Logo EduPodologia

Kurs ukończony:

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO – DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII – MODUŁ I

ANATOMIA I BIOMECHANIKA STOPY Z ELEMENTAMI RTG POMIAROWEGO ORAZ FUNKCJONALNEGO to I-wszy moduł Dobrej Szkoły Ortopodologii (DSO) 

CEL GŁÓWNY KURSU ANATOMIA I BIOMECHANIKA KOŃCZYN DOLNYCH

Celem głównym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie oceny budowy i funkcjonalności stóp i kończyn dolnych, norm anatomicznych, wartości referencyjnych, z elementami antropometrii i radiologii pomiarowej i czynnościowej.

Efekty KURSU ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP:

 • Znasz anatomię – i stosujesz wiedzę z obszaru układu kostno-stawowego, więzadłowego, mięśniowego, powięziowego, krwionośnego, nerwowego do oceny funkcjonalności,
 • Wiedzę anatomiczną stosujesz do pomiarów antropometrii i badania fizykalnego,
 • Palpujesz struktury, a w konsekwencji wykorzystujesz tę umiejętność do oceny funkcjonalnej stopy i SSG,
 • Oceniasz funkcjonalność stopy – znasz grupy struktur odpowiedzialne za poszczególne ruchy stopy,
 • Posługujesz się słownictwem dotyczącym poszczególnych ruchów stopy – znasz zakresy ruchomości w poszczególnych stawach,
 • Różnicujesz budowę anatomiczną i funkcjonalną „dorosłej stopy” – i stopy dziecka; znasz etapy rozwoju i kostnienia,
 • Analizujesz związek stóp z wyższymi partiami ciała; wskazujesz determinanty chodu,
 • Stosujesz normy anatomiczne i funkcjonalne do oceny budowy stopy – wskazujesz jednoznaczne wnioski służące ocenie wad stóp i kończyn dolnych,
 • Analizujesz studia przypadków na podstawie zdjęć, RTG (anatomia obrazowa), nowoczesnych metod badań funkcjonalności stopy.

Tematyka kursu ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP:

 1. Anatomia stóp i kończyn dolnych,
 2. Anatomia obrazowa (RTG) w ocenie stóp, obrazowanie funkcjonalne, różnice anatomiczne dzieci i dorosłych,
 3. Anatomia funkcjonalna; biomechanika kończyny dolnej,
 4. Anatomia – a palpacja,
 5. Normy anatomicznych z uwzględnieniem norm rozwojowych – FIZJOLOGIA A PATOLOGIA,
 6. Biomechanika kończyn dolnych – LOKOMOCJA (chód i bieg),
 7. Zaburzenia funkcjonalne wzorca chodu – objawy chodu patologicznego
 8. Analiza i interpretacja wyników badań, służących ocenie strukturalnej i funkcjonalnej fotogrametria, videogrametria, diagnostyka obrazowa, pedobarografia, diagnostyka sensomotoryczna

PO KURSIE JESTEŚ GOTÓW, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PEŁNYM SZKOLENIU „METODOLOGIA BADAŃ STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH”


WSZYSTKIEGO UCZYMY WAS OD PODSTAW!
SKORZYSTAJ Z NASZEGO KURSU – WPROWADŹ DIAGNOSTYKĘ STÓP DO TWOJEGO GABINETU – Pełny pięciodniowy pakiet jest TUTAJ


DLA KOGO KURS?

 • absolwenci i studenci szkół medycznych, w szczególności specjaliści rehabilitacji i fizjoterapii,
 • lekarze, m.in. ortopedzi, diabetolodzy, flebolodzy, dermatolodzy, chirurdzy naczyniowi, itp.
 • ortopodolodzy,
 • specjaliści leczenia ran i fizjoterapeuci,
 • osoby biorące udział w produkcji i projektowaniu wkładek indywidualnych, seryjnych oraz obuwia zdrowotnego i ortopedycznego,
 • inżynierowie biomedyczni,
 • trenerzy personalni.

CO OTRZYMUJESZ POZA GRUNTOWNĄ WIEDZĄ NA KURSIE DOBRA SZKOŁA ORTOPODOLOGII?

 • drukowany materiał edukacyjny
 • autorskie karty badań ortopodologicznych
 • karty pracy anatomiczne
 • pakiet literatury naukowej
 • linijka do pamiarów antropometrycznych
 • notes do Twoich notatek

PO KAŻDYM KURSIE W eduPODOLOGIA.PL
WDRAŻASZ DO TWOJEGO GABINETU NOWE USŁUGI I PRODUKTY


PROWADZĄCA

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko  – nauczyciel szkoły eduPODOLOGIA, właścicielka sieci gabinetów diagnostyki posturalnej oraz projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych PODOLOGIA.pl. Specjalistka metodologii badań stóp i kończyn dolnych oraz posturalnych Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Współautorka programu kształcenia studiów podyplomowych ORTOPODOLOGIA. Autorka publikacji naukowych z obszaru metodologii badań oraz programów populacyjnych z zakresu procedur diagnostycznych dzieci, seniorów oraz pacjentów z grupy ryzyka ran przeciążeniowych oraz stawu Charcota.

ORGANIZATOR/ NADZÓR MERYTORYCZNY: edupodologia.pl – placówka kształcenia ustawicznego; certyfikacja MEN.

KONTAKT: kk@podologia.pl, 609 318 398

MIEJSCE: SZCZECIN, ul. Monte Cassino 36/11

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI – BEZ INWESTYCJI – BEZ ZOBOWIĄZAŃ
TAK POWSTAŁA SIEĆ WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ PODOLOGIA.PL – DLA KAŻDEGO TYLKO TO, CZEGO POTRZEBUJE

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej