegliwości: terapia manualna, czaszkowo-krzyżowa, z elementami osteopatii oraz metody służące normalizacji sfery psychoemocjonalnej i biochemicznej.

CZAS TRWANIA: 3 dni (24h) / Tryb: stacjonarny / Po kursie: Certyfikat i zaświadczenie MEN

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Pojęcie integracji mięśniowo-powięziowej – System tensegracyjny
 2. Anatomia mięśniowo-powięziowych łańcuchów tułowia i kończyn dolnych
 3. Powierzchowny łańcuch brzuszny
 4. Powierzchowny łańcuch grzbietowy
 5. Łańcuch boczny
 6. Łańcuch głęboki
 7. Łańcuch spiralny

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 1. Testy funkcjonalne i oglądowe zaburzeń MFC
 2. Prowokacja mięśni
 3. Łańcuchy więzadłowe – testowanie
 4. Analiza funkcji struktur mięśniowo – powięziowych z zastosowaniem teorii jogi
 5. Analiza chodu
 6. Terapia manualna struktur mięśniowo-powięziowych
 7. Joga – a terapia struktur mięśniowo – powięziowych

CZAS TRWANIA: 3 dni (24h) / Tryb: stacjonarny / Po kursie: Certyfikat i zaświadczenie MEN

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Koncepcja MFC w eliminacji zaburzeń powięziowo – mięśniowo – więzadłowych
 2. Metodologia badań zaburzeń w strukturach – antagonizm w MFC, testy mięśniowe w ocenie łańcuchów tensegracyjnych
 3. Procedury terapeutyczne i diagnostyczne – wybór łańcucha priorytetowego w procesie diagnozy przyczyn zaburzeń funkcjonalnych oraz w planowaniu procesu terapii (algorytm postępowania terapeutycznego)
 4. Diagnostyka ukrytych zaburzeń funkcjonalnych

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 1. Korekta zaburzeń trzewnych za pomocą łańcuchów
 2. Obwody funkcjonalne (ogólny algorytm działania)
 3. Szybkie wyszukiwanie znaczącego łańcucha w teście impulsowym korekcja dysfunkcji za pomocą mechanizmu krokowego
 4. System adaptacji przypadków powięziowych
 5. Dlaczego amplituda ruchu jest tracona
 6. Zapasy tkanin w związku z innymi regionami
 7. Stabilizacja i adaptacja dzięki prostownikom

CZAS TRWANIA: 3 dni (24h) / Tryb: stacjonarny / Po kursie: Certyfikat i zaświadczenie MEN

Organizacja kursu

 • kurs Kinezjologii Stosowanej składa się z 9 podstawowych modułów (kursów), każdy z nich trwa 24h (3 dni)
 • kursy realizowane są stacjonarnie,
 • Kursy realizowane są przez nasza placówkę kształcenia ustawicznego, dlatego mogą być realizowane poprzez dofinansowania (certyfikacja MEN).
 1. Anatomia i biomechanika miednicy, stawy miednicy aparat więzadłowy miednicy (znaczenie więzadeł saprotubularnych i sakralnych), mięśnie dna miednicy
 2. Diagnostyka wizualna i funkcjonalna miednicy:
 • zaburzenia w płaszczyźnie strzałkowej – przodo/ tyło- pochylenie
 • zaburzenia w płaszczyźnie czołowej – miednica skręcona (s. mięśniowe, stawowe, więzadłowe, kostne, śródkostne, w wyniku schorzeń narządowych / trzewnych)
 1. Zaburzenia neurologiczne w obrębie miednicy: diagnostyka, korekcja, związki przyczynowo-skutkowe z  układ rozrodczym, kanał pachwinowy i nerw udowy, ucisk nerwów na poziomie miednicy
 2. Stabilizacja miednicy: mięśnie, które stabilizują obszar miednicy (anatomia, funkcja, palpacja, MMT)
 3. Testy mięśniowe struktur miednicy i powiązanych
 4. Terapia dysfunkcji miednicy

CZAS TRWANIA: 3 dni (24h) / Tryb: stacjonarny / Po kursie: Certyfikat i zaświadczenie MEN

 1. Anatomia i biomechanika odcinka lędźwiowego i miednicy
 2. Metody terapii mięśniowo-powięziowej jako system stabilizacji
 3. Niestabilność miednicy jako przyczyna bólu odcinka lędźwiowego – metody diagnostyki różnicującej wg koncepcji kinezjologii stosowanej
 4. Niestabilność SHOP jako przyczyna bólu odcinka lędźwiowego – metody diagnostyki różnicującej wg koncepcji kinezjologii stosowanej
 5. Przyczyny rozwoju zespołów kompresyjnych
 6. Poziomy ucisku nerwów (kręgosłup, mięśnie, kanał pachwinowy, przestrzeń międzykręgowa, dysk)
 7. Przepuklina międzykręgowa – diagnostyka, postępowanie terapeutyczne
 8. Zerwanie nerwu
 9. Stwardnienie rozsiane
 10. Zespoły wzmożonego napięcia mięśniowego a dysfunkcje odcinka lędźwiowego (trójkąt talii, zespół mięśnia gruszkowatego, zaburzenia w obrębie mięśnia lędźwiowo – biodrowego, łańcuchy mięśniowo – powięziowe odcinka lędźwiowego) – przyczyny skrócenia funkcjonalnego, metody diagnostyczne oraz metody terapeutyczne
 11. Metody diagnostyczne lokalnych obszarów kompresji kręgosłupa wg koncepcji kinezjologii stosowanej
 12. Zespoły kompresyjne w wyniku zaburzeń trzewnej oraz narządów wewnętrznych
 13. Ukryte symptomy i przyczyny kompresji w obrębie odcinka lędźwiowego
 14. Zespoły bólowe kręgosłupa a sfera psychoemocjonalna – różnicowanie diagnostyczne, metody terapeutyczne – akupunktura, suche igłowanie,
 15. Mięśniowa stabilizacja mięśni przykręgosłupowych
 16. „Reguła przyrodnich braci” – AK
 17. Terapia zespołów bólowych, kompresyjnych, zaburzeń ruchomości, sfery psychoemocjonalnej w przebiegu bólu kręgosłupa, dyskopatie, korekcja wad postawy, stany ostre i przewlekłe.

CZAS TRWANIA: 3 dni (24h) / Tryb: stacjonarny / Po kursie: Certyfikat i zaświadczenie MEN

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Anatomia i biomechanika klatki piersiowej i barku,
 2. Narządy klatki piersiowej (płuca, osierdzie),
 3. Przepona piersiowa,
 4. Anatomia i funkcja oddechu,
 5. Żebra i mięśnie międzyżebrowe, łopatka, obojczyk, pięć stawów barkowych,
 6. Rytm łopatkowo-łopatkowy,
 7. Funkcjonalne bloki kręgów piersiowych i żeber,
 8. Wspieranie funkcji klatki piersiowej,
 9. Anatomia obręczy barkowej.

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 1. Badanie (testy kinezjologii stosowanej) mięśni,
 2. Stabilizujących okolice klatki piersiowej,
 3. Badanie (testy kinezjologii stosowanej) mięśni klatki piersiowej,
 4. Mobilizacje i manipulacje na funkcjonalnych blokach kręgów i żeber,
 5. Ocena oddychania w różnych działach,
 6. Korekta przysłony,
 7. Terapia w obrębie mięśni międzyżebrowych, więzadeł narządów wewnętrznych,
 8. Technika odrzutu (odbicie),
 9. Terapia zrostów opłucnej,
 10. Badanie (testy kinezjologii stosowanej) mięśni obręczy barkowej,
 11. Zespoły tunelowe (łopatka, zespół podobojczykowy, zespół piersiowy mniejszy, przestrzeń kwadratowa, arkada Strazera),
 12. Mankiet rotatora,
 13. Mobilizacja łopatki i stawu barkowego,
 14. Staw mostkowoobojczykowy, „rzekomy” staw,
 15. Dysfunkcje stożka rotatorów,
 16. Zwichnięcie ścięgna długiej głowy bicepsa.

CZAS TRWANIA: 3 dni (24h) / Tryb: stacjonarny / Po kursie: Certyfikat i zaświadczenie MEN

Moduł VII – Odcinek szyjny

 1. Anatomia odcinku szyjnego kręgosłupa
 2. Biomechanika odcinka szyjnego kręgosłupa
 3. Dźwigacz i obrotnik
 4. Wizualna diagnostyka dysfunkcji OSK.
 5. Testy funkcjonalne OSK.
 6. Niestabilność OSK.
 7. Zespoły uciskowe OSK.
 8. Zespół mięśnia pochyłego
 9. Anomalie w rozwoju OSK
 10. Korekcja lokalnych dysfunkcji
 11. Korekcja OSK w taśmach mięśniowo-powięziowych
 12. Lokalna korekcja zespołów uciskowych
 13. Korekcja zespołów uciskowych poprzez TMP
 14. Staw skroniowo-żuchwowy i OSK
 15. Dysfunkcje czaszkowe wpływające na OSK.
 16. Nauka prawidłowych wzorców ruchowych
 17. Ćwiczenia przywracające funkcję OSK

CZAS TRWANIA: 3 dni (24h) / Tryb: stacjonarny / Po kursie: Certyfikat i zaświadczenie MEN

Kinezjologia stosowana
– kursy specjalistyczne:

Nasza placówka prowadzi kursy specjalistyczne z kinezjologii stosowanej – pełny cykl kształcenia to 2 moduły – opis programu wraz z dostępnymi terminami znajdują się tutaj: kinezjologia stosowana – kursy zaawansowane

Co warto
wiedzieć przed
samym kursem?

 • Po rejestracji na kurs skontaktujemy się z Tobą, aby przekazać Ci szczegóły organizacyjne dotyczące kursu.
 • Po kursie uzyskujesz Certyfikat Ukończenia kursu oraz Zaświadczenie MEN,
 • Realizujemy kursy poprzez refundację, np. BUR, KFS, ze środków unijnych, etc.,
 • Kursy prowadzone realizowane są w trybie grupowym (max 10 osób), dla zorganizowanych grup (np. z jednej placówki) lub indywidualnie.

Kto poprowadzi
ten kurs?

DMITRY KUSCHIK

Współzałożyciel stowarzyszenia Kinezjologii Stosowanej w Ukrainie, we współpracy z Applied Kinesiology. Autor programów rehabilitacji w oparciu o łańcuchy mięśniowo – powięziowe. Absolwent Narodowego Medycznego Uniwersystetu w Kijowie (UANM). Specjalista refleksologii szkoły T.V.Gololobova oraz terapii chorób stawów szkoły N.A. Wołyńkina.

NEWSLETTER
OTRZYMUJ PIERWSZY
NAJNOWSZE INFORMACJE  Płatności obsługuje
  • Zostań fanem
  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności