Logo EduPodologia

Kurs:

METODOLOGIA BADAŃ STÓP i KOŃCZYN DOLNYCH- DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII– MODUŁ III

to III -ci Moduł Dobrej Szkoły Ortopodologii (DSO) – po którym badasz stopy, kończyny dolne, oceniasz chód i biomechanikę chodu. 


CEL GŁÓWNY KURSU METODOLOGIA BADAŃ STÓP i KOŃCZYN DOLNYCH

Głównym celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i różnicowania chorób i wad stóp i stawu skokowo-goleniowego, w tym w szczególności problemów rozwojowych, ortopedycznych, neurologicznych, krążenia, ogólnoustrojowych, autoimmunologicznych, przeciążeniowych (w tym przeciążeń sportowych) oraz podologicznych.


GRUNTOWNA WIEDZA PRAKTYCZNA – SETKI STUDIÓW PRZYPADKÓW – KONKRETNE PROCEDURY, METODY I WARTOŚCI REFERENCYJNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH


 SZCZEGÓŁOWE CELE KURSU METODOLOGIA BADAŃ STÓP i KOŃCZYN DOLNYCH:

 • Posługujesz się poprawną terminologią w zakresie anatomii funkcjonalnej, biomechaniki i determinant chodu,
 • Rozpoznajesz wady stóp i kończyn dolnych w oparciu o poznane na kursie wartości referencyjne dla osób dorosłych i dzieci:
 • Badanie przedmiotowe / fizykalne, palpacja, antropometria,
 • Testy funkcjonalne
 • Pomiary długości / wysokości / szerokości stosowane w metodologii badań stóp (ocenie kkd)
 • Goniometria – metody tradycyjne oraz komputerowa ocena zakresów ruchomości,
 • Ocena stóp podczas stania: metody tradycyjne i pedobarografia
 • Ocena równowagi
 • Ocena chodu w ujęciu części podeszwowej stóp (progresja stopy) oraz kinematyki miednicy (determinanty chodu)
 • Wady stóp a dystrybucja nacisków w obrębie stopy – czyli mierzalne metody w ocenie wad stóp i kkd
 • Różnicowanie problemów wad stóp i kkd u dzieci (spontaniczna autokorekta) i osób dorosłych
 • Analizujesz RTG strukturalne i funkcjonalne w praktyce ortopodologicznej
 • Różnicujesz i porównujesz dysfunkcje, zniekształcenia (również pooperacyjne) oraz wady stóp i kończyn dolnych, w powiązaniu z wadami postawy (w tym różnicują problem skrótu kończyny oraz zaburzenia rotacyjne),
 • Analizujesz otrzymane wyniki badań – planujesz terapię, adekwatnie do wieku, kondycji struktur, schorzeń i aktywności ruchowej,
 • Wykorzystujesz zdobytą wiedzę do potrzeb analizy postępów terapii
 • Omawiasz studium przypadków

TEMATYKA KURSU METODOLOGIA BADAŃ STÓP i KOŃCZYN DOLNYCH

 1. Powtórzenie: Anatomia funkcjonalna i biomechanika kończyn dolnych – terminologia,
 2. Warsztaty metodologii badań stóp – wartości parametrów referencyjnych, a ocena faktyczna stanu pacjenta
 3. Badanie przedmiotowe / fizykalne – zastosowanie podoskopii w ocenie stóp i postawy,
 4. Pomiary długości / wysokości / szerokości stosowane w metodologii badań stóp (ocenie kkd)
 5. Goniometria – metody tradycyjne oraz komputerowa ocena zakresów ruchomosci,
 6. Ocena stóp w statyce: metody tradycyjne i pedobarografia
 7. Ocena równowagi
 8. Ocena chodu w ujęciu części podeszwowej stóp (progresja stopy) oraz kinematyki miednicy (determinanty chodu)
 9. Wady stóp a dystrybucja nacisków w obrębie stopy – czyli mierzalne metody w ocenie wad stóp i kkd
 10. Różnicowanie problemów wad stóp i kkd u dzieci (spontaniczna autokorekta) i osób dorosłych
 11. Analizujesz RTG strukturalne i funkcjonalne w praktyce ortopodologicznej
 12. Patologie stóp i stawu skokowo-goleniowego – różnicowanie problemów, testy funkcjonalne.
 13. Wady postawy – a wady stóp; ocena związków przyczynowo -skutkowych, różnicowanie problemów (w tym ocena długości kończyn)
 14. RTG stóp i stawu skokowo-goleniowego w procesie diagnostyki – metodologia pomiarów, parametry referencyjne dla osób w różnym wieku.
 15. Warsztat przypadków

CO OTRZYMUJESZ POZA GRUNTOWNĄ WIEDZĄ?

 • drukowany materiał edukacyjny
 • autorskie karty badań ortopodologicznych
 • karty pracy anatomiczne
 • pakiet literatury naukowej
 • linijka do pamiarów antropometrycznych
 • notes do Twoich notatek

DLA KOGO KURS

 • absolwenci i studenci szkół medycznych, w szczególności specjaliści rehabilitacji i fizjoterapii,
 • lekarze, m.in. ortopedzi, diabetolodzy, flebolodzy, dermatolodzy, chirurdzy naczyniowi, itp.
 • specjaliści leczenia ran i fizjoterapeuci,
 • osoby biorące udział w produkcji i projektowaniu wkładek indywidualnych, seryjnych oraz obuwia zdrowotnego i ortopedycznego,
 • inżynierowie biomedyczni,
 • trenerzy personalni.

PROWADZĄCY:

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko – nauczyciel szkoły eduPODOLOGIA, właścicielka sieci gabinetów diagnostyki posturalnej oraz projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych PODOLOGIA.pl. Specjalistka metodologii badań stóp i kończyn dolnych oraz posturalnych Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Współautorka programu kształcenia studiów podyplomowych ORTOPODOLOGIA. Autorka publikacji naukowych z obszaru metodologii badań oraz programów populacyjnych z zakresu procedur diagnostycznych dzieci, seniorów oraz pacjentów z grupy ryzyka ran przeciążeniowych oraz stawu Charcota.

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: edupodologia.pl  – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN

WSZYSTKIEGO UCZYMY WAS OD PODSTAW!
SKORZYSTAJ Z NASZEGO KURSU – WPROWADŹ DIAGNOSTYKĘ POSTAWY I INDYWIDUALNE WKŁADKI ORTOPEDYCZNE DO TWOJEGO GABINETU – PEŁNY PIĘCIODNIOWY PAKIET KURSÓW JEST TUTAJ


MIEJSCE: ul. Monte Cassino 36/11 SZCZECIN

KONTAKT: kk@podologia.pl, 609 318 398


Formularz zgłoszeniowy na kurs:


Dane osobowe:

* pola wymagane do uzyskania certyfikatu wydawanego na podstawie §18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)
Dane kontaktowe:Dane do faktury:Twoje zapytanie:
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem kursów i akceptuję jego postanowienia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PODOLOGIA.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II 36. Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celu prowadzenia i dokumentacji działań szkoleniowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania działalności firmy, który obecnie nie jest możliwy do określenia, lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych. W celu zmiany danych, lub wycofania zgody na ich przetwarzanie prosimy o przesłanie dyspozycji w wiadomości na adres e-mail mb@podologia.pl. Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia i realizacji zapytania/ zamówienia. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą. Państwa dane mogą również pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, NIP, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej