Logo EduPodologia

Kurs ukończony:

METODOLOGIA BADAŃ STÓP i KOŃCZYN DOLNYCH oraz PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH – DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII – MODUŁ III i IV

III-CI i IV- ty Moduł DOBREJ SZKOŁY ORTOPODOLOGII (DSO). Po tych dwóch modułach możesz wprowadzić do Twojej placówki usługę badań stóp i chodu oraz indywidualne wkładki ortopedyczne i obuwie indywidualizowane (Z NAMI? BEZ INWESTYCJI – BEZ ZOBOWIĄZAŃ ILOŚCIOWYCH – BEZ DODATKOWYCH OPŁAT)

CEL GŁÓWNY KURSU METODOLOGIA BADAŃ STÓP I PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH – DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII

Głównym celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i stawu skokowo-goleniowego, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych.


UKOŃCZENIE KURSU UMOŻLIWIA JEGO ABSOLWENTOM ZAMAWIANIE WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH BEZ KONIECZNOŚCI PONOSZENIA JAKICHKOLWIEK KOSZTÓW


 

MODUŁ III DSO:  Metodologia badań stóp, kończyn dolnych – Tematyka KURSU:

 1. Powtórzenie: Anatomia funkcjonalna i biomechanika kończyn dolnych – terminologia,
 2. Warsztaty metodologii badań stóp – wartości parametrów referencyjnych, a ocena faktyczna stanu pacjenta
 3. Badanie przedmiotowe / fizykalne – zastosowanie podoskopii w ocenie stóp i postawy,
 4. Pomiary długości / wysokości / szerokości stosowane w metodologii badań stóp (ocenie kkd)
 5. Goniometria – metody tradycyjne oraz komputerowa ocena zakresów ruchomości,
 6. Ocena stóp w statyce: metody tradycyjne i pedobarografia
 7. Ocena równowagi
 8. Ocena chodu w ujęciu części podeszwowej stóp (progresja stopy) oraz kinematyki miednicy (determinanty chodu)
 9. Wady stóp a dystrybucja nacisków w obrębie stopy – czyli mierzalne metody w ocenie wad stóp i kkd
 10. Różnicowanie problemów wad stóp i kkd u dzieci (spontaniczna autokorekta) i osób dorosłych
 11. Patologie stóp i stawu skokowo-goleniowego – różnicowanie problemów, testy funkcjonalne.
 12. Wady postawy – a wady stóp; ocena związków przyczynowo -skutkowych, różnicowanie problemów (w tym ocena długości kończyn)
 13. RTG stóp i stawu skokowo-goleniowego w procesie diagnostyki – metodologia pomiarów, parametry referencyjne.
 14. Warsztat przypadków

CZAS TRWANIA: 8h / Certyfikat: MEN 

Moduł IV DSO: Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych i Obuwia Indywidualizowanego 

 
 1. Pobieranie miar na wkładki indywidualne
 2. Zastosowanie przyrządów do pomiarów stóp w celu zaopatrzenia we wkładki – pomiary wykonane za pomocą miarki i plantokonturografu oraz skanera podologicznego
 3. Odczyt recept oraz diagnostyka w celu prawidłowego doboru elementów korekcyjnych i odciążeń we wkładkach
 4. Dobór modelu wkładki na podstawie wyniku badania i preferencji pacjenta
 5. Pobieranie miar na obuwie indywidualizowane
 6. Zastosowanie przyrządów do pomiarów stóp w celu zaopatrzenia w obuwie – pomiary wykonane za pomocą miarki i plantokonturografu oraz skanera podologicznego
 7. Dobór obuwia na podstawie wykonanych pomiarów – zasady prawidłowego wyznaczania rozmiaru obuwia
 8. Odczyt recept oraz diagnostyka w celu prawidłowego doboru elementów korekcyjnych do obuwia
 9. Elementy korekcyjne, amortyzujące i odciążające w zaopatrzeniu ortopodologicznym i sportowym
 10. Dobór materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych projektowaniu wkładki
 11. Projektowanie wkładek – warsztat praktyczny
  – Korekcyjnych
  – Profilaktycznych
  – Z elementami odciążającymi i amortyzującymi
  – Do potrzeb sportowych
  – Korytkowych
  – Dla stóp z problemami skórnymi
  – Odlewowych 
 12. Pedagogizacja pacjenta w procesie zaopatrzenia we wkładki ortopedyczne, procedury monitoringu postępów terapii
 13. Zasady prowadzenia dokumentacji, składania zamówień itp.
 14. Karta badania – dane pacjenta, wywiad, zdiagnozowane dysfunkcje stóp, zalecenia
 15. Opis wkładek i obuwia – informacje i miary dotyczące indywidualizacji
 16. Zasady ochrony danych osobowych w gabinecie diagnostycznym
 17. Procedura składania zamówień na obuwie i wkładki u producentów lub dostawców

CZAS TRWANIA: 8h / Certyfikat: MEN 

/*Kurs realizowany jest tylko przez osoby, które ukończyły moduł III/


PO KURSIE zaopatrujesz 100% stóp Pacjentów – dzięki temu, że my wykonujemy wkładki dla Twoich Pacjentów masz dowolność w doborze rozmiaru, tęgości, twardości materiałów i ich konfiguracji


DLA KOGO KURS?

 • absolwenci i studenci szkół medycznych, w szczególności specjaliści rehabilitacji i fizjoterapii,
 • lekarze, m.in. ortopedzi, diabetolodzy, flebolodzy, dermatolodzy, chirurdzy naczyniowi, itp.
 • ortopodolodzy,
 • specjaliści leczenia ran i fizjoterapeuci,
 • osoby biorące udział w produkcji i projektowaniu wkładek indywidualnych, seryjnych oraz obuwia zdrowotnego i ortopedycznego,
 • inżynierowie biomedyczni,
 • trenerzy personalni.

CO OTRZYMUJESZ POZA GRUNTOWNĄ WIEDZĄ NA KURSIE DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII?

 • drukowany materiał edukacyjny
 • autorskie karty badań ortopodologicznych
 • karty pracy anatomiczne
 • pakiet literatury naukowej
 • linijka do pomiarów antropometrycznych
 • notes do Twoich notatek

 


PO KURSACH METODOLOGII BADAŃ I PROJEKTOWANIA WKŁADEK
MOŻESZ DOŁĄCZYĆ DO SIECI PARTNERSKIEJ PODOLOGIA.pl – BEZ INWESTYCJI – BEZ ZOBOWIĄZAŃ 

Więcej o współpracy z nami


PROWADZĄCY:

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko – nauczyciel szkoły eduPODOLOGIA, właścicielka sieci gabinetów diagnostyki posturalnej oraz projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych PODOLOGIA.pl. Specjalistka metodologii badań stóp i kończyn dolnych oraz posturalnych Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Współautorka programu kształcenia studiów podyplomowych ORTOPODOLOGIA. Autorka publikacji naukowych z obszaru metodologii badań oraz programów populacyjnych z zakresu procedur diagnostycznych dzieci, seniorów oraz pacjentów z grupy ryzyka ran przeciążeniowych oraz stawu Charcota.

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: edupodologia.pl  – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN.

KONTAKT: kk@podologia.pl, 609 318 398

MIEJSCE: ul. Monte Cassino 36/11 SZCZECIN

 

 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej