Logo EduPodologia

Kurs ukończony:

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – WARSZAWA

Poznaj zaawansowane metody diagnostyki przeciążeń oraz profesjonalne sposoby odciążania stóp.

 
Cele kursu:
 
Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego zastosowania współczesnych narzędzi i metod diagnostycznych, profilaktycznych i terapeutycznych oraz zaopatrzenia ortopodologicznego w postępowaniu ze stopami osób z problemami przeciążeniowymi, diabetologicznymi i niedokrwiennymi.
 
Po zakończeniu uczestnik kursu:
 
– Posługuję się poprawną terminologią w zakresie diagnostyki i profilaktyki wad aparatu ruchu, zaopatrzenia profilaktycznego i ortopedycznego, podologii zabiegowej
– Rozpoznaje poszczególne dysfunkcje stóp i kończyn dolnych w powiązaniu z wyższymi partiami aparatu ruchu z wykorzystaniem tradycyjnych metod diagnostyki (testy funkcjonalne).
– Zna związki przyczynowo skutkowe powstawania zmian przeciążeniowych w obrębie stóp: a) Odciski, modzele, pękające pięty.
b) Cieśnie i stany kompresyjne,
c) Stany zapalne i zwyrodnienia powstające w wyniku, wadliwej dystrybucji nacisku.
– Ocenia wady stóp, kończyn dolnych oraz całej postawy – omawia związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy wadami i deformacjami, a zmianami przeciążeniowymi,
– Stosuje wiedzę z zakresu anatomii oraz patologii w procesie projektowania i doboru odciążeń:
a) odciążenia miejscowe, pozabiegowe
b) Indywidualna wkładka ortopedyczna PWO15
c) Elementy korekcyjne a odciążenia
 
Tematyka kursu:
 
– Anatomia i biomechanika a zmiany przeciążeniowe (patofizjologia problemów diabetologicznych, neuropatycznych, niedokrwiennych oraz ortopedycznych zmian przeciażeniowych)
– Procedury, karty badań – dokumentacja w gabinecie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
– Projektowanie indywidualnych wkładek odciążających mających zastosowanie w profilaktyce oraz terapii wspomagającej gojenie ran przewlekłych
– Warsztat trudnych przypadków: amputacje, osteoartropatia Charcota, rany przeciążeniowe,
– Korekcja a odciążenie – zasady projektowania wkładek ortopedycznych.
 

Prowadzący:

Piotr Petrykowski fizjoterapeuta, spec. podologii. Właściciel placówki – Pracownia Rehabilitacyjno-Ortopodologiczna Human.

Od 2007 roku współpracownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy, wieloletni wolontariusz Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Współpracownik Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci w Rzeszowie. Obecnie współpracuje z Domem Pomocy Społecznej im. św Brata Alberta w Dębicy oraz Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Straszęcinie.

Cena: 900 zł

Start kursu: godzina 9:00

Adres: Hotel DeSilva –  PIASECZNO, ul Puławska 42

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: edupodologia.pl – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN.

KONTAKT:  kk@podologia.pl, 609 318 398

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej