Logo EduPodologia

Kurs:

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII – MODUŁ III i IV: METODOLOGIA BADAŃ STÓP I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

MODUŁ III: METODOLOGIA BADAŃ STÓP I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

✅EFEKT – CO WYKONUJESZ PO KURSIE

 „Skutecznie badasz … po prostu” – Oceniasz dysfunkcje i schorzenia kończyn dolnych, rozkład obciążeń, równowagę – wykonujesz badanie zgodnie z procedurami diagnostycznymi; diagnozujesz problemy stóp, analizując potrzeby całego ruchu (zgodnie z anatomią, podstawami biomechaniki, kinematyki i fizjologii) i przede wszystkich znasz normy anatomiczne i funkcjonalne dla osób w różnym wieku

„Wybierz metodę diagnostyczną – my pokażemy ci jak interpretować wynik do potrzeb rehabilitacji – leczenia – rozwiązań ortopodologicznych”. Połączysz wyniki wywiadu, badania przedmiotowego / fizykalnego, testów funkcjonalnych z dostępnymi w medycynie rozwiązaniami diagnostycznymi: goniometria (tradycyjna, komputerowa), plantokonturografia, podoskopia, podoskaning 2D, platforma pedobarograficzną (podobaroskop).

 „Planujesz terapię w oparciu o obiektywny wynik” – na podstawie uzyskanych wyników zaplanujesz proces terapeutyczny – przeanalizujesz z nami mnóstwo przypadków Pacjentów, dzięki czemu otrzymasz od nas wiedzę nt. skutecznych rozwiązań medycznych realizowanych w terapii stóp i kończyn dolnych, z uwzględnieniem powiązań z wyższymi partiami ciała.

✅SZCZEGÓŁOWE CELE KURSU:

 • Posługujesz się poprawną terminologią w zakresie anatomii funkcjonalnej, biomechaniki i determinant chodu,
 • Rozpoznajesz wady stóp i kończyn dolnych w oparciu o poznane na kursie wartości referencyjne dla osób dorosłych i dzieci:
 • Badanie przedmiotowe / fizykalne, palpacja, antropometria,
 • Testy funkcjonalne
 • Pomiary długości / wysokości / szerokości stosowane w metodologii badań stóp (ocenie kkd)
 • Goniometria – metody tradycyjne oraz komputerowa ocena zakresów ruchomosci,
 • Ocena stóp podczas stania: metody tradycyjne i pedobarografia
 • Ocena równowagi
 • Ocena chodu w ujęciu części podeszwowej stóp (progresja stopy) oraz kinematyki miednicy (determinanty chodu)
 • Wady stóp a dystrybucja nacisków w obrębie stopy – czyli mierzalne metody w ocenie wad stóp i kkd
 • Różnicowanie problemów wad stóp i kkd u dzieci (spontaniczna autokorekta) i osób dorosłych
 • Analizujesz RTG strukturalne i funkcjonalne w praktyce ortopodologicznej
 • Rozróżniajesz i porównujesz dysfunkcje, zniekształcenia (również pooperacyjne) oraz wady stóp i kończyn dolnych, w powiązaniu z wadami postawy (w tym różnicują problem skrótu kończyny oraz zaburzenia rotacyjne),
 • Analizujesz otrzymane wyniki badań – planujesz terapię, adekwatnie do wieku, kondycji struktur, schorzeń i aktywności ruchowej,
 • Wykorzystujesz zdobytą wiedzę do potrzeb analizy postępów terapii
 • Omawiasz studium przypadków

 

✅TEMATYKA KURSU:

 1. Powtórzenie: Anatomia funkcjonalna i biomechanika kończyn dolnych – terminologia,
 2. Warsztaty metodologii badań stóp – wartości parametrów referencyjnych, a ocena faktyczna stanu pacjenta
 3. Badanie przedmiotowe / fizykalne – zastosowanie podoskopii w ocenie stóp i postawy,
 4. Pomiary długości / wysokości / szerokości stosowane w metodologii badań stóp (ocenie kkd)
 5. Goniometria – metody tradycyjne oraz komputerowa ocena zakresów ruchomosci,
 6. Ocena stóp w statyce: metody tradycyjne i pedobarografia
 7. Ocena równowagi
 8. Ocena chodu w ujęciu części podeszwowej stóp (progresja stopy) oraz kinematyki miednicy (determinanty chodu)
 9. Wady stóp a dystrybucja nacisków w obrębie stopy – czyli mierzalne metody w ocenie wad stóp i kkd
 10. Różnicowanie problemów wad stóp i kkd u dzieci (spontaniczna autokorekta) i osób dorosłych
 11. Analizujesz RTG strukturalne i funkcjonalne w praktyce ortopodologicznej

 

 • Patologie stóp i stawu skokowo-goleniowego – różnicowanie problemów, testy funkcjonalne.
 • Wady postawy – a wady stóp; ocena związków przyczynowo -skótkowych, różnicowanie problemów (w tym ocena długości kończyn)
 • RTG stóp i stawu skokowo-goleniowego w procesie diagnostyki – metodologia pomiarów, parametry referencyjne dla osób w różnym wieku.
 • Warsztat przypadków

 

MODUŁ IV: PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH:

„Projektujesz indywidualne wkładki ortopedyczne oraz obuwie indywidualizowane”  i wiesz kiedy – co – dla kogo. To produkty medyczne, a ich zastosowanie stanowi ważny aspekt rehabilitacji Pacjenta. Omówimy mity i fakty, poruszymy trudne tematy, powiemy jak konstruować wkładkę ortopedyczną, aby nie osłabiała funkcji stopy – PROJEKTUJ WKŁADKI DYNAMICZNIE.

 

✅EFEKTY KURSU

 • Wykonujesz pomiary antropometryczne, wyznaczasz punkty konstrukcyjne i dynamiczne stopy – niezbędne do projektowania wkładek ortopedycznych oraz elementów rehabilitacyjnych,
 • Posługujesz się wszystkimi dostępnymi na rynku metodami diagnostyki stóp oraz oceny chodu do celów projektowych,
 • Na podstawie wyników badań projektujesz elementy korekcyjne, odciążające i amortyzujące – zgodnie z wiedzą z zakresu anatomii i funkcjonalności stopy oraz biomechaniki kończyn dolnych,
 • Różnicujesz materiały mające zastosowanie w zespołach bólowych, zagrożonych raną, złamaniami zmęczeniowymi etc.,
 • Projektujesz wkładki ortopedyczne dla osób w różnym wieku – w szczególności znasz metodologię postępowania w przypadku dzieci w procesie rozwoju stopy,
 • Dobierasz elementy rehabilitacyjne, mające zastosowanie w procesie rehabilitacji wyższych partii ciała,
 • Dobierasz stabilizację, różnicując problemy nadmobilności, sztywności kostno-stawowej etc.; znasz zasady projektowania wkładek w zależności od funkcjonalności stopy,
 • W projektowaniu wkładek stosujesz tzw. CZERWONE FLAGI,
 • Dopasowujesz formę wkładki – znasz zasady dopasowania do obuwia,
 • Realizujesz wkładki w stanach pourazowych, pokontuzyjnych i poamputacyjnych,
 • Stosujesz zasady odciążania w przypadku zespołu stopy cukrzycowej,
 • Realizujesz rozwiązania sportowe, dla różnych rodzajów aktywności ruchowej,
 • Znasz zasady doboru oraz indywidualizowania obuwia ortopedycznego,
 • Odczytujesz zlecenia na zaopatrzenie medyczne;
 • Znasz zasady refundacji NFZ wkładek ortopedycznych oraz obuwia ortopedycznego
 • Znasz zasady bezpieczenego stosowania wkładek, monitoringu procesu ich zastosowania.

Projektujesz wkładki ortopedyczne
– Korekcyjne
– Profilaktyczne
– Z elementami odciążającymi i amortyzującymi
– Do potrzeb sportowych
– Stabilizujące
– Dla stóp z problemami skórnymi 
– Pooperacyjne i poamputacyjne

✅TEMATYKA KURSU: PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

 • Pobieranie miar na wkładki indywidualne i obuwie indywidualizowane
 • Zastosowanie przyrządów do pomiarów stóp w celu zaopatrzenia we wkładki – pomiary wykonane za pomocą miarki i plantokonturografu oraz skanera podologicznego
 • Odczyt recept oraz diagnostyka w celu prawidłowego doboru elementów korekcyjnych i odciążeń we wkładkach
 • Dobór modelu wkładki na podstawie wyniku badania i preferencji pacjenta
 • Elementy korekcyjne, amortyzujące i odciążające w zaopatrzeniu ortopodologicznym i sportowym – różnice projektowe między dorosłymi a dziećmi
 • Dobór materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych projektowaniu wkładki
 • Projektowanie wkładek:

–              Korekcyjnych

–              Profilaktycznych

–              Z elementami odciążającymi i amortyzującymi

–              Do potrzeb sportowych

–              Korytkowych

–              Dla stóp z problemami skórnymi

–              Odlewowych

 1. Pedagogizacja pacjenta w procesie zaopatrzenia we wkładki ortopedyczne
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji, składania zamówień itp.
 • Karta badania – dane pacjenta, wywiad, zdiagnozowane dysfunkcje stóp, zalecenia
 • Opis wkładek i obuwia – informacje i miary dotyczące indywidualizacji
 • Zasady ochrony danych osobowych w gabinecie diagnostycznym
 • Procedura składania zamówień na obuwie i wkładki u producentów lub dostawców

 

PROWADZĄCY: 

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko – nauczyciel szkoły eduPODOLOGIA, właściciel sieci gabinetów PODOLOGIA.pl i FUNCTIONALMED.pl. Specjalistka metodologii badań stóp i kończyn dolnych oraz posturograficznych. Autorka programów edukacyjnych z zakresu procedur diagnostycznych oraz publikacji naukowych m.in. z obszaru badań populacyjnych dzieci, pacjentów z grupy ryzyka ran przeciążeniowych oraz stawu Charcota. Koordynator zespołu fizjoterapeutów, podologów, lekarzy w placówce medycznej, specjalizującej się w leczeniu, rehabilitacji i profilaktyki schorzeń narządu ruchu. W praktyce zawodowej autorka programów badań populacyjnych diagnostyki schorzeń narządu ruchu, powstających w wyniku przeciążeń oraz profilaktyki wad postawy u osób w różnym wieku. Autorka i współautorka edukacyjnych programów z zakresu diagnostyki pedobarograficznej, sensomotorycznej oraz podologii.

✅ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: edupodologia.pl  – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN.

✅DLA KOGO KURS:  lekarze, podolodzy, fizjoterapeuci, lekarze, dietetycy, pielęgniarki (w zależności od specjalizacji i kompetencji zawodowych, indywidualizujemy program szkolenia)

✅KONTAKT: kk@podologia.pl, 609 318 398

✅MIEJSCE: ul. Monte Cassino 36/11 SZCZECIN

✅PO KURSIE PROJEKTOWANIA WKŁADEK

MOŻESZ DOŁĄCZYĆ DO SIECI PARTNERSKIEJ PODOLOGIA.pl – TY PROJEKTUJESZ – my wykonujemy najbardziej specjalistyczne rozwiązania dla Twoich Pacjentów

✅OSZCZĘDZAJ CZAS – OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE TWOJE I PACJENTA

✅Kurs jest integralną częścią kursu METODOLOGIA BADAŃ STÓP


Formularz zgłoszeniowy na kurs:


Dane osobowe:

* pola wymagane do uzyskania certyfikatu wydawanego na podstawie §18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)
Dane kontaktowe:Dane do faktury:Twoje zapytanie:
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem kursów i akceptuję jego postanowienia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PODOLOGIA.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II 36. Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celu prowadzenia i dokumentacji działań szkoleniowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania działalności firmy, który obecnie nie jest możliwy do określenia, lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych. W celu zmiany danych, lub wycofania zgody na ich przetwarzanie prosimy o przesłanie dyspozycji w wiadomości na adres e-mail mb@podologia.pl. Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia i realizacji zapytania/ zamówienia. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą. Państwa dane mogą również pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, NIP, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej