Logo EduPodologia

Regulamin szkoleń

 1. Organizatorem szkoleń jest szkoła eduPODOLOGIA.pl; Szkoła edupodologia.pl to zarejestrowana Placówka Oświatowa MEN – nr REGON 363419083 oraz w Rejestrze Instytucji Oświatowych nr ew. 2.32/00129/2016
 2. Aby wziąć udział w kursie należy dokonać rejestracji poprzez formularz lub zgłosić się poprzez mail na adres dystrybucja@podologia.pl.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma wszelkie niezbędne informacji nt. terminu, miejsca, opłat związanych z kursem.
 4. Uczestnik może być zwolniony z opłat za szkolenie lub otrzymać preferencyjną zniżkę na szkolenie w przypadku gdy jest Partnerem lub Franczyzobiorcą PODOLOGIA.pl, FUNCTIONALMED.pl lub uczestniczy w procesie rekrutacji na Partnera lub Franczyzobiorcę PODOLOGIA.pl lub FUNCTIONALMED.pl (nie dotyczy szkoleń w których PODOLOGIA.pl jest współorganizatorem)
 5. W przypadku kursów bezpośrednio organizowanych przez eduPODOLOGIA.pl termin szkolenia ustalany jest we współpracy z uczestnikiem (kursy indywidualne, dedykowane). W przypadku kursów grupowych oraz kursów w których PODOLOGIA.pl jest współorganizatorem, a w szczególności tych w których liczba  miejsc jest ograniczona, a termin ustalony z dystrybutorem kursu, o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i data wniesienia opłat.
 6. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przesłania wymaganych dokumentów oraz przestrzegania terminów opłat.
 7. W chwili przekazania niezbędnych  dokumentów oraz dokonania opłat uczestnik otrzymuje potwierdzenie zakwalifikowania się na kurs, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.  W przypadku niezakwalifikowania się na kurs z powodu braku miejsc zaliczka zostanie niezwłocznie zwrócona lub przesunięta na inny termin kursu (wybór należy do uczestnika szkolenia).
 8. Zwrot opłat w przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia:
  • w przypadku rezygnacji ponad 5 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu – kwota zwrotu 100%  wniesionych przez uczestnika opłat,
  • w przypadku rezygnacji między 3 a 5 tygodniem przed terminem rozpoczęcia kursu – kwota zwrotu 50% wniesionych przez uczestnika opłat,
  • w przypadku rezygnacji na 3 tygodnie przez rozpoczęciem szkolenia wpłata nie zostanie zwrócona.

  Organizator kursu dopuszcza możliwość wskazania innego uczestnika w zastępstwie, z zastrzeżeniem, że spełnia on  kryteria uczestnictwa w kursie (w szczególności posiada niezbędne kwalifikacje).

 9. W przypadku gdy kurs nie może odbyć się z przyczyn organizatora, organizator zobowiązuje się do zwrotu opłat uczestnikowi w wysokości 100% poniesionych opłat.
 10. W przypadku braku możliwości poprowadzenia kursu przez wyznaczonego instruktora w wyniku przyczyn losowych eduPODOLOGIA.pl zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach bądź też wyznaczenia innego terminu kursu bez roszczeń finansowych uczestników.
 11. Faktura  za udział w szkoleniu wydawana jest wraz certyfikatem szkolenia. W przypadku gdy Certyfikat wydawany jest w terminie późniejszym niż w dniu zakończenia szkolenia, faktura  wydana zostanie w dniu zakończenia kursu.
 12. Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. eduPODOLOGIA.pl realizuje własną Politykę prywatności”.

Administratorem danych osobowych jest Podologia.pl Sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Jana Pawła II 36, Szczecin. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zapisu na szkolenie. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzanie szkolenia. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej