Logo EduPodologia

Kurs ukończony:

Metodologia badań stóp w problemach diabetologicznych i niedokrwiennych oraz projektowanie odciążeń

Cel kursu:

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego zastosowania współczesnych narzędzi i metod diagnostycznych, profilaktycznych i terapeutycznych oraz zaopatrzenia ortopodologicznego w postępowaniu ze stopami osób z problemami diabetologicznymi i niedokrwiennymi.

Po zakończeniu uczestnicy kursu:

 • Posługują się poprawną terminologią w zakresie diagnostyki i profilaktyki wad aparatu ruchu, zaopatrzenia profilaktycznego i ortopedycznego, podologii zabiegowej
 • Rozpoznają poszczególne dysfunkcje stóp i kończyn dolnych w powiązaniu z wyższymi partiami aparatu ruchu z wykorzystaniem tradycyjnych metod diagnostyki (testy funkcjonalne).
 • Znają związki przyczynowo skutkowe powstawania zmian przeciążeniowych w obrębie stóp
 • Wykonują badania stóp rekomendowane w profilaktyce zmian przeciążeniowych (badania nacisku w ocenie statycznej i dynamicznej, ABI, czucia, testy funkcjonalne, zakres ruchomości),
 • Oceniają wady stóp, kończyn dolnych oraz całej postawy – omawiają związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy wadami i deformacjami, a zmianami przeciążeniowymi,
 • Stosują wiedzę z zakresu anatomii, biomechaniki stopy – stosują wiedzę w procesie projektowania i doboru odciążeń stóp (nacisk w czasie),
 • Stosują procedury diagnostyczne – zasady bezpieczeństwa a kompetencje, RODO, dokumentacja
 • Przestrzegają zasady ergonomii pracy oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych podczas prowadzenia usług (ochrona osobista, środki dezynfekcyjne),
 • Znają zasady przechowywania i konserwowania sprzętu diagnostycznego, pomiarowego i zabiegowego.

  Tematyka kursu
 • Anatomia i biomechanika – a zmiany przeciążeniowe (patofizjologia problemów diabetologicznych, neuropatycznych, niedokrwiennych)
 • Metodologia badań stóp: ortopodologia, badanie czucia, ABI, funkcjonalność,
 • Procedury, karty badań – dokumentacja w gabinecie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych 
 • Projektowanie elementów odciążających mających zastosowanie w profilaktyce oraz terapii wspomagającej gojenie ran przewlekłych
 • Warsztat trudnych przypadków: amputacje, osteoartropatia Charcota, rany przeciążeniowe,
 • Korekcja – a odciążenie – zasady projektowania wkładek ortopedycznych oraz dobór obuwa w problemach – diabetologicznych, neuropatycznych, niedokrwiennych
 • Elementy diagnostyki RTG,
 • Rola rehabilitacji w profilaktyce i terapii stóp diabetologicznych, neuropatycznych, niedokrwiennych.
 • Co jeśli dojdzie do amputacji? 

Prowadzący :

dr n. o. zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko

Autorka publikacji naukowych oraz programów kształcenia kadr medycznych z obszaru diagnostyki posturalnej. Dyrektor placówki medycznej Spondylus, autorka i koordynator programów badań populacyjnych osób w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i terapii chorób stóp, kończyn dolnych. Poprzez pracę naukową i praktykę zawodową, realizowaną w interdyscyplinarnym zespole lekarzy wielu specjalizacji, fizjoterapeutów i podologów opracowała i wdrożyła indywidualne produkty medyczne z obszaru zaopatrzenia ortopedycznego.

W oparciu o akademickie wykształcenie medyczne i inżynierskie, opracowała i wdrożyła autorską procedurę metodologii badań stóp i postury, kładąc ogromny nacisk na istotę obiektywnych metod diagnostyki w ocenie wstępnej oraz w analizie postępów terapii. W konsekwencji efekty uzyskane w tym projekcie badawczo-rozwojowym, realizowanym z siostrą dr inż. Marceliną Bitenc-Jasiejko i cudownym zespołem ludzi medycyny i rozwoju, zaowocowały powstaniem sieci współpracy specjalistów rehabilitacji i leczenia chorób narządu ruchu PODOLOGIA.pl oraz powstaniem placówki kształcenia ustawicznego kadr medycznych eduPODOLOGIA.pl.

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: edupodologia.pl – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN.

DLA KOGO KURS:
 

 • absolwenci i studenci szkół medycznych, kosmetologicznych i kultury fizycznej, w szczególności o specjalizacji fizjoterapii, podologa, technika ortopedii, dietetyka, technologia żywienia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne
 • lekarze, m.in.  ortopedzi, diabetolodzy, flebolodzy, dermatolodzy, chirurdzy naczyniowi, itp.
 • osoby biorące udział w produkcji i projektowaniu wkładek indywidualnych, seryjnych oraz obuwia zdrowotnego i ortopedycznego.
 • osoby prowadzące czynną praktykę w zakresie gabinetów fizjoterapeutycznych, podologicznych, dietetycznych, treningu personalnego oraz promocji zdrowego trybu życia

DATA:  12-13  LISTOPADA 2019

KONTAKT:
kk@podologia.pl, 609 318 398

CENA: 1500 zł

ADRES: Monte Cassino 36/11, Szczecin 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej