Logo EduPodologia

Kurs:

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII – MODUŁ II: PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO

MODUŁ II: PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO (SSG):

✅KURS: „PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO” TO KOMPLEKSOWE 16-GODZINNE WARSZTATY, KTÓRE STANOWIĄ UZUPEŁNIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DIAGNOSTYCZNYCH, POMIĘDZY WIEDZĄ Z ZAKRESU ANATOMII I BIOMECHANIKI NARZĄDU RUCHU, A METODOLOGIĄ BADAŃ. TREŚCI PROGRAMOWE ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE W OPARCIU O PRAWIDŁOWOŚCI I PROBLEMY KOŃCZYN DOLNYCH. 

Poza obszerną wiedzą z zakresu chorób kończyn dolnych, przygotowaliśmy dla Państwa dziesiątki studiów przypadków z naszej praktyki leczniczo – rehabilitacyjnej. Warsztat praktyczny zawierać będzie:

 • elementy metodologii badań, począwszy od badania fizykalnego i testów funkcjonalnych, poprzez analizę statyki i chodu, do obrazowania RTG,
 • procedury różnicowania, ukierunkowane na eliminację błędów diagnostycznych.

W konsekwencji kompetencje zdobyte podczas spotkania posłużą w praktyce diagnostyki i terapii stóp i kończyn dolnych, osobom różnych specjalizacji.

✅EFEKTY KURSU: 
Po dwudniowym kursie „Patologie w obrębie stóp i stawu skokowo-goleniowego” uzyskujesz następujące efekty:

 1. rozpoznajesz i różnicujesz schorzenia:
 • rozwojowe,
 • ortopedyczne,
 • neurologiczne,
 • krążenia,
 • diabetologiczne,
 • autoimmunologiczne,
 • sportowe,
 • podologiczne
 1. Rozpoznajesz patologię, w oparciu o wiedzę z zakresu norm fizjologicznych w obrębie stóp i stawu skokowo – goleniowego, oraz wybranych parametrów ustawienia kolan i stawu biodrowego;
 2. Różnicujesz problemy dzieci i dorosłych,
 3. Rozpoznajesz zmiany na podstawie wyników badań ortopodologicznych: RTG, rzeczywisty obraz stopy (antropometria), analizy statyczne i dynamiczne, badania funkcjonalne; rozpoznajesz wady w oparciu o analizy dystrybucji nacisków.
 4. Znasz związki przyczynowo-skutkowe problemów stóp i stawu skokowo-goleniowego, ze stawem kolanowym, biodrowym,
 5. Różnicujesz problemy skrótu anatomicznego kończyn dolnych, od problemów funkcjonalnego skrótu tkanek, blokad kostno-stawowywych, wad wyższych partii ciała.

✅TEMATYKA KURSU

 1. Wady kończyn dolnych (pierwotne i wtórne) – wady dorosłych, a wady dzieci (czyli kiedy – jaka wada jest normą; związki wad postawy z wadami stóp i stawu skokowo-goleniowego,
 2. Patologie chodu (ortopedyczne , neurologiczne, w przebiegu chorób ogólnoustrojowych) – problematyka chodu dzieci i dorosłych,
 3. Deformacje i zwyrodnienia w obrębie stóp i stawu skokowo-goleniowego, w tym zmiany przeciążeniowe, złamania zmęczeniowe, rany, etc.
 4. Dodatkowe kości i koalicje (zrosty) w obrębie stopy i stawu skokowo-goleniowego,
 5. Różnicowanie problemu skrótu kończyn – testy różnicujące, metodologia badań,
 6. Jałowe martwice w obrębie stóp i goleni,
 7. Urazy i powikłania pooperacyjne,
 8. Choroby powstające w wyniku ciasnoty tkankowej: neuropatie uciskowe, zespół kanały stępu, ciasnota powięziowa, neuralgie etc.
 9. Metatarsalgie
 10. Choroby ogólnoustrojowe mające wpływ na zdrowie stóp i kończyn dolnych (porażenia nerwów, MPD, dna moczanowa, cukrzyca, RZS, toczeń, twardzina układowa …. I WIELE, WIELE INNYCH)
 11. Choroby nieznanej etiologii i rzadkie.

PO KURSIE JESTEŚ GOTÓW, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PEŁNYM SZKOLENIU „METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH”

SKORZYSTAJ Z NASZEGO KURSU 
– WPROWADŹ DIAGNOSTYKĘ STÓP DO TWOJEGO GABINETU

 

✅PROWADZĄCY:

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko – nauczyciel szkoły eduPODOLOGIA, właściciel sieci gabinetów PODOLOGIA.pl i FUNCTIONALMED.pl. Specjalistka metodologii badań stóp i kończyn dolnych oraz posturograficznych. Autorka programów edukacyjnych z zakresu procedur diagnostycznych oraz publikacji naukowych m.in. z obszaru badań populacyjnych dzieci, pacjentów z grupy ryzyka ran przeciążeniowych oraz stawu Charcota. Koordynator zespołu fizjoterapeutów, podologów, lekarzy w placówce medycznej, specjalizującej się w leczeniu, rehabilitacji i profilaktyki schorzeń narządu ruchu. W praktyce zawodowej autorka programów badań populacyjnych diagnostyki schorzeń narządu ruchu, powstających w wyniku przeciążeń oraz profilaktyki wad postawy u osób w różnym wieku. Autorka i współautorka edukacyjnych programów z zakresu diagnostyki pedobarograficznej, sensomotorycznej oraz podologii.

✅ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: edupodologia.pl – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN.

✅KONTAKT: kk@podologia.pl, 609 318 398
*kurs skierowany jest do osób, które posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu ruchu

✅MIEJSCE: ul. Monte Cassino 36/11 SZCZECIN

 

___/*kurs PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO jest jednym modułem kursu czteromodułowego DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII – zapoznaj się ze wszystkimi modułami – po jego ukończeniu znasz patologie kończyn dolnych, realizujesz badanie funkcjonalności stóp oraz oceniasz chód, projektujesz wkładki ortopedyczne oraz obuwie indywidualizowane -> LINK

 

Osoby, które uprzednio brały udział w kursie Anatomia i biomechanika stóp i kończyn dolnych, mogą skorzystać z powyższego kursu w cenie 1000 zł. 


Formularz zgłoszeniowy na kurs:


Dane osobowe:

* pola wymagane do uzyskania certyfikatu wydawanego na podstawie §18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)
Dane kontaktowe:Dane do faktury:Twoje zapytanie:
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem kursów i akceptuję jego postanowienia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PODOLOGIA.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II 36. Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celu prowadzenia i dokumentacji działań szkoleniowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania działalności firmy, który obecnie nie jest możliwy do określenia, lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych. W celu zmiany danych, lub wycofania zgody na ich przetwarzanie prosimy o przesłanie dyspozycji w wiadomości na adres e-mail mb@podologia.pl. Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia i realizacji zapytania/ zamówienia. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą. Państwa dane mogą również pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, NIP, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej