Logo EduPodologia

Kurs ukończony:

RTG narządu ruchu w praktyce interdyscyplinarnej

KURS: RTG narządu ruchu w praktyce interdyscyplinarnej

PLAN SZKOLENIA:

Podolodzy (13 kwietnia – 1 dzień)

Fizjoterapeuci (14 kwietnia 2 dni)

CEL EDUKACYJNY:
Podstawowym celem kursu jest przygotowanie uczestników do interpretacji zdjęć RTG w obrębie narządu ruchu oraz ich opisów, poprzez przekazanie wiedzy o obowiązujących przepisach prawa w obszarze diagnostyki RTG, wskazaniach, przeciwwskazaniach do stosowania tych badań. Uczestnicy kursu zdobędą również teoretyczną i praktyczna wiedzę z obszaru metodologii badania w obszarze stosowanych projekcji diagnostycznych, w tym również w ocenie funkcjonalnej. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom wskazać obszary zastosowania badań RTG, zarówno w ujęciu różnicowania diagnostycznego, w odniesieniu do wieku i stanu pacjenta, jak i przeciwskazań medycznych.
Zdobyta wiedza zarówno przez fizjoterapeutów, specjalistów rehabilitacji, jak i podologów pozwoli w konsekwencji na poprawną i merytoryczną współpracę interdyscyplinarną z kadrą lekarską.

EFEKTY SZKOLENIA: 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
– posiada wiedzę z zakresu metodologii badań RTG, w tym przepisów prawa, wskazań, przeciwskazań, projekcji, błędów diagnostycznych,
– wskazuje wartości promieniowania w diagnostyce RTG i ich wpływie na organizm (określa zagrożenia),
– rozpoznaje struktury anatomiczne na zdjęciach RTG,
– stosuje wiedzę z obszaru anatomii w interpretacji wyników badań RTG
– wskazuje projekcie diagnostyczne w diagnozowaniu konkretnych wskazań diagnostycznych
– posługuje się słownictwem obowiązującym w obszarze diagnostyki RTG.

DZIEŃ 1

Wprowadzenie:
1. Podstawowe informacje o badaniach rentgenowskich
2. Zasady wykonywania badań radiologicznych – aspekty prawne
3. Wartość diagnostyczna badań RTG
4. Wpływ na organizm badań RTG

Miednica i stawy biodrowe:
1. Projekcje radiologiczne
2. Anatomia radiologiczna
3. Podstawowe objawy patologiczne w badaniach RTG
4. Analiza zdjęć RTG w wybranych schorzeniach:
• Idiopatyczna choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych
• Jałowa martwica głowy kości udowej
• Konflikt udowo-panewkowy
• Dyspalazja stawu biodrowego u dorosłych
• Choroba Otto-Chrobaka
• Zmiany nowotworowe
• Rozpoznawanie podstawowych typów endoprotez stawu biodrowego
5.Analiza zdjęć RTG w wybranych urazach:
• Złamania pierścienia miednicy
• Złamanie dna panewki stawu biodrowego
• Złamania bliższego końca kości udowej
• Zwichnięcie stawu biodrowego, złamanie Pipkina
• Rozpoznawanie najczęstszych implantów i typów zespoleń złamań wraz z podstawowymi
wymogami rehabilitacyjnymi w zależności od metody operacji
• Rozejście spojenia łonowego
• Odległe następstwa urazów
6. Zaburzenia czynnościowe, wady postawy, zaburzenia statyki ciała (m.in. nieprawidłowe
ustawienie miednicy, deformacje pierścienia miednicy)
7.Ćwiczenie praktyczne – wspólna ocena zdjęć RTG jak i warsztaty indywidualne z
dokonywania omówionych pomiarów na badaniach RTG

Kręgosłup
1.Projekcje radiologiczne
2.Anatomia radiologiczna
3.Podstawowe objawy patologiczne w badaniach RTG
4.Analiza zdjęć RTG w wybranych schorzeniach:
• Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
• Zmiany dyskopatyczne
• Kręgozmyk i kręgoszczelina
• Skrzywienia kręgosłupa
• Niestabilność kręgosłupa
• Zmiany nowotworowe
• Zmiany zapalne i zakażenia kręgosłupa
5.Analiza zdjęć RTG w wybranych urazach:
• Złamania kręgów
• Zdjęcia pooperacyjne stabilizacji kręgosłupa
6. Ćwiczenie praktyczne – wspólna ocena zdjęć RTG jak i warsztaty indywidualne z
dokonywania omówionych pomiarów na badaniach RTG

DZIEŃ 2

Staw kolanowy i okolice sąsiednie
1. Projekcje radiologiczne
2. Anatomia radiologiczna
3. Podstawowe objawy patologiczne w badaniach RTG
4. Analiza zdjęć RTG w wybranych schorzeniach:
• Idiopatyczna choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
• Kolano skoczka
• Choroba Osgooda-Schlattera- następstwa u dorosłych
• Rzepka dwudzielna
• Jałowa oddzielająca martwica chrzęstno-kostna
5.Analiza zdjęć RTG w wybranych urazach:
• Złamania nad- i przezkłykciowe kości udowej
• Złamania kłykci kości piszczelowej
• Złamania rzepki, zerwanie więzadła rzepki
• “Floating knee”
• Zwichnięcie stawu kolanowego
• Zwichnięcie rzepki
• Rozpoznawanie najczęstszych implantów i typów zespoleń złamań wraz z podstawowymi
wymogami rehabilitacyjnymi w zależności od metody operacji
• Odległe następstwa urazów
6. Zaburzenia czynnościowe, wady postawy, zaburzenia statyki ciała (m.in. niestabilność stawu
kolanowego, nieprawidłowa trakcja rzepki, zaburzenia osi stawu kolanowego, hipoplazja kłykcia
bocznego kości udowej)
7.Ćwiczenie praktyczne – wspólna ocena zdjęć RTG jak i warsztaty indywidualne z
dokonywania omówionych pomiarów na badaniach RTG

Staw skokowy
1. Projekcje radiologiczne
2. Anatomia radiologiczna
3. Podstawowe objawy patologiczne w badaniach RTG
4. Analiza zdjęć RTG w wybranych schorzeniach:
• Choroba zwyrodnieniowa stawu skokowego, artrodeza stawu skokowego
• Jałowa martwica kości skokowej
5.Analiza zdjęć RTG w wybranych urazach:
• Złamania kostek goleni
• Złamania kości skokowej
• Złamania typu “Pilon”
• Skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego
• Uszkodzenie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego
• Uszkodzenia więzadeł stawu skokowego
• Rozpoznawanie najczęstszych implantów i typów zespoleń złamań wraz z podstawowymi
wymogami rehabilitacyjnymi w zależności od metody operacji
• Odległe następstwa urazów
6. Zaburzenia czynnościowe, wady postawy, zaburzenia statyki ciała (m.in nieprawidowe
ustawienie kości skokowej, wady statyki w obrębie stawu skokowego i stawu podskokowego,
niestabilność stawu skokowego)
7.Ćwiczenie praktyczne – wspólna ocena zdjęć RTG jak i warsztaty indywidualne z
dokonywania omówionych pomiarów na badaniach RTG

Stopa
1. Projekcje radiologiczne
2. Anatomia radiologiczna
3. Podstawowe objawy patologiczne w badaniach RTG
4. Analiza zdjęć RTG w wybranych schorzeniach:
• Paluch sztywny
• Paluch koślawy
• Palce młoteczkowate, młotkowate, szponiaste
• Deformacja Haglunda, choroba Kohlera I, Kohlera II (Freiberga)
5.Analiza zdjęć RTG w wybranych urazach:
• Złamania kości piętowej
• Złamania kości śródstopia i paliczków
• Zwichnięcia w stawach stopy
• Rozpoznawanie najczęstszych implantów i typów zespoleń złamań wraz z podstawowymi
wymogami rehabilitacyjnymi w zależności od metody operacji
• Odległe następstwa urazów
6. Zaburzenia funkcjonalne i wady rozwojowe (m.in. stopa poprzecznie płaska, stopa płaskokoślawa,
stopa wydrążona, stopa końska)
7.Ćwiczenie praktyczne – wspólna ocena zdjęć RTG jak i warsztaty indywidualne z
dokonywania omówionych pomiarów na badaniach RTG

Wybrane problemy wieku rozwojowego
1.Odmienności w wykonywaniu badań RTG
2. Anatomia radiologiczna
3.Analiza zdjęć RTG w wybranych schorzeniach:
• Dysplazja stawu biodrowego
• Choroba Perthesa
• Złuszczenie głowy kości udowej
• Choroba Osgooda-Schlattera
• Choroba Haglunda-Severa
• Stopa końsko-szpotawa, stopa serpentynowata, stopa suszkowata, wrodzone przywiedzenie
przodostopia,
4.Wybrane odmienności w badaniach RTG urazowych
• Złamania typu zielonej gałązki
• Złuszczenia nasad
• Klasyfikacja Saltera-Harrisa
• „Łokieć piastunki”

Bark i ramię:
1.Projekcje radiologiczne
2.Anatomia radiologiczna
3.Podstawowe objawy patologiczne w badaniach RTG
4.Analiza zdjęć RTG w wybranych schorzeniach:
• Choroba zwyrodnieniowa stawu ramiennego i barkowo-obojczykowego
• Entezopatie stożka rotatorów
• Zespół ciasnoty podbarkowej
• Zaburzenia funkcjonalne (m.in. niestabilność stawu ramiennego, bark zamrożony)
• Zapalenie stawu ramiennego
• Zmiany nowotworowe
5.Analiza zdjęć RTG w wybranych urazach:
• Złamania obojczyka
• Złamania łopatki
• Złamania bliższego końca kości ramiennej oraz trzonu kości ramiennej
• Uszkodzenie więzozrostu barkowo-obojczykowego
• Zwichnięcia w stawie ramiennym, złamanie Hill-Sachsa
• Rozpoznawanie najczęstszych implantów i typów zespoleń złamań wraz z podstawowymi
wymogami rehabilitacyjnymi w zależności od metody operacji
6. Ćwiczenie praktyczne – wspólna ocena zdjęć RTG

Okolica stawu łokciowego:
1.Projekcje radiologiczne
2.Anatomia radiologiczna
3.Podstawowe objawy patologiczne w badaniach RTG
4.Analiza zdjęć RTG w wybranych schorzeniach:
• Choroba zwyrodnieniowa stawu łokciowego
• Entezopatie okolicy stawu łokciowego
5.Analiza zdjęć RTG w wybranych urazach:
• Złamanie wyrostka łokciowego
• Złamanie głowy kości promieniowej
• Złamania końca dalszego kości ramiennej
• Zwichnięcie w stawie łokciowym
• Złamanie Monteggii
6. Ćwiczenie praktyczne – wspólna ocena zdjęć RTG

Przedramię, nadgarstek
1.Projekcje radiologiczne
2.Anatomia radiologiczna
3.Podstawowe objawy patologiczne w badaniach RTG
4.Analiza zdjęć RTG w wybranych schorzeniach:
• Choroba zwyrodnieniowa nadgarstka
• Jałowe martwice kości nadgarstka
• zaburzenia funkcjonalne, niestabilność promieniowa i łokciowa nadgarstka
5.Analiza zdjęć RTG w wybranych urazach:
• Złamania trzonów kości promieniowej i łokciowej
• Złamania typu loco typico
• Złamanie kości łódeczkowatej
• Złamanie Galeazzi
• Zwichnięcia nadgarstka
6. Ćwiczenie praktyczne – wspólna ocena zdjęć RTG

Dodatkowe zagadnienia omawiane na kursie:
• stawy rzekome
• zaburzenia zrostu
• zaburzenia osi kończyn
• zakażenia kości i stawów
• pułapki radiologiczne, w tym błędne rozpoznania na podstawie badań RTG
• prezentacja interesujących przypadków

PROWADZĄCY:

dav

Lek. Krzesimierz Dąbrowicz – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalizant (VI rok) Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, lekarz Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, lekarz Poradni Ortopedycznej. W codziennej pracy zajmujący się leczeniem pacjentów z urazami miejscowymi, wielomiejscowymi i wielonarządowymi, jak również pacjentami ze schorzeniami przewlekłymi oraz wrodzonymi narządu ruchu. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Uczestnik licznych kursów i sympozjów krajowych i zagranicznych (Polska, Austria, Wielka Brytania).

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: edupodologia.pl – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN.

DLA KOGO KURS: dla fizjoterapeutów i podologów

WAŻNE: Z uwagi na zakres tematyczny szkolenia istnieje możliwość zakupu szkolenia jednodniowego. Pierwszy dzień skierowany jest do obu grup docelowych dla fizjoterapeutów oraz podologoów.

Drugi dzień przeznaczony jest głównie dla fizjoterapeutów, nie wyklucza to jednak możliwości udziału w dwóch dniach przez podologa. 

KONTAKT: kk@podologia.pl, 609 318 398

CENA:

2 DNI: 1300 zł 

1 DZIEŃ: 800 zł 

*Przy rejestracji w polu uwagi prosimy zaznaczyć ilość dni. 

MIEJSCE: Szczecin, Monte Cassino 36/11  

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej