Logo EduPodologia

Kurs ukończony:

METODOLOGIA BADAŃ STÓP I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

EFEKT – CO WYKONUJESZ PO SZKOLENIU

 „Skutecznie badasz … po prostu” – Oceniasz dysfunkcje i schorzenia kończyn dolnych, rozkład obciążeń, równowagę – wykonujesz badanie zgodnie z procedurami diagnostycznymi; diagnozujesz problemy stóp, analizując potrzeby całego ruchu (zgodnie z anatomią, podstawami biomechaniki, kinematyki i fizjologii) i przede wszystkich znasz normy anatomiczne i funkcjonalne dla osób w różnym wieku
 
„Wybierz metodę diagnostyczną – my pokażemy ci jak interpretować wynik do potrzeb rehabilitacji – leczenia – rozwiązań ortopodologicznych”. Połączysz wyniki wywiadu, badania przedmiotowego / fizykalnego, testów funkcjonalnych z dostępnymi w medycynie rozwiązaniami diagnostycznymi: goniometria (tradycyjna, komputerowa), plantokonturografia, podoskopia, podoskaning 2D, platforma pedobarograficzną (podobaroskop).

 „Planujesz terapię w oparciu o obiektywny wynik” – na podstawie uzyskanych wyników zaplanujesz proces terapeutyczny – przeanalizujesz z nami mnóstwo przypadków Pacjentów, dzięki czemu otrzymasz od nas wiedzę nt. skutecznych rozwiązań medycznych realizowanych w terapii stóp i kończyn dolnych, z uwzględnieniem powiązań z wyższymi partiami ciała.

„Projektujesz indywidualne wkładki ortopedyczne oraz obuwie indywidualizowane”  i wiesz kiedy – co – dla kogo. To produkty medyczne, a ich zastosowanie stanowi ważny aspekt rehabilitacji Pacjenta. Omówimy mity i fakty, poruszymy trudne tematy, powiemy jak konstruować wkładkę ortopedyczną, aby nie osłabiała funkcji stopy – PROJEKTUJ WKŁADKI DYNAMICZNIE.

METODOLOGIA BADAŃ STÓP i STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO

TREŚCI:

Podologia w ujęciu holistycznym – czyli jak wiele powinien wiedzieć diagnosta (definicje, kierunki rozwoju podologii, podstawowe usługi w zakresie zaopatrzenia stopy).

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych:

Powtórzenie: Anatomia funkcjonalna i biomechanika kończyn dolnych – terminologia,

Warsztaty metodologii badań stóp – wartości parametrów referencyjnych, a ocena faktyczna stanu pacjenta

Badanie przedmiotowe / fizykalne – zastosowanie podoskopii w ocenie stóp i postawy,

Pomiary długości / wysokości / szerokości stosowane w metodologii badań stóp (ocenie kkd)

Goniometria – metody tradycyjne oraz komputerowa ocena zakresów ruchomosci,

Ocena stóp w statyce: metody tradycyjne i pedobarografia

Ocena równowagi 

Ocena chodu w ujęciu części podeszwowej stóp (progresja stopy) oraz

kinematyki miednicy (determinanty chodu)

Wady stóp a dystrybucja nacisków w obrębie stopy – czyli mierzalne metody w ocenie wad stóp i kkd

Różnicowanie problemów wad stóp i kkd u dzieci (spontaniczna autokorekta) i osób dorosłych 

Patologie stóp i stawu skokowo-goleniowego – różnicowanie problemów, testy funkcjonalne.

Wady postawy – a wady stóp; ocena związków przyczynowo -skótkowych, różnicowanie problemów (w tym ocena długości kończyn)

RTG stóp i stawu skokowo-goleniowego w procesie diagnostyki – metodologia pomiarów, parametry referencyjne.

Warsztat przypadków

PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH I OBUWIA INDYWIDUALNEGO

Pobieranie miar na wkładki indywidualne

Zastosowanie przyrządów do pomiarów stóp w celu zaopatrzenia we wkładki – pomiary wykonane za pomocą miarki i plantokonturografu oraz skanera podologicznego

Odczyt recept oraz diagnostyka w celu prawidłowego doboru elementów korekcyjnych i odciążeń we wkładkach

Dobór modelu wkładki na podstawie wyniku badania i preferencji pacjenta

Pobieranie miar na obuwie indywidualizowane

Zastosowanie przyrządów do pomiarów stóp w celu zaopatrzenia w obuwie – pomiary wykonane za pomocą miarki i plantokonturografu oraz skanera podologicznego

Dobór obuwia na podstawie wykonanych pomiarów – zasady prawidłowego wyznaczania rozmiaru obuwia

Odczyt recept oraz diagnostyka w celu prawidłowego doboru elementów korekcyjnych do obuwia

Elementy korekcyjne, amortyzujące i odciążające w zaopatrzeniu ortopodologicznym i sportowym

Dobór materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych projektowaniu wkładki

Projektowanie wkładek:
– Korekcyjnych
– Profilaktycznych
– Z elementami odciążającymi i amortyzującymi
– Do potrzeb sportowych
– Korytkowych
– Dla stóp z problemami skórnymi 
– Odlewowych 

Pedagogizacja pacjenta w procesie zaopatrzenia we wkładki ortopedyczne

Zasady prowadzenia dokumentacji, składania zamówień itp.

Karta badania – dane pacjenta, wywiad, zdiagnozowane dysfunkcje stóp, zalecenia

Opis wkładek i obuwia – informacje i miary dotyczące indywidualizacji

Zasady ochrony danych osobowych w gabinecie diagnostycznym

Procedura składania zamówień na obuwie i wkładki u producentów lub dostawców

INNE KOMPETENCJE:

Pedagogizacja pacjenta w procesie zaopatrzenia we wkładki ortopedyczne.

Dokumentacja medyczna w projektowaniu wkładek ortopedycznych.

Refundacja NFZ w procesie zaopatrzenia we wkładki ortopedyczne.

Dobór materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych projektowaniu wkładki

PROWADZĄCY:

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko – Dyrektor SPONDYLUS, nauczyciel szkoły eduPODOLOGIA, właściciel sieci gabinetów PODOLOGIA.pl i FUNCTIONALMED.pl. Specjalistka metodologii badań stóp i kończyn dolnych oraz posturograficznych. Autorka programów edukacyjnych z zakresu procedur diagnostycznych oraz publikacji naukowych m.in. z obszaru badań populacyjnych dzieci, pacjentów z grupy ryzyka ran przeciążeniowych oraz stawu Charcota. Koordynator zespołu fizjoterapeutów, podologów, lekarzy w placówce medycznej, specjalizującej się w leczeniu, rehabilitacji i profilaktyki schorzeń narządu ruchu. W praktyce zawodowej autorka programów badań populacyjnych diagnostyki schorzeń narządu ruchu, powstających w wyniku przeciążeń oraz profilaktyki wad postawy u osób w różnym wieku. Autorka i współautorka edukacyjnych programów z zakresu diagnostyki pedobarograficznej, sensomotorycznej oraz podologii.

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: edupodologia.pl  – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN.

DLA KOGO KURS:  lekarze, podolodzy, fizjoterapeuci, lekarze, dietetycy, pielęgniarki (w zależności od specjalizacji i kompetencji zawodowych, indywidualizujemy program szkolenia)

DATA:  26-27 października 2019

KONTAKT: kk@podologia.pl, 609 318 398

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej