Logo EduPodologia

Kurs ukończony:

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO – DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII – MODUŁ II:

to II-gi Moduł Dobrej Szkoły Ortopodologii (DSO). Poza obszerną wiedzą z zakresu chorób kończyn dolnych, przygotowaliśmy dla Państwa dziesiątki studiów przypadków z naszej praktyki leczniczo – rehabilitacyjnej. Warsztat praktyczny zawierać będzie:

 • Elementy metodologii badań, począwszy od badania fizykalnego i testów funkcjonalnych, poprzez analizę statyki i chodu, do obrazowania RTG,
 • procedury różnicowania, ukierunkowane na eliminację błędów diagnostycznych.

CEL GŁÓWNY KURSU PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO

Głównym celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i stawu skokowo-goleniowego, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych.

EFEKTY KURSU PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO

 • Rozpoznajesz i różnicujesz schorzenia: (rozwojowe, ortopedyczne, neurologiczne, krążenia, diabetologiczne, autoimmunologiczne, sportowe, podologiczne, etc.)
 • Rozpoznajesz patologię, w oparciu o wiedzę z zakresu norm fizjologicznych w obrębie stóp i stawu skokowo – goleniowego, oraz wybranych parametrów ustawienia kolan i stawu biodrowego;
 • Różnicujesz problemy dzieci i dorosłych (normy rozwojowe – a wady postawy)
 • Rozpoznajesz zmiany na podstawie wyników badań ortopodologicznych: RTG, rzeczywisty obraz stopy (antropometria), analizy statyczne i dynamiczne, badania funkcjonalne; rozpoznajesz wady w oparciu o analizy dystrybucji nacisków.
 • Znasz związki przyczynowo-skutkowe problemów stóp i stawu skokowo-goleniowego, ze stawem kolanowym, biodrowym,
 • Różnicujesz problemy skrótu anatomicznego kończyn dolnych, od problemów funkcjonalnego skrótu tkanek, blokad kostno-stawowych, wad wyższych partii ciała.

  TEMATYKA KURSU PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO

 • Wady kończyn dolnych (pierwotne i wtórne) – wady dorosłych, a wady dzieci (czyli kiedy – jaka wada jest normą; związki wad postawy z wadami stóp i stawu skokowo-goleniowego,
 • Patologie chodu (ortopedyczne , neurologiczne, w przebiegu chorób ogólnoustrojowych) – problematyka chodu dzieci i dorosłych,
 • Deformacje i zwyrodnienia w obrębie stóp i stawu skokowo-goleniowego, w tym zmiany przeciążeniowe, złamania zmęczeniowe, rany, etc.
 • Dodatkowe kości i koalicje (zrosty) w obrębie stopy i stawu skokowo-goleniowego,
 • Różnicowanie problemu skrótu kończyn – testy różnicujące, metodologia badań,
 • Urazy i powikłania pooperacyjne,
 • Choroby powstające w wyniku ciasnoty tkankowej: neuropatie uciskowe, zespół kanały stępu, ciasnota powięziowa, neuralgie etc.,
 • Metatarsalgie
 • Choroby ogólnoustrojowe mające wpływ na zdrowie stóp i kończyn dolnych (porażenia nerwów, MPD, dna moczanowa, cukrzyca, RZS, toczeń, twardzina układowa …. I WIELE, WIELE INNYCH)
 • Choroby nieznanej etiologii i rzadkie.

WSZYSTKIEGO UCZYMY WAS OD PODSTAW!
SKORZYSTAJ Z NASZEGO KURSU – WPROWADŹ DIAGNOSTYKĘ STÓP DO TWOJEGO GABINETU – PEŁNY PIĘCIODNIOWY PAKIET JEST TUTAJ


DLA KOGO KURS?

 • absolwenci i studenci szkół medycznych, w szczególności specjaliści rehabilitacji i fizjoterapii,
 • lekarze, m.in. ortopedzi, diabetolodzy, flebolodzy, dermatolodzy, chirurdzy naczyniowi, itp.
 • ortopodolodzy,
 • specjaliści leczenia ran i fizjoterapeuci,
 • osoby biorące udział w produkcji i projektowaniu wkładek indywidualnych, seryjnych oraz obuwia zdrowotnego i ortopedycznego,
 • inżynierowie biomedyczni,
 • trenerzy personalni.

CO OTRZYMUJESZ POZA GRUNTOWNĄ WIEDZĄ NA KURSIE DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII?

 • drukowany materiał edukacyjny
 • autorskie karty badań ortopodologicznych
 • karty pracy anatomiczne
 • pakiet literatury naukowej
 • linijka do pomiarów antropometrycznych
 • notes do Twoich notatek

PO KAŻDYM KURSIE W EDUPODOLOGIA.PL
WDRAŻASZ DO TWOJEGO GABINETU NOWE USŁUGI I PRODUKTY


PROWADZĄCA

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko  – nauczyciel szkoły eduPODOLOGIA, właścicielka sieci gabinetów diagnostyki posturalnej oraz projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych PODOLOGIA.pl. Specjalistka metodologii badań stóp i kończyn dolnych oraz posturalnych Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Współautorka programu kształcenia studiów podyplomowych ORTOPODOLOGIA. Autorka publikacji naukowych z obszaru metodologii badań oraz programów populacyjnych z zakresu procedur diagnostycznych dzieci, seniorów oraz pacjentów z grupy ryzyka ran przeciążeniowych oraz stawu Charcota.

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: edupodologia.pl – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN.

 * Osoby, które uprzednio wzięły udział w kursie Anatomia i Biomechanika stóp i kończyn dolnych, mogą skorzystać z powyższego kursu w cenie obniżonej tj. 1000 zł. 

KONTAKT: kk@podologia.pl, 609 318 398
MIEJSCE: ul. Monte Cassino 36/11 SZCZECIN

 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej