Logo EduPodologia

Kurs:

WARSZTAT PROFESJONALNEGO ODCIĄŻANIA STÓP – PWO 15- WARSZAWA

CEL GŁÓWNY:
Głównym celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii odciążania stóp w procesie ortopodologicznym – antropometria, elementy technik ortopedycznych w projektowaniu zaopatrzenia stóp.
 
 
PO UKOŃCZENIU KURSU:
 
 • Posługujesz się poprawną terminologią w zakresie diagnostyki i profilaktyki wad aparatu ruchu, zaopatrzenia profilaktycznego i ortopedycznego, podologii zabiegowej
 • Rozpoznajesz poszczególne dysfunkcje stóp i kończyn dolnych w powiązaniu z wyższymi partiami aparatu ruchu z wykorzystaniem tradycyjnych metod diagnostyki (testy funkcjonalne)
 • Omawiasz związki przyczynowo skutkowe powstawania zmian przeciążeniowych w obrębie stóp:
– Odciski, modzele, pękające pięty.
– Cieśnie i stany kompresyjne,
– Stany zapalne i zwyrodnienia powstające w wyniku wadliwej dystrybucji nacisku
– Złamania zmęczeniowe
– Neuralgie i nerwiaki w obrębie stóp,
– jałowe martwice w obrębie stopy i wyrośla kostne
– Zmiany strukturalne głębokie w tkance miękkiej
 • Oceniasz wady stóp, kończyn dolnych oraz całej postawy
 • Omawiasz związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy wadami i deformacjami, a zmianami przeciążeniowymi,
 • Rozróżniasz problemy ortopedyczne 
 • Stosujesz wiedzę z zakresu anatomii oraz patologii w procesie projektowania i doboru odciążeń:
– odciążenia miejscowe, pozabiegowe,
– pozabiegowa wkładka ortopedyczna PWO15
– elementy korekcyjne a odciążenia.
 
TEMATYKA KURSU:
 
 • Anatomia i biomechanika a zmiany przeciążeniowe (patofizjologia problemów diabetologicznych, neuropatycznych, niedokrwiennych oraz ortopedycznych zmian przeciążeniowych)
 • Choroby powstające w wyniku wadliwej dystrybucji nacisków
 • Zwyrodnienia, deformacje, wyrośla kostne
 • Dodatkowe kości i trzeszczki w obrębie stóp
 • Ciasnota powięziowa i kompresja nerwów
 • Jałowe martwice
 • Stany zapalne i metatarsalgia
 • Projektowanie i wykonanie indywidualnych odciążeń oraz wkładek odciążających
 • CZERWONE FLAGI W PRAKTYCE ORTOPODOLOGICZNEJ – Warsztat trudnych przypadków: amputacje, osteoartropatia Charcota, rany przeciążeniowe,
 • Korekcja a odciążenie – rola elementów ortopedycznych w procesie odciążania stóp.

PROWADZĄCA

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko  – nauczyciel szkoły eduPODOLOGIA, właścicielka sieci gabinetów diagnostyki posturalnej oraz projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych PODOLOGIA.pl. Specjalistka metodologii badań stóp i kończyn dolnych oraz posturalnych Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Współautorka programu kształcenia studiów podyplomowych ORTOPODOLOGIA. Autorka publikacji naukowych z obszaru metodologii badań oraz programów populacyjnych z zakresu procedur diagnostycznych dzieci, seniorów oraz pacjentów z grupy ryzyka ran przeciążeniowych oraz stawu Charcota.

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: edupodologia.pl – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN.

CZAS TRWANIA:  8 h ( z możliwością do przedłużenia się)

MIEJSCE:  Warszawa, Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego SUB ROSA /  Gabinet Kosmetyczny SUB ROSA
ul. Dąbrowszczaków 12/ lok. 139 

Kontakt: Alicja Piotrowska ap@podologia.pl, tel. 783 967 137


Formularz zgłoszeniowy na kurs:


Dane osobowe:

* pola wymagane do uzyskania certyfikatu wydawanego na podstawie §18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)
Dane kontaktowe:Dane do faktury:Twoje zapytanie:
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem kursów i akceptuję jego postanowienia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PODOLOGIA.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II 36. Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celu prowadzenia i dokumentacji działań szkoleniowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania działalności firmy, który obecnie nie jest możliwy do określenia, lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych. W celu zmiany danych, lub wycofania zgody na ich przetwarzanie prosimy o przesłanie dyspozycji w wiadomości na adres e-mail mb@podologia.pl. Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia i realizacji zapytania/ zamówienia. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą. Państwa dane mogą również pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, NIP, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej