Logo EduPodologia

Kurs ukończony:

KINEZJOLOGIA STOSOWANA – MODUŁ I: TESTY MIĘŚNIOWE

Kinezjologia stosowana (Applied Kinesiology (AK)) to nauka w znaczny sposób powiązana z narządem ruchu, dlatego też jej rozwój w świecie medycznym jest mocno powiązany z pracą specjalistów rehabilitacji narządu ruchu. Koncepcja AK oparta jest na metodach diagnostyki ciała człowieka w oparciu o testu mięśni (TMM), poprzez fizjologiczne podstawy funkcjonowania połączeń mięśniowych z mózgiem i obwodowym układem nerwowym. Dzięki powiązaniu odruchu (informacji zwrotnej otrzymywanej przez TMM) metodologia badań AK pozwala nie tylko na diagnozowanie zaburzeń funkcjonalności narządu ruchu. Test mięśniowy umożliwia również na ocenę funkcjonalności narządów wewnętrznych, procesów biochemicznych oraz sfery psychoemocjonalnej człowieka. Zaawansowane metody diagnostyczne AK ostatecznie pozwalają lekarzom i innym specjalistom medycyny na badanie reakcji ciała na wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, co znalazło ogromne zastosowanie w ocenie nietolerancji, alergii, zaburzeń funkcjonowania biochemicznego, uwzględniając zatrucia.

Metody terapeutyczne realizowane wg koncepcji Kinezjologii Stosowanej uwzględniają m.in. terapię manualną, mobilizacje, techniki mięśniowo-powięziowe, terapię czaszkowo-krzyżową, wisceralną – co w połączeniu z diagnostyką TMM pozwala specjalistom rehabilitacji narządu ruchu na skuteczną diagnostykę, wdrażanie holistycznych metod terapeu-tycznych (uwzględniając wszystkie sfery funkcjonowania człowieka).

Dzięki wysokorozwiniętym technikom diagnozowania sfery biochemicznej, AK znalazła również zastosowanie w terapii alergii i nietolerancji, planowaniu żywienia klinicznego, doborze suplementacji etc.

Zapraszamy na pierwszy moduł: TESTY MIĘŚNIOWE TMM w ocenie funkcjonalności narządu ruchu (Kinesiology Appiled – AK)

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Metodologia testów mięśniowych, opartych na związkach między obwodowym układem nerwowym a tonusem mięśni (agonista, antagonista; aparat Golgiego, wrzeciona nerwowo-mięśniowe); fizjologia skurczu mięśni
2. Przyczyny wzmożonego/ obniżonego napięcia mięśni, blokad funkcjonalnych, skrótów funkcjonalnych struktur, a techniki ich równoważenia terapeutycznego w koncepcji AK
3. Diagnozowanie mięśni hipotonicznych w różnicowaniu przyczyn niestabilności stóp, miednicy, kręgosłupa oraz wad postawy i asymetrii w ujęciu integracji strukturalnej (łańcuchy)
4. Pojęcia mięśni normotonicznych, hipotonicznych, hipertonicznych, punkt K24 – przyczyny hipotonii w ujęciu koncepcji kinezjologii stosowanej
5. Diagnostyka problemów i schorzeń wisceralnych, w oparciu o odruchy OUN,
6. Funkcjonalne bloki kręgosłupa
7. Lokalizacja terapeutyczna problemu głównego organizmu

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1. Wywiad, ocena oglądowa i badanie palpacyjne, wizualna diagnoza mięśni hipotonicznych i skróconych funkcjonalnie,
2. Testy mięśniowe oparte na odruchu (mięśnie wskaźnikowe – 24 mięśnie) – interpretacja otrzymanych wyników w odniesieniu do zaburzeń w 3 sferach funkcjonowania organizmu:
• Zaburzenia strukturalne (narząd ruchu – problemy lokalne i globalne)
• Zaburzenia wisceralne (funkcjonowanie narządów wewnętrznych, przyczynowo – skutkowość bólu narządów wewnętrznych – kręgosłupa – poszczególnych elementów narządu ruchu)
• Zaburzenia sfery psychoemocjonalnej
• Zaburzenia biochemiczne (hormony, zatrucia, nietolerancje, alergie)
3. Diagnoza – a planowanie procesu terapii w oparciu o przyczyny schorzeń.

III. TEST

EFEKTY KURSU – PROWADZISZ DIAGNOSTYKĘ W OPARCIU O KONCEPCJE AK:
1. Diagnostyka obwodowego układu nerwowego
2. Diagnostyka układu krążenia, limfatycznego, narządów wewnętrznych (schorzenia wisceralne)
3. Różnicowanie problemów globalnych organizmu (tj. zaburzenia integracji strukturalnej, sfery biochemicznej, wisceralnej, psychoemocjonalnej) od problemów lokalnych w obrębie struktur (punkty spustowe, skrót funkcjonalny, niestabilności tkankowe, stany zapalne etc.)
4. Planowanie terapii ukierunkowanej na przyczyny dolegliwości: terapia manualna, czaszko-wo-krzyżowa, z elementami osteopatii oraz metody służące normalizacji sfery psychoemocjonalnej i biochemicznej.

PROWADZĄCY: Dmitry Kuschik 

Specjalista rehabilitacji, praktykujący kinezjologię stosowaną i osteopatię,

Współzałożyciel stowarzyszenia kinezjologii stosowanej. Autor programów rehabilitacji w oparciu o łańcuchy mięśniowo – powięziowe. Absolwent narodowego medycznego uniwersystetu w kijowie uanm. Specjalista refleksologii szkoły t.v. gololobova oraz terapii chorób stawów szkoły n.a. wołyńkina.

W roku 2012 praktykuje w obszarze kinezjologii stosowanej oraz, a od 2014 r. Jest instruktorem kinezjologii stosowanej w akademii profesor l.f. vesilijevej, specjalizując się w korekcji dysfunkcji strukturalnych, ale również w obszarze terapii sfery biochemicznej, wisceralnej i psychoemocjonalnej (w oparciu o protokoły kinezjologii stosowanej).

W praktyce i edukacji wdraża metody shyshmakova yu.v. z obszaru biokinetyki oraz metody osteopatyczne w oparciu o własne wykształcenie szkoły g.m. krutova.

PRZEDSPRZEDAŻ: 1600 zł do 29 grudnia. 

CENA REGULARNA: 2000 zł

GDZIE: ul. Monte Cassino 36/11, Szczecin

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej