Logo EduPodologia

Kurs ukończony:

Metodologia badań stóp i projektowanie indywidualnych wkładek

EFEKT – CO WYKONUJESZ POSZKOLENIU
„Skutecznie badasz … po prostu” – Oceniasz dysfunkcje i schorzenia kończyn dolnych, rozkład obciążeń, stabilometrię – wykonujesz badanie zgodnie z procedurami diagnostycznymi; diagnozujesz problemy stóp, analizując potrzeby całego ruchu (zgodnie z anatomią, podstawami biomechaniki, kinematyki i fizjologii),

„Wybierz metodę diagnostyczną – my pokażemy ci jak interpretować wynik do potrzeb rehabilitacji – leczenia – rozwiązań ortopodologicznych” – dostępne rozwiązania: badania na Twoim sprzęcie, podoskopowe, podoskaner 2D, platforma pedobarograficzna (podobaroskop), podstawowe testy funkcjonalne.

„Projektujesz i dopasowujesz” – projektujesz indywidualne wkładki ortopedyczne dla Pacjentów, sportowców i dzieci, wybraną przez siebie metodą zaopatrzenia (wkładki wykonywane przez elementy , elementy odciążające, wkładki odlewowe dla stóp mocno zniekształconych i diabetycznych, z raną i znacznymi zmianami skórnymi, rozwiązania sportowe).

PODSTAWY *

 • Podologia w ujęciu holistycznym – czyli jak wiele powinien wiedzieć diagnosta (definicje, kierunki rozwoju podologii, podstawowe usługi w zakresie zaopatrzenia stopy).
 • Anatomia i biomechanika stóp w ujęciu spersonalizowanym: dziecko a dorosły (aspekty rozwojowe).
 • Wady i schorzenia kończyn dolnych: wady postawy, zmiany przeciążeniowe, rany, zmiany zwyrodnieniowe

METODOLOGIA BADAŃ STÓP:

 • Metody i techniki w diagnozowaniu wad stóp i kończyn dolnych – WARSZTATY PRZYPADKÓW

– Metody tradycyjne w diagnostyce stóp i kończyn – podoskop, plantokonturograf (obrys), czyli diagnostyka części podeszwowej stopy – pomiary antropometryczne, kąty, wskaźniki,

-Diagnostyka podoskopowa – badania części podeszwowej stopy, możliwość dokonania pomiarów antopometrycznych stopy, rozpoznanie zmian podologicznych (modzele, odciski, brodawki itp.), archiwizacja i przechowywanie danych,

-Diagnostyka pedobarograficzna – badanie statyczne i dynamiczne rozkładu obciążeń stóp w ujęciu siły nacisku, cyklu chodu, przetaczania stopy  i powierzchni kontaktu stopy z podłożem, stabilometria.

 • Interpretacja wyników – planowanie procesu terapii, analiza postępów w procesie rehabilitacji i leczenia, wynik badania, a projektowanie elementów odciążających korekcyjnych, odciążających, indywidualnych wkładek ortopedycznych i obuwia indywidualizowanego, zaopatrzenia rehabilitacyjnego.

PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH oraz OBUWIA INDYWIDUALIZOWANEGO

 • Diagnostyka i pomiary antropometryczne niezbędne do projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych.
 • Elementy korekcyjne, amortyzujące i odciążające w zaopatrzeniu ortopodologicznym i sportowym.
 • Projektowanie wkładek:

– Korekcyjnych
– Profilaktycznych
– Z elementami odciążającymi i amortyzującymi
– Do potrzeb sportowych
– Korytkowych

 • Dla stóp z problemami skórnymi i raną
  – Odlewowych

INNE KOMPETENCJE:
– Pedagogizacja pacjenta w procesie zaopatrzenia we wkładki ortopedyczne.
– Dokumentacja medyczna w projektowaniu wkładek ortopedycznych.
– Refundacja NFZ w procesie zaopatrzenia we wkładki ortopedyczne.
– Dobór materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych projektowaniu wkładki.

/*osobom, które zechciałyby przypomnieć anatomię stóp i kończyn dolnych, funkcjonalność, parametry biomechaniczne i normy anatomiczne rekomendujemy przez kursem DIAGNOSTYKI I PROJEKTOWANIA 1 dzień szkolenia „ANATOMIA I BIOMECHANIKA STÓP I KOŃCZYN DOLNYCH/

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej