Logo EduPodologia

Kurs ukończony:

DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII- IV MODUŁY KURSU

To 5 dniowy kurs, po którym posiadasz solidne podstawy rozpoznawania wad stóp, kończyn dolnych, zaburzeń chodu, równowagi, wartości referencyjnych dla dzieci i dorosłych.  Zaczynamy od podstaw! W praktycznym warsztacie anatomii, biomechaniki i palpacji. Wiedzę z metodologii badań i patologii wykorzystujesz do projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych, analizy postępów terapii, badań naukowych i … 

MODUŁY KURSÓW DOBREJ SZKOŁY ORTOPODOLOGII:

I. ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I STAWU SKOKOWO GOLENIOWEGO
II. PATOLOGIE W OBRĘBIE STÓP I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO
III. METODOLOGIA BADAŃ STÓP
IV. MODUŁ III i  IV PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH  WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH   I OBUWIA INDYWIDUALIZOWANEGO

/* z każdego kursu możesz skorzystać odrębnie, z wyjątkiem Projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych /

CZAS TRWANIA:  40h 


ORTOPODOLOGIA – WSZYSTKIEGO UCZYMY WAS OD PODSTAW!
A ukończenie kursu umożliwia jego Absolwentom zamawianie wkładek ortopedycznych bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów


PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW:

MODUŁ I DSO: Anatomia i Biomechanika stóp i stawu skokowo- goleniowego (SSG) – Tematyka KURSU – EFEKTY:

 1. Znasz anatomię – i stosujesz wiedzę z obszaru układu kostno-stawowego, więzadłowego, mięśniowego, powięziowego, krwionośnego, nerwowego do oceny funkcjonalności,
 2. Wiedzę anatomiczną stosujesz do antropometrii i badania fizykalnego,
 3.  Oceniasz funkcjonalność stopy – znasz grupy struktur odpowiedzialne za poszczególne ruchy stopy,
 4. Palpujesz struktury
 5. Posługujesz się słownictwem dotyczących poszczególnych ruchów stopy – znasz zakresy ruchomości w poszczególnych stawach,Różnicujesz budowę anatomiczną i funkcjonalną „dorosłej stopy” – i stopy dziecka; znasz etapy rozwoju i kostnienia,
 6. Analizujesz związek stóp z wyższymi partiami ciała; wskazujesz determinanty chodu,
 7. Stosujesz normy anatomiczne i funkcjonalne do oceny budowy stopy – wskazujesz jednoznaczne wnioski służące ocenie wad stóp i kończyn dolnych,
 8. Analizujesz studia przypadków na podstawie zdjęć, RTG (anatomia obrazowa), nowoczesnych metod badań funkcjonalności stopy.

CZAS TRWANIA: 8h / Certyfikat: MEN

 

MODUŁ II DSO: Patologie w obrębie stóp i stawu skokowo- goleniowego – Tematyka KURSU:

 1. Wady kończyn dolnych (pierwotne i wtórne) – wady dorosłych, a wady dzieci (czyli kiedy – jaka wada jest normą; związki wad postawy z wadami stóp i stawu skokowo-goleniowego,
 2. Patologie chodu (ortopedyczne , neurologiczne, w przebiegu chorób ogólnoustrojowych) – problematyka chodu dzieci i dorosłych,
 3.  Deformacje i zwyrodnienia w obrębie stóp i stawu skokowo-goleniowego, w tym zmiany przeciążeniowe, złamania zmęczeniowe, rany, etc.
 4. Dodatkowe kości i koalicje (zrosty) w obrębie stopy i stawu skokowo-goleniowego,
 5. Różnicowanie problemu skrótu kończyn – testy różnicujące, metodologia badań,
 6. Jałowe martwice w obrębie stóp i goleni
 7.  Urazy i powikłania pooperacyjne,
 8. Choroby powstające w wyniku ciasnoty tkankowej: neuropatie uciskowe, zespół kanały stępu, ciasnota powięziowa, neuralgie etc.,
 9. Metatarsalgie
 10. Choroby ogólnoustrojowe mające wpływ na zdrowie stóp i kończyn dolnych (porażenia nerwów, MPD, dna moczanowa, cukrzyca, RZS, toczeń, twardzina układowa …. I WIELE, WIELE INNYCH
 11. Choroby nieznanej etiologii i rzadkie.

CZAS TRWANIA: 16h / Certyfikat: MEN 

 

MODUŁ III DSO:  Metodologia badań stóp, kończyn dolnych – Tematyka KURSU:

 1. Powtórzenie: Anatomia funkcjonalna i biomechanika kończyn dolnych – terminologia,
 2. Warsztaty metodologii badań stóp – wartości parametrów referencyjnych, a ocena faktyczna stanu pacjenta
 3. Badanie przedmiotowe / fizykalne – zastosowanie podoskopii w ocenie stóp i postawy,
 4. Pomiary długości / wysokości / szerokości stosowane w metodologii badań stóp (ocenie kkd)
 5. Goniometria – metody tradycyjne oraz komputerowa ocena zakresów ruchomości,
 6. Ocena stóp w statyce: metody tradycyjne i pedobarografia
 7. Ocena równowagi
 8. Ocena chodu w ujęciu części podeszwowej stóp (progresja stopy) oraz kinematyki miednicy (determinanty chodu)
 9. Wady stóp a dystrybucja nacisków w obrębie stopy – czyli mierzalne metody w ocenie wad stóp i kkd
 10. Różnicowanie problemów wad stóp i kkd u dzieci (spontaniczna autokorekta) i osób dorosłych
 11. Patologie stóp i stawu skokowo-goleniowego – różnicowanie problemów, testy funkcjonalne.
 12. Wady postawy – a wady stóp; ocena związków przyczynowo -skótkowych, różnicowanie problemów (w tym ocena długości kończyn)
 13. RTG stóp i stawu skokowo-goleniowego w procesie diagnostyki – metodologia pomiarów, parametry referencyjne.
 14. Warsztat przypadków

CZAS TRWANIA: 8h / Certyfikat: MEN 


Moduł IV DSO: Projektowanie Indywidualnych Wkładek Ortopedycznych i Obuwia Indywidualizowanego 
 
 1. Pobieranie miar na wkładki indywidualne
 2. Zastosowanie przyrządów do pomiarów stóp w celu zaopatrzenia we wkładki – pomiary wykonane za pomocą miarki i plantokonturografu oraz skanera podologicznego
 3. Odczyt recept oraz diagnostyka w celu prawidłowego doboru elementów korekcyjnych i odciążeń we wkładkach
 4. Dobór modelu wkładki na podstawie wyniku badania i preferencji pacjenta
 5. Pobieranie miar na obuwie indywidualizowane
 6. Zastosowanie przyrządów do pomiarów stóp w celu zaopatrzenia w obuwie – pomiary wykonane za pomocą miarki i plantokonturografu oraz skanera podologicznego
 7. Dobór obuwia na podstawie wykonanych pomiarów – zasady prawidłowego wyznaczania rozmiaru obuwia
 8. Odczyt recept oraz diagnostyka w celu prawidłowego doboru elementów korekcyjnych do obuwia
 9. Elementy korekcyjne, amortyzujące i odciążające w zaopatrzeniu ortopodologicznym i sportowym
 10. Dobór materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych projektowaniu wkładki
 11. Projektowanie wkładek – warsztat praktyczny
  – Korekcyjnych
  – Profilaktycznych
  – Z elementami odciążającymi i amortyzującymi
  – Do potrzeb sportowych
  – Korytkowych
  – Dla stóp z problemami skórnymi
  – Odlewowych 
 12. Pedagogizacja pacjenta w procesie zaopatrzenia we wkładki ortopedyczne, procedury moniotoringu postępów terapii
 13. Zasady prowadzenia dokumentacji, składania zamówień itp.
 14. Karta badania – dane pacjenta, wywiad, zdiagnozowane dysfunkcje stóp, zalecenia
 15. Opis wkładek i obuwia – informacje i miary dotyczące indywidualizacji
 16. Zasady ochrony danych osobowych w gabinecie diagnostycznym
 17. Procedura składania zamówień na obuwie i wkładki u producentów lub dostawców

CZAS TRWANIA: 8h / Certyfikat: MEN
/*Kurs realizowany jest tylko przez osoby, które ukończyły Moduł III/

DLA KOGO KURS?

 • absolwenci i studenci szkół medycznych, w szczególności specjaliści rehabilitacji i fizjoterapii,
 • lekarze, m.in. ortopedzi, diabetolodzy, flebolodzy, dermatolodzy, chirurdzy naczyniowi, itp.
 • ortopodolodzy,
 • specjaliści leczenia ran i fizjoterapeuci,
 • osoby biorące udział w produkcji i projektowaniu wkładek indywidualnych, seryjnych oraz obuwia zdrowotnego i ortopedycznego,
 • inżynierowie biomedyczni,
 • trenerzy personalni.

CO OTRZYMUJESZ POZA GRUNTOWNĄ WIEDZĄ NA KURSIE DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII?

 • drukowany materiał edukacyjny
 • autorskie karty badań ortopodologicznych
 • karty pracy anatomiczne
 • pakiet literatury naukowej
 • linijka do pomiarów antropometrycznych
 • notes do Twoich notatek

PO KAŻDYM KURSIE w eduPODOLOGIA.pl
wdrażasz do Twojego gabinetu nowe usługi i produkty-

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI – BEZ INWESTYCJI – BEZ ZOBOWIĄZAŃ
TAK POWSTAŁA SIEĆ WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ PODOLOGIA.pl – dla Każdego tylko to, czego potrzebuje


PROWADZĄCA

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko  –

nauczyciel szkoły eduPODOLOGIA, właścicielka sieci gabinetów diagnostyki posturalnej oraz projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych PODOLOGIA.pl. Specjalistka metodologii badań stóp i kończyn dolnych oraz posturalnych Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Współautorka programu kształcenia studiów podyplomowych ORTOPODOLOGIA. Autorka publikacji naukowych z obszaru metodologii badań oraz programów populacyjnych z zakresu procedur diagnostycznych dzieci, seniorów oraz pacjentów z grupy ryzyka ran przeciążeniowych oraz stawu Charcota.

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: edupodologia.pl – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN.

KONTAKT: kk@podologia.pl, 609 318 398

CENA PAKIETU DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII :  4000 ZŁ

CENA POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW:
Moduł I: Anatomia i biomechanika:  800 zł 
Moduł II: Patologie w obrębie stóp:  1200 zł
Moduł III: Metodologia badań stóp: 1500 zł. 
Moduł IV: Metodologia badań stóp i projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych: 2500 zł

ORTOPODOLOGIA -> to dobra szkoła !

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej