Logo EduPodologia

Kurs ukończony:

PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO

KURS: „Patologie w obrębie stóp i stawu skokowo-goleniowego” to kompleksowe 16-godzinne warsztaty, które stanowią uzupełnienie wiedzy i umiejętności diagnostycznych, pomiędzy wiedzą z zakresu Anatomii i Biomechaniki narządu ruchu, a metodologią badań. Treści programowe zostały przygotowane w oparciu o prawidłowości i problemy kończyn dolnych. 

Poza obszerną wiedzą z zakresu chorób kończyn dolnych, przygotowaliśmy dla Państwa dziesiątki studiów przypadków z naszej praktyki leczniczo – rehabilitacyjnej. Warsztat praktyczny zawierać będzie:

 • elementy metodologii badań, począwszy od badania fizykalnego i testów funkcjonalnych, poprzez analizę statyki i chodu, do obrazowania RTG,
 • procedury różnicowania, ukierunkowane na eliminację błędów diagnostycznych.

  W konsekwencji kompetencje zdobyte podczas spotkania posłużą w praktyce diagnostyki i terapii stóp i kończyn dolnych, osobom różnych specjalizacji.

EFEKTY KURSU:
Po dwudniowym kursie „Patologie w obrębie stóp i stawu skokowo-goleniowego” rozpoznajesz i różnicujesz schorzenia:

 • rozwojowe,
 • ortopedyczne,
 • neurologiczne,
 • krążenia,
 • diabetologiczne,
 • autoimmunologiczne,
 • sportowe,
 • podologiczne,
 • etc.

  TEMATYKA KURSU
  I. Wady kończyn dolnych (pierwotne i wtórne) – wady dorosłych, a wady dzieci (czyli kiedy – jaka wada jest normą; związki wad postawy z wadami stóp i stawu skokowo-goleniowego,
  II. Patologie chodu (ortopedyczne , neurologiczne, w przebiegu chorób ogólnoustrojowych) – problematyka chodu dzieci i dorosłych,
  III. Deformacje i zwyrodnienia w obrębie stóp i stawu skokowo-goleniowego, w tym zmiany przeciążeniowe, złamania zmęczeniowe, rany, etc.
  IV. Dodatkowe kości i koalicje (zrosty) w obrębie stopy i stawu skokowo-goleniowego,
  V. Różnicowanie problemu skrótu kończyn – testy różnicujące, metodologia badań,
  VI. Jałowe martwice w obrębie stóp i goleni,
  VII. Urazy i powikłania pooperacyjne,
  VIII. Choroby powstające w wyniku ciasnoty tkankowej: neuropatie uciskowe, zespół kanały stępu, ciasnota powięziowa, neuralgie etc.,
  IX. Metatarsalgie
  X. Choroby ogólnoustrojowe mające wpływ na zdrowie stóp i kończyn dolnych (porażenia nerwów, MPD, dna moczanowa, cukrzyca, RZS, toczeń, twardzina układowa …. I WIELE, WIELE INNYCH)
  XI. Choroby nieznanej etiologii i rzadkie.

PROWADZĄCY:

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko – Dyrektor SPONDYLUS, nauczyciel szkoły eduPODOLOGIA, właściciel sieci gabinetów PODOLOGIA.pl i FUNCTIONALMED.pl. Specjalistka metodologii badań stóp i kończyn dolnych oraz posturograficznych. Autorka programów edukacyjnych z zakresu procedur diagnostycznych oraz publikacji naukowych m.in. z obszaru badań populacyjnych dzieci, pacjentów z grupy ryzyka ran przeciążeniowych oraz stawu Charcota. Koordynator zespołu fizjoterapeutów, podologów, lekarzy w placówce medycznej, specjalizującej się w leczeniu, rehabilitacji i profilaktyki schorzeń narządu ruchu. W praktyce zawodowej autorka programów badań populacyjnych diagnostyki schorzeń narządu ruchu, powstających w wyniku przeciążeń oraz profilaktyki wad postawy u osób w różnym wieku. Autorka i współautorka edukacyjnych programów z zakresu diagnostyki pedobarograficznej, sensomotorycznej oraz podologii.

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: edupodologia.pl – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN.

DATA: 01-02 sierpnia 2019

KONTAKT: kk@podologia.pl, 609 318 398
*kurs skierowany jest do osób, które posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu ruchu
** dokładny adres kursu zostanie podany w trakcie organizacji kursu, wraz z niezbędnymi informacjami służącymi organizacji kursu

Osoby, które uprzednio brały udział w kursie Anatomia i biomechanika stóp i kończyn dolnych, mogą skorzystać z powyższego kursu w cenie 1000 zł. 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej